11

CMHF-vertegenwoordigers uw pensioenbelangen? Wie behartigt ‘Het pensioenstelsel moet verbeteren en het ABP is daar nu al mee bezig. Ik ben vooral betrokken bij het veranderen van de organisatie van het ABP.’ Hans Couzy, Gepensioneerd luitenant-generaal, lid van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) en namens de CMHF lid van het Verantwoordingsorgaan ABP. De CMHF laat uw mening horen in diverse overlegorganen. Het Verantwoordingsorgaan ziet toe op de juiste uitvoering van de uitkeringen door het ABPbestuur. In de Pensioenkamer stellen werkgevers en werknemers de pensioen regelingen binnen de overheids- en onderwijssector vast. In de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid wordt gesproken over de ‘Ik vind het belangrijk dat er een rechtvaardige balans in rechten is tussen gepensioneerden en werkenden. Andere belangrijke punten: duurzaam beleggen, meer transparantie in kosten en opbrengsten belegd vermogen.’ Pauline van Tets, Gepensioneerd docent informatica, lid van de Vereniging van Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs (VAWO) en namens de CMHF lid van het Verantwoordingsorgaan ABP. ‘Het is terecht dat pensioenen binnen het geheel van de arbeidsvoorwaarden een steeds prominentere plek innemen.’ Jan Hut, Hoofd beleidszaken CMHF, ondersteunt de beleidsadviescommissie waar het pensioenbeleid wordt geformuleerd. ‘Bij een belangenafweging dient de positie van de gepensioneerden naast die van de actieven en de voormalige deelnemers benadrukt te worden.’ Paul Müller, Gepensioneerd adviseur arbeidsvoorwaarden en pensioen, lid van de VMH Politie en namens de CMHF lid van het Verantwoordingorgaan ABP. P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL 11 inrichting van het pensioenstelsel als geheel. ‘Ik wil ervoor zorgen dat alle generaties een gedegen pensioenvoorziening opbouwen, waarin waarden als collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling een belangrijke rol vervullen.’ Klaartje de Boer, Beleidsmedewerker pensioenen en medezeggenschap bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), mede namens de CMHF belangen behartiger bij de SER en de Stichting van de Arbeid. ‘Door nu mee te denken en mee te praten, hoop ik dat we de goede collectieve zaken kunnen behouden.’ Jacqueline van Langeraad, Bestuurder/onderhandelaar UNIENFTO en namens de CMHF lid van de Pensioenkamer en het Verantwoordingsorgaan ABP. ‘Een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van het pensioen is fascinerend, maar vooral ook van groot maatschappelijk belang.’ Geraldine Leegwater, CEO ABN AMRO Pensioenfonds en op voordracht van de CMHF bestuurslid van het ABP. ‘Hoe gaan we de Nederlandse pensioenen zo aanpassen dat generaties het eens blijven over deze prachtige oudedagsvoorziening?’ Martin Weusthuis, Pensioenadviseur, beleidsmedewerker pensioenen bij de Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) en namens de CMHF lid van de Pensioenkamer.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication