7

Wat is er mis? Hoeveel jaar leeft een 65-jarige nog? 1950 1955 1960 1965 1966 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 14,4 14,4 14,5 14,2 14,2 13,9 13,8 14,3 14,4 14,7 15,1 15,7 16,8 18,0 18,6 14,9 15,5 16,1 16,6 16,6 16,9 17,6 18,8 19,1 19,4 19,5 19,6 20,4 21,2 21,4 1950 1955 1960 1965 1966 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Levensverwachting 65-jarigen Mensen worden steeds ouder, dus 65-jarigen hebben steeds meer jaren voor de boeg waarin ze pensioen nodig hebben om van te leven. Geen wonder dat de pensioenfondsen steeds meer geld opzij moeten zetten om aan hun verplichtingen te voldoen. Europa als in Amerika. Door die, historisch gezien, extreem lage rente van op dit moment hooguit één procent, moeten de pensioenfondsen veel meer vermogen aanhouden om in de toekomst de verschuldigde uitkeringen op te brengen. Verlagen of verhogen? Vakbonden en werkgeversorganisaties, die samen de pensioenfondsen bestieren, kunnen twee dingen doen om de pensioenpotten weer op peil te krijgen: de pensioenuitkeringen verlagen of de premies verhogen. De eerste oplossing is eigenlijk taboe, omdat deelnemers een vaste uitkering is beloofd. Het ABP, dat eind september aankeek tegen een veel te lage dekkingsgraad, zal de komende jaren daarom extra worden gevoed door een flinke verhoging van de premies. Dat is begin november in de Pensioenkamer overeengekomen. Terwijl de premie eind 2013 nog met 5,6 procentpunt is verlaagd van 25,4 tot 19,8 procent, om ambtenaren meer koopkracht te geven. Of de premiestijging voldoende is, moet worden afgewacht; de kans dat er komende jaren toch op de uitkeringen moet worden gekort, is met de premie stijging zeker niet verdwenen. Het pensioenstelsel is niet gebouwd op gegarandeerde uitkeringen P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL Schok De te lage dekkingsgraden, kortingen op de pensioenen en de uitblijvende verhoging van de uitkeringen om die gelijke tred te laten houden met de cao-lonen, hebben een schok teweeggebracht bij gepensioneerden en werknemers. Ons stelsel is toch het beste ter wereld? We hebben toch recht op een waarde- én welvaartsvast pensioen? Nu blijkt dat het pensioenstelsel niet is gebouwd op dergelijke garanties. Misschien waren de problemen niet zo groot geweest als in de gouden jaren voorzichtiger met het spaargeld was omgesprongen, maar een gegarandeerd pensioen bestaat niet, er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. Dat is niks nieuws, maar pensioenfondsen hebben dat nooit zo duidelijk overgebracht op hun deelnemers. Met als gevolg dat het vertrouwen in pensioen fondsen nu lager is dan in commerciële verzekeraars en banken. 7 BRON: CBS

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication