7

gen, station capaciteit, treinbezetting, opstelterreinen voor extra lange treinen, tram- en metrolijnen en bereikbaarheid van grote busstations. In de zeshoek is er sprake van structurele files. De reistijd, juist als men afslaat van de snelwegen in en om de stad, neemt exponentieel toe. Bron: Ministerie van infrastructuur en milieu (2017) Nationale Markt en Capaciteitsanalyse Toekomstscenario’s, onderzoeken en nieuwe samenwerkingen De bereikbaarheidsopgaven op de weg en in het OV worden groter, met name op drukke verbindingen binnen, rond en tussen de grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven). Vooral in de grootstedelijke gebieden neemt de reistijd zo’n 50% toe. Andere potentiële opgaven worden gesignaleerd op de verbinding richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen. Voor het OV ontstaan in deze gebieden opgaven in de hele keten: OV-verbindingen, fietsenstallin7 Mobiliteit is cruciaal: voor de verdiencapaciteit van de BV Nederland, een voorwaarde voor de leefbaarheid in steden en dorpen én een pijler onder de klimaatdoelstellingen. Goede bereikbaarheid zorgt voor een omgeving waar bedrijven zich graag vestigen en mensen willen leven en wonen. Mobiliteit zorgt ervoor dat organisaties en mensen kunnen doen waar ze goed in zijn, stimuleert de productiviteit en draagt in hoge mate bij aan woon- en leefplezier. De vraag naar mobiliteit blijft de komende jaren fors toenemen en verandert snel. Klimaat, energietransitie en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen anders gaan leven, anders gaan denken over mobiliteit en andere eisen gaan stellen. (…) Bron: Oprichtingsverklaring Mobiliteitsalliantie.nl, 16 december 2016 (Nederlandse automotive industrie, tweewielerbranche, wegtransport en openbaar vervoer)

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication