20

Meningen BELANGENBEHARTIGERS Dit vinden zij ervan De discussie over het pensioenstelsel is in volle gang en komt ook in de aanloop naar de verkiezingen weer aan bod. Hoe denken verschillende belangenbehartigers over de inrichting van het stelsel? Martin Weusthuis CMHF-pensioenspecialist Geen individuele pensioenpotten ‘De CMHF kiest, als het om het ABP gaat, voor de SER­variant die voortborduurt op het bestaande stelsel’, zegt pensioenspecialist Martin Weusthuis. ‘Wij zien de Nederlandse samenleving als een collectief en solidair geheel. Een pensioensysteem met individuele pensioenpotten sluit daar niet op aan. Maar het is duidelijk dat de pensioenfondsen, bij de huidige lagere rendementen en dalende rentestand, de hoogte van de pensioenuit keringen niet langer kunnen garanderen. Daarom wil de CMHF het huidige stelsel voor het ABP behouden, maar dan zonder gegarandeerde pensioenuitkering. Wij zijn echter geen voorstander van degressieve opbouw, een systeem met gelijke pensioenpremie voor iedereen, waarbij de deelnemer minder pensioen opbouwt naarmate hij ouder wordt, omdat de premie korter rendeert. Jongeren zien de degressieve opbouw als een oplossing voor hun gevoel dat zij in het huidige systeem ouderen subsidiëren. Die bouwen immers per 20 ingelegde euro evenveel uitkering op als zij, terwijl de inleg van een jongere langer uitstaat en meer rendement oplevert. Dat is inderdaad een probleem als een jongere vroegtijdig het stelsel verlaat, bijvoorbeeld om zzp’er te worden. Maar in de ambtenarensector speelt dat heel beperkt en wordt de jonge premiebetaler vanzelf de oudere. Bovendien heeft de invoering van het degressieve systeem veel nadelen: de overgang is duur en ouderen die pas op latere leeftijd pensioen fondsdeelnemer worden, krijgen op hun beurt het gevoel dat zij jongeren subsidiëren. Zij bouwen immers minder pensioen op dan een jongere, terwijl ze dezelfde premie betalen. Al met al zie ik voor het ABP geen goede reden om over te stappen op een degressief systeem.’ P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL MARTIN WEUSTHUIS

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication