5

“ Met deze agenda pakken we de problemen in de samenleving aan. Denk aan de mobiliteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid.” Bert Klerk voorzitter Formule E-team Roadmap Elektrische Mobiliteit in Nederland 2018 – 2022 stimuleringsbeleid van de overheid. Het is nogal wat om binnen vijf jaar niet alleen deze koppositie te bestendigen, maar ook uit te breiden naar een integrale sectorale benadering, en dit inclusief goederenvervoer over land en rivier- en zeewater! Nederland blijkt in 2017 een van ’s werelds koplopers in elektrisch vervoer. Vertrekpunt Met deze roadmap neemt ons land volledige verantwoordelijkheid en grijpen Nederlandse bedrijven hun kansen om binnen vijf jaar de hele elektrische vervoersector zodanig integraal te verduurzamen dat ons leefklimaat en de bereikbaar verbeteren en de CO2-afdruk aanmerkelijk afneemt. IAP eMobility onderscheidt hierbij drie hoofdthema’s: 1. Light Electric Vehicles (bestel- en personenauto’s en kleiner) 2. Heavy Duty Commercial Vehicles (vrachtvervoer en vaartuigen) 3. Oplaadinfrastructuur en de energiemarkt(en) Nederland is koploper met elektrisch vervoer. Vrijwel ongemerkt is dat zo gegroeid door het innovatieve karakter van onze bedrijven en het 5 Maar we zullen wel moeten. Ons land is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Nummer 1 zelfs als je de zes grootstedelijke regio’s afzet tegen hun economische productiviteit. Onze vervoersinfrastructuur is goed, maar stedelijke gebieden slibben steeds meer dicht en dit schaadt de economie. Als we nu niets doen verliest Nederland haar aantrekkingskracht als logistiek knooppunt en komen onze productiviteit en de leefbaarheid in gevaar. Bovendien verandert het energielandschap: sterk fluctuerende fossiele brandstofprijzen, minder eigen gas, onzeker Russisch gas en dalend maatschappelijk draagvlak voor steenkool. En natuurlijk willen we de milieudoelen van Parijs 2015 halen en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication