0

presenteert JAARVERSLAG 2017 Huis van de amateurkunst en cultuureducatie

HUIS VAN DE AMATEURKUNST Zo, dat pakken ze ons niet meer af: 2017 – wát een pracht en wát een kracht! Wát een organisatie en wát een missie! Ons gebouw is in 2017 verbouwd tot het Huis van de amateurkunst in Zoetermeer, misschien heb je er iets van gehoord. En hoe trots kunnen we hierop zijn? Geweldig trots! Sinds de verbouwing van het CKC-gebouw kan er méér op cultureel gebied in Zoetermeer. We hebben nu een plek voor het circus, er zijn méér theatergezelschappen, méér koren en méér verenigingen actief. En iedere avond én ieder weekend is er iets te beleven in ons gebouw. CKC & partners viert de diversiteit; want samen staan we sterker. En niet alleen ons programma maar ook het gebouw zelf is prachtig geworden. Het is een feest om er te zijn. Kom jij binnenkort ook kijken? Hartelijke groet, Susan Langeveld | Directeur CKC & partners 2

3

Cultureel netwerk Cultuureducatie en amateurkunst CKC & partners is een cultureel netwerk gericht op cultuureducatie en amateurkunst, zowel voor de scholen als voor Zoetermeerders in hun vrije tijd. Binnen CKC & partners zijn bijna 120 kunstenaarsdocenten en ruim vijftig amateurgroepen actief. ‘Wij zijn gepassioneerd en innovatief, en we proberen graag iets nieuws uit’, stelt directeur Susan Langeveld. ‘Iedereen mag meedoen; kunst & cultuur vormt de perfecte basis voor een inclusieve samenleving’. Onze organisatie Susan Langeveld is als directeur verantwoordelijk voor CKC & partners en werkte in 2017 daarbij samen met een bestuur dat bestaat uit Jo Fijen (voorzitter), Mario Stoel (penningmeester), Ed Spruijt, Marjolijn Boersma en Paul Ansems (leden). De kern van de organisatie werd in 2017 gevormd door 61 medewerkers, onder wie heel veel parttimers. Huis van de amateurkunst en cultuureducatie Onze medewerkers werken samen met zelfstandigen en een reeks aan organisaties, al dan niet op cultureel gebied. CKC & partners wordt als culturele instelling gecompleteerd door de Vrienden van het CKC, een belangrijke steunstichting waar mensen bij aangesloten zijn die kunst & cultuur en talenten binnen Zoetermeer, een warm hart toedragen. Het aanbod van de zelfstandige lesaanbieders en de groepen binnen CKC & partners wordt aangevuld door het CKC zelf. CKC & partners stimuleert en ondersteunt kennismaking met kunst & cultuur, talentontwikkeling, samenspel en de presentatie van resultaten in een keur aan optredens en exposities, waarmee een onmisbare bijdrage wordt geleverd aan de levendigheid in Zoetermeer. BIJNA 120 KUNSTENAARDOCENTEN RUIM 50 AMATEURGROEPEN 4

Met onze activiteiten bereikten we in 2017: RUIM 17.000 KINDEREN BINNEN SCHOOLTIJD x1.000 BIJNA 9.000 DEELNEMERS IN DE VRIJE TIJD Aantrekkelijk programma Kunst & cultuur stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht, daagt uit, verrast, geeft niet alleen plezier, maar zet ook aan tot nadenken. Kunst & cultuur raakt, verbindt en helpt mensen zich verder te ontwikkelen. Daarom vormt kunst & cultuur een belangrijke basis voor een succesvolle participatie in de samenleving. In 2017 realiseerde CKC & partners met elkaar een aantrekkelijk, compleet en integraal programma voor jong en oud, passend bij elke levensfase en ontwikkelingsambitie. Het programma – voor de vrije tijd én het onderwijs – bestreek de domeinen muziek, dans, theater/musical, beeldende kunst, nieuwe media en in 2017 voor het eerst ook techniek. Met onze programma’s bereikten wij in 2017 bijna 26.000 deelnemers van alle leeftijden, in de vrije tijd en tijdens schooltijd. Klantvraag centraal Om aan te blijven sluiten bij de veranderende vraag, ontwikkelden wij zo veel mogelijk in overleg met Zoetermeerders. Wij organiseerden hiervoor diverse klankbordgroepen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, pizzasessies met jongeren en panelgesprekken met inwoners van Zoetermeer. Elkaar vinden, inspireren en versterken, dát is ons motto. 5 x1.000

Kennismaking & introductie Om zo veel mogelijk Zoetermeerders kennis te laten maken met kunst & cultuur, organiseerden wij diverse evenementen waaronder onze ‘Open Dag’, een bruisend festival vol kennismakingsworkshops, optredens en demonstraties. Ook is het meerdere keren per jaar mogelijk een proefles te volgen of een repetitie bij te wonen bij één van de tientallen activiteiten. Om ouderen te enthousiasmeren om (weer of meer) culturele activiteiten te ondernemen, organiseerden wij in 2017 voor het eerst senioreninloopspreekuren. Hiervoor bleek veel belangstelling te zijn. Om kinderen te bereiken voor wie kunst & cultuur minder vanzelfsprekend is, introduceerden wij met Stichting Leergeld het programma ‘Ontdek je passie en talent’, haakten wij aan bij de TalentenAcademie van Piëzo en organiseerden wij in samenwerking met diverse scholen het ‘Doejevakantie’-project. Ook programmeerden wij meer activiteiten voor de allerjongsten zoals ‘kleuterpiano’, ‘circus’ en ‘hiphop voor kleuters’ dan voorgaande jaren, omdat hiernaar veel vraag bleek te zijn. Oog voor talent Talentscouting & begeleiding IN 2017 HEBBEN WE IN TOTAAL 62 6 KINDEREN MET UITZONDERLIJK TALENT EXTRA BEGELEIDING GEBODEN BINNEN ONS ‘TALENTENTRAJECT’ CKC & partners is een belangrijke voedingsbron voor talent; onmisbaar voor de ontwikkeling van het culturele individu en dus voor een stad als Zoetermeer. Wij dagen uit, inspireren en ondersteunen Zoetermeerders bij de verdere ontwikkeling van hun talenten. In 2017 konden wij mede dankzij de steun van de stichting Vrienden van het CKC nog meer bijzondere talenten scouten en begeleiden middels ons CKC & partners Talententraject. Ook is de groep van talenten in dit traject verbreed: musical- en dansleerlingen maakten hun opwachting. In combinatie met het succesvolle HKZ-CKC Muziekconcours, waar veel talent zich laat zien, en de vele presentatiemogelijkheden was 2017 een goed jaar voor jong talent.

Podium en presentatie Voorbeelden Presenteren is een heel belangrijk aspect van de kunsten. Daarom zoeken, organiseren en faciliteren wij zo veel mogelijk podium- en expositiekansen voor cursisten. In 2017 exposeerden cursisten op verschillende locaties in Zoetermeer, waaronder de bestuursvleugel van het Stadhuis en het Langeland ziekenhuis, en natuurlijk in het CKC-gebouw zelf. Daarnaast traden cursisten bijna wekelijks op door heel Zoetermeer. Nieuw in 2017 was het project CKC Klein Klassiek: huiskamerconcerten van kleine ensembles in woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast is CKC & partners in 2017 gevraagd om het openluchtpodium Park Palenstein te beheren en programmeren. Het moet een ontmoetingsplek worden voor omwonenden, bezoekers en cursisten van CKC & partners. In samenwerking met onze partner Storytellers is in de zomer van 2017 een succesvolle pilot gedraaid met de musicalproductie ‘The last five years’. van mooie, grote podia waren: CKC Talent Stage Zoetermeers Blues festival Bandnights in JJ Music House Klassiek op het Water op de Markt Battle of Nieuwjaarsvoorstelling gemeente Koningsdag openluchtpodium Park Palenstein Zoetermeer in Stadstheater the Bands op de Markt. Klanten geven ons gemiddeld een 7,8 Samenspel: orkesten en ensembles Samen musiceren is niet alleen ontzettend leuk en leerzaam, het geeft ook inspiratie en energie. In 2017 mochten wij veertien nieuwe amateurgroepen verwelkomen waaronder The Swinging Company. In totaal waren er in 2017 bijna duizend deelnemers meer bezig met samenspel dan in 2016. Veel van deze groepen konden wij gelukkig huisvesten in de (extra) ruimtes die de verbouwing van ons gebouw heeft opgeleverd. Een belangrijke aanwinst voor CKC & partners. Om de tevredenheid van onze klanten te meten en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle deelnemers/cursisten van het vrijetijdsprogramma. Klanten geven ons gemiddeld een 7,8. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn, maar er zijn ook verbeterpunten waar we mee aan de slag zijn gegaan. Bekijk de resultaten van het onderzoek op onze website www.ckc-zoetermeer.nl 7 7, 8

Kunst & cultuur voor iedereen Cultuurparticipatie Maatschappelijke betrokkenheid vormde ook in 2017 een belangrijk uitgangspunt voor CKC & partners; wat ons betreft staat kunst & cultuur midden in de samenleving. Kunst & cultuur biedt mensen vaak niet alleen de mogelijkheid volwaardiger te participeren in de samenleving, maar ook de kans om te ontdekken wat men (nog) kan in plaats van focus op wat niet (meer) kan. Kwetsbare groepen die wij niet met generieke activiteiten kunnen bereiken, benaderen we graag met extra laagdrempelige activiteiten op het gebied van muziek, dans of techniek. We werken hiervoor intensief samen met maatschappelijke organisaties, meestal uit de sector zorg en welzijn. Voorbeelden van mooie samenwerkingsprojecten in 2017 zijn ‘Samen Nederlands Zingen’ met Stichting Piëzo en ‘Klaar voor de start’ met CGV, Propatria en Stichting Piëzo. Bijdrage bruis in de stad CKC & PARTNERS WAS IN 2017 BETROKKEN BIJ MEER DAN 140 CULTURELE ACTIVITEITEN DOOR HEEL ZOETERMEER 8

Waar heb je ons in 2017 zoal gezien? CKC BANDNIGHT JJ MUSIC HOUSE KONINGSDAG OPENLUCHTPODIUM PARK PALENSTEIN Beleven en ontmoeten Ook in 2017 kwam je CKC & partners overal tegen. Zo waren wij gedurende het jaar betrokken bij bijna honderdveertig culturele activiteiten door heel Zoetermeer. We namen natuurlijk deel aan grote, jaarlijks terugkerende evenementen zoals Klassiek op het Water, Nederlands Thrillerfestival, Cultuur Lokaal en Koningsdag in het openluchtpodium Park Palenstein, daarnaast vierden we onze eigen CKC & partners Open Dag, waren we dit jaar voor het eerst bij Zondag in het Park en met ons eigen podium bij Zoetermeers Blues festival. 9 NIEUWJAARSVOORSTELLING GEMEENTE ZOETERMEER ZOETERMEERS BLUES FESTIVAL BATTLE OF THE BANDS KAARSJESAVOND LENTEDINER FLORAVONTUUR BABY, PEUTER- EN KLEUTERFESTIVAL STADSTHEATER EN BIBLIOTHEEK ZOETERMEER

Innovatie & ontwikkeling Innovatie cultuureducatie Jaarlijks voeren we een aantal projecten en pilots uit waarmee we cultuureducatie een nieuwe impuls geven. Door deze innovatie willen we kunst & cultuur en het actief daarmee bezig zijn fascinerend mooi, leuk en interessant houden, ook voor toekomstige generaties. Een mooi voorbeeld hiervan is ons samenwerkingsproject ‘Blended Learning’ met de Erasmus Universiteit, het lectoraat Kunsteducatie van de AHK, The Patching Zone en IPEM Universiteit Gent. In dit project wordt een nieuwe online tool ontwikkeld waarmee het traditionele, fysieke kunstonderwijs verrijkt en versterkt kan worden. RUIM 189 ZEER BETROKKEN JONGEREN Labcommunity x10 10

Digital Art Lab 2017 was een mooi, maar ook een spannend jaar voor het Digital Art Lab (Lab). Tijdens de verbouwing van het pand werd het Lab tijdelijk gehuisvest in een kleinere ruimte op de eerste etage. Hierdoor konden activiteiten in een andere vorm, vaak kleiner van opzet, gecontinueerd worden. Daardoor is het aantal deelnemers aan activiteiten van het Lab gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ons doel was om – ondanks de suboptimale situatie – de labcommunity betrokken te houden. Gebleken is dat de vaste groep jongeren, de zogenoemde Labfreaks, in 2017 zelfs veel vaker is gekomen en dat de betrokkenheid onverminderd groot is gebleven, waarmee deze doelstelling dus ruimschoots is gehaald. Maar wat zijn wij trots op onze nieuwe ruimte in het hart van de CKC Lounge, na de verbouwing! Het nieuwe Lab is klaar voor de komende jaren: het is volwassen geworden en de Labfreaks zijn afgelopen jaren gegroeid en hebben zich ontwikkeld. Letterlijk zijn ze van tieners, twintigers geworden en een aantal van hen draait nu zelfstandig projecten. Daarnaast is de labcommunity gegroeid op het gebied van kennis en expertise. CKC & partners kan als netwerk echt bouwen op deze community als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Deelnemers Digital Art Lab JAAR 2017 BIJNA 450 DEELNEMERS x10 11

Innovatiemotor In 2017 hebben we de werkprocessen van het Digital Art Lab in kaart gebracht: wat is de waarde van de Labcommunity en wat levert dat op aan kennis en inzichten? Het Lab moet de rol van innovatiemotor voor cultuureducatie gaan vervullen. Daarbij stellen we ons de 12 vraag hoe de experimentele projecten die jongeren uitvoeren met nieuwe technologie, een creatieve impuls kunnen geven aan de kunstdisciplines. Het doel is te verbinden, elkaar te inspireren en vernieuwende samenwerkingsprojecten te starten.

Maakonderwijs Muziek & technologie In 2017 hebben wij ons aangesloten bij het Platform Makereducation. Wij onderschrijven het belang van ‘maken’ vanuit onze visie op verbeelding en creativiteit. Nieuwe technologieën lenen zich bij uitstek voor creatief maken en kennis delen, dingen die we bij CKC & partners hoog in het vaandel hebben staan. Het opdoen van 21e-eeuwse vaardigheden komt bij ‘maken’ heel vanzelfsprekend aan bod. Voor de jongste generatie hebben wij twee producten ontwikkeld: de Hebocon-robotwedstrijd als lespakket voor het primair onderwijs, mét instructieworkshops voor leerkrachten en de pilot Makerkids. Op initiatief van jongeren is er een grote subsidieaanvraag geschreven voor een ambitieus muziek- & technologieprogramma. Deze aanvraag is grotendeels gehonoreerd, waardoor we nu samen met een grote groep jongeren in de wijken van Zoetermeer vernieuwend muziekaanbod kunnen maken. Dit aanbod is helemaal gericht op deze tijd, waarin digitale productie en studio-opnames niet meer weg te denken zijn. Uniek aan dit project is verder de samenwerking met Stichting Buurtwerk en Music Soulhouse, die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan het project. Andere projecten Tijdens de verbouwing van ons gebouw ging het Lab on Tour en zijn wij een paar weken te gast geweest bij de Bibliotheek Zoetermeer; dit resulteerde niet alleen in een heel fijne samenwerking, maar ook in het bereiken van nieuwe kinderen. Wij verzorgden in de Bibliotheek verschillende workshops voor kinderen die goed bleken aan te sluiten bij juist jongere kinderen. Dit heeft ons geïnspireerd om samen met de Bibliotheek nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Verder organiseerden wij in 2017 samen met het voortgezet onderwijs een filmwedstrijd. Deze wedstrijd maakte deel uit van het Nederlands Thrillerfestival. Vanwege de beperkte capaciteit aan onze kant was deze wedstrijd minder groot van opzet dan het jaar daarvoor. 13

Cultuur op school Onze CmK-partners: Cultuureducatie met Kwaliteit Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk cultuur-educatief programma gericht op het primair onderwijs, waarvoor CKC & partners de penvoerder is binnen Zoetermeer. In 2017 hebben wij met onze CmK-partners – Bibliotheek Zoetermeer, Stadsmuseum en het Stadstheater – het aantal CmK-scholen ruim verdubbeld naar 34. Een heel mooie stap, want binnen het CmK-programma ontwikkelen scholen een eigen visie op cultuureducatie. En vanuit die visie wordt cultuureducatie vervolgens verder verankerd in het onderwijs. Sommige scholen hebben cultuur zelfs al in hun curriculum opgenomen en onderzoeken mogelijkheden om zich als cultuurschool te profileren. Deskundigheidsbevordering CKC & partners heeft met de scholen gezorgd voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, die teamtrainingen en co-teachingstrajecten hebben kunnen volgen. Daarnaast zijn er 23 interne cultuur coördinatoren die de icc-cursus zijn gestart of hebben afgerond in 2017. Zij zorgen voor een cultuurbeleidsplan voor hun school. De studiedag van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) stond in 2017 in het teken van cultuureducatie; CKC & partners verzorgde de workshops voor 188 OPOZ-leerkrachten. Bemiddeling Sinds het begin van schooljaar 2017 zien we een verschuiving in de vraag van de scholen binnen het primair onderwijs. Waar de scholen in de voorgaande jaren nog geïnformeerd moesten worden over CmK en cultuureducatie, komen ze nu steeds vaker zelf naar CKC & partners met inhoudelijke en specialistische vragen over beleid, organisatie, planning en uitvoering van cultuureducatie. CKC & partners heeft daarnaast natuurlijk een loketfunctie; wij brengen de scholen in contact met andere CmK-partners. Onze nieuwsbrief en website www.cultuuropschool.nl vormen in dit verband belangrijke informatiebronnen voor de scholen. 14 STADSTHEATER STADSMUSEUM BIBLIOTHEEK ZOETERMEER

CmK-scholen in Zoetermeer Kunstmenu 2016 15 2017 Deelnemers Kunstmenu x1.000 Ook in 2017 realiseerden wij met de Bibliotheek Zoetermeer, het Stadstheater en het Stadsmuseum een mooi programma met voorstellingen en workshops voor alle leerlingen in het Zoetermeerse basisonderwijs; wij bereikten met dit programma bijna zevenduizend kinderen. Dit is in aantal minder dan vorig jaar, maar de voorstellingen in schooljaar 2016-2017 vonden voornamelijk plaats aan het eind van 2016 en de voorstellingen voor schooljaar 2017-2018 staan vooral gepland in 2018. 34 IN 2017 MAAKTEN BIJNA 7.000 KINDEREN KENNIS MET CULTUUREDUCATIE VIA HET KUNSTMENU. 15

Kant-en-Klaar en evenementen Binnen het programma Kant-en-Klaar realiseerden wij weer workshops en projecten op de scholen en voor de Brede School binnen Zoetermeer. Scholenprogramma Klassiek op het Water Daarnaast organiseerden wij in samenwerking met Floravontuur Promotie Zoetermeer opnieuw een mooi programma voor de basisscholen met workshops en voorstellingen tijdens het jaarlijkse festival Klassiek op het water. WISKIDS Verder organiseerden wij de interactieve wiskundetentoonstelling WISKIDS. Door deze tentoonstelling konden Zoetermeerders wiskundige verschijnselen ervaren die aan de basis liggen van veel aspecten van kunst & cultuur, wetenschap en techniek. In vijf weken ontvingen wij hiervoor bijna 3100 bezoekers, waarvan een groot deel bestond uit leerlingen van maar liefst 35 Zoetermeerse basisscholen. Deze tentoonstelling werd beoordeeld met gemiddeld een 8,6! Deelnemers Evenementen workshops op de scholen Loser4all Verder speelden wij onder de naam Loser4all in samenwerking met stichting Theaterhart 52 extra voorstellingen over pesten voor de groepen 7 in schoolseizoen 2017-2018. Direct na de voorstelling kregen leerlingen de kans hun ervaringen met pesten te delen; zo werd dit onderwerp op een goede manier bespreekbaar gemaakt in de klas. BIJNA 9.000 BASISSCHOOLLEERLINGEN 16 Met deze programma’s hebben wij bijna negenduizend kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst & cultuur; een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Wetenschap & Techniek Wetenschap & Techniek wordt vanaf 2020 een structureel onderdeel binnen het basisonderwijs. Veel Zoetermeerse scholen zijn echter nog niet toegerust om dit aan hun leerlingen aan te bieden. Omdat wetenschap & techniek en kunst aan elkaar verwant zijn – ze gaan immers over de ontwikkeling van verbeeldingskracht en creativiteit en draaien om ontwerpend en onderzoekend leren – zijn wij in 2017 met de scholen in gesprek gegaan om te onderzoeken wat zij nodig hebben en hoe zij daarin gefaciliteerd kunnen worden. Voortgezet onderwijs en VMBO Naast het primair onderwijs legden we in 2017 ook contact met het voortgezet onderwijs en het VMBO om te bezien waar we hen kunnen ondersteunen. Zo maakten we een start binnen de Zoetermeerse lokaal educatieve agenda (LEA) met integrale cultuureducatie. Het doel hiervan is om de kunst- en cultuureducatie van zeer jonge kinderen, tijdens de kinderopvang en het voorschoolse- en primair onderwijs, meer te verbinden met de geboden cultuureducatie tijdens het voortgezet onderwijs en in de vrije tijd. Wij zetten ons op deze manier graag in om het culturele leerklimaat binnen Zoetermeer te versterken. 17

18

VOLLE KRACHT VOORUIT! CKC & partners ontwikkelt zich niet alleen als the place to be voor cultuureducatie en amateurkunst, maar wordt een echt expertisecentrum op deze twee gebieden. Voor CKC & partners staat het creëer- en leerproces van leerlingen en deelnemers centraal. Hiernaast zetten we hoog in op cultuurparticipatie en op kunst als middel om mooie dingen tot stand te brengen binnen sectoren als onderwijs, zorg en welzijn. Het is een bijzonder vooruitzicht om in 2018 als cultureel netwerk nóg meer te betekenen voor de stad en haar inwoners. We blijven ons hard maken voor een sterk cultureel klimaat en mooie programma’s voor iedereen in Zoetermeer. 19

CKC & partners Leidsewallen 80 2722 PC Zoetermeer 079 - 31 61 411 info@ckc-zoetermeer.nl www.ckc-zoetermeer.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication