0

COLOMAplus Infobrochure Huis van Creativiteit Architecturale en binnenhuiskunst Beeldende en architecturale kunsten Fotografie Publiciteit en etalage Publiciteit en illustratie Publiciteitsgrafiek

Welkom in COLOMAplus Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Jij hebt talent! Daar zijn we zeker van. We ontdekken samen waar je goed in bent en dat doen we stap voor stap. In de eerste graad kan je proeven van verschillende opties. Zo kan je ervaren in welke studierichting je je helemaal thuis voelt. Handig toch, want zo hou je alle wegen nog open. Start je in de tweede of derde graad in onze school dan ben je ook van harte welkom! Samen bekijken we hoe jij je toekomstdromen kan waarmaken en je talenten ten volle kan ontwikkelen. We zorgen ervoor dat jij je snel thuisvoelt op onze school.

Visie We doorbreken al tien jaar de klassieke onderwijsvormen (ASO/BSO/KSO/TSO) door onze studierichtingen te bundelen in vijf studiedomeinen: de huizen (zie p. 13–15). In elk huis bieden we een evenwaardige keuze aan tussen meer theoretische of eerder praktische richtingen. We maken deze uitdagende visie waar door je een erg brede studiewaaier aan te bieden. 2 – Creativiteit in huis

Je talenten bepalen in de eerste plaats waar je optimaal kan functioneren. Daarom is het belangrijk om in de eerste graad te ervaren waar je talenten en je ‘goesting’ liggen. Als je de juiste studierichting kan vinden, wordt leren zoveel leuker en stijgen je kansen op succes.

Ruime keuze Het moet al vreemd lopen om in COLOMAplus geen studierichting te vinden die aansluit bij je talenten. In de derde graad heb je bijvoorbeeld de keuze uit maar liefst 25 studierichtingen. Daarvan zijn er heel wat uniek in de ruime regio.

Leerlingenbegeleiding We hebben op school veel aandacht voor je persoonlijk welzijn. Je goed voelen is immers belangrijk. Je leraren, je klastitularis en een team van vijf leerlingencoaches staan voor je klaar als je vragen hebt of een persoonlijk gesprek wil. Het team van leerlingencoaches werkt vlot samen met het CLB. Zij kunnen je ook helpen bij het leren kiezen, het leren leren en socio-emotionele problemen. Daarnaast werken we intens samen met stagiairs van de lerarenopleiding en studenten van Thomas More Hogeschool. Op woensdagnamiddag organiseren we met hun hulp bijwerksessies voor de vakken waar je op eigen kracht niet helemaal bijgebeend raakt. Creativiteit in huis – 5

Extra (muros) COLOMAplus bruist van de activiteiten en die organiseren we regelmatig buitenshuis. Je mag dus rekenen op culturele uitstappen, bedrijfsbezoeken, werkplekleren ... Altijd boeiend om de theorie uit het klaslokaal ook eens te toetsen aan de praktijk in de ‘echte’ wereld rondom ons. De ligging van de school biedt trouwens een uitstekende uitvalbasis om actief op verkenning te gaan. Onze school ligt vlakbij het station en het stadscentrum. Een bedrijvenpark met veel interessante bedrijven vind je op wandelafstand.

Creativiteit in huis – 7

Smartschool is al jaren ons digitaal leer- en communicatieplatform. We gebruiken alle modules zodat we iedereen snel en efficiënt op de hoogte kunnen houden. Enkele voorbeelden van gegevens die te raadplegen zijn via smartphone, tablet of pc: resultaten op toetsen en taken; rapporten; afwezigheden (melden en bekijken); schoolagenda; lessenrooster; brieven over uitstappen of andere activiteiten; school- of klasnieuws. Daarnaast kan je via Smartschool eenvoudig berichten sturen en ontvangen. Die vlotte en directe communicatie vinden we erg belangrijk.

Domein Ons schooldomein is groot en groen. Geen stenen woestijn dus, maar veel bomen en gras om tijdens de pauzes even te ontspannen in de buitenlucht. Het huis van de eerste graad heeft een eigen speelplaats, zodat de overgang van de basisschool heel vlotjes en vertrouwd kan verlopen onder leeftijdsgenoten. En de gebouwen en klaslokalen? Er werd de voorbije jaren stevig gebouwd. Daardoor krijg je meestal les in bijzonder ruime en moderne lokalen die uitgerust zijn met de technologie van vandaag (digitale borden, meer dan 500 pc’s en mac’s ...).

Recent namen we een splinternieuwe sportzaal in gebruik, net zoals prachtige ruime lokalen voor het huis van Esthetische verzorging. Andere plannen voor uitbreiding liggen al klaar. Creativiteit in huis – 11

Studiewaaier

COLOMAplus organiseert onderwijs in vijf huizen waar studierichtingen gegroepeerd worden die inhoudelijk bij elkaar horen. Dat vinden we duidelijker en daarmee lopen we vooruit op de onderwijshervorming die de Vlaamse Regering onlangs heeft goedgekeurd. Je talenten staan daarbij centraal. In COLOMAplus zijn al die talenten tegelijkertijd uniek en gelijkwaardig. Geen succesvol restaurant zonder stijlvol onthaal, een bekwame souschef, een ervaren boekhouder, een creatieve communicatiedeskundige ... Het hele team doet, samen met jou, de zaak draaien. Huis van de eerste graad 1ste leerjaar A Handel Hotel – voeding Kunst Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming 1ste leerjaar B 2de leerjaar Artistieke vorming Handel Hotel – voeding Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie – Kantoor en verkoop Haarzorg – Verzorging – voeding Hotel – Bakkerij – Slagerij Kantoor en verkoop – Verzorging – voeding Toekomst in huis Creativiteit in huis – 13

Gastronomie Huis van & gastvrijheid Huis van Creativiteit Tweede graad TSO TSO Hotel Toerisme BSO Brood- en banketbakkerij Restaurant en keuken KSO Beeldende en architecturale kunsten TSO Fotografie BSO Publiciteit en etalage TSO TSO Hotel Communicatie en media Toerisme BSO Brood- en banketbakkerij en confiserie Grootkeuken Restaurant en keuken TSO TSO Gespecialiseerd recreatiemedewerker Banketbakkerij en chocoladebewerking Gemeenschapsrestauratie Wereldgastronomie Sterren in huis 14 – Creativiteit in huis Creativiteit in huis Zevende jaar BSO Publiciteit en illustratie BSO Onthaal en recreatie Derde graad KSO Architecturale en binnenhuiskunst TSO Fotografie BSO Publiciteitsgrafiek

Huis van Huis van Handel & informatica Tweede graad TSO Business Economics Business Economics & communication BSO Office & retail TSO Business Economics Network & IT Office assistance BSO Office Retail Derde graad TSO Schoonheidsverzorging BSO Haarzorg TSO Bio-esthetiek BSO Haarzorg Esthetische verzorging BSO Zevende jaar BSO Business support Sales Haarstilist Ondernemers in huis Stijl in huis Meer info over deze huizen op www.colomaplus.be Creativiteit in huis – 15

Welkom in het huis van creativiteit

Tweede graad KSO Beeldende en architecturale kunsten Je toekomst Je talenten Je bent creatief. Je hebt interesse voor beeldende kunst, architectuur en constructies. De meest logische stap is dat je binnen het ‘huis van creativiteit’ doorstroomt naar de derde graad Architecturale en binnenhuiskunst. Maar ook andere studierichtingen blijven mogelijk. Je uitdagingen in de richtingsvakken Je ontdekt nieuwe technieken om je creatief uit te drukken. Je leert geconcentreerd en nauwkeurig werken. Je respecteert deadlines. 18 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 3de jaar Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Wiskunde Kunstgeschiedenis Kleur Vormgeving Waarneming en voorstelling Totaal 1 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 6 4 32 4de jaar 1 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 6 4 32 KSO Tweede graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 19

Fotografie Tweede graad TSO Je toekomst Je talenten Je hebt artistieke feeling en interesse in beeldcultuur. Je kan zelfstandig werken. Techniek en wetenschappen interesseren je. De meest logische stap is dat je binnen het ‘huis van creativiteit’ doorstroomt naar de derde graad fotografie. Maar ook andere studierichtingen blijven mogelijk. Je uitdagingen in de richtingsvakken Je leert de fotografische basistechnieken en je ontdekt de wetenschappelijke achtergronden. Je fotografeert digitaal en bewerkt je foto’s op Mac (Lightroom). Je respecteert deadlines. 20 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 3de jaar Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Wiskunde Esthetiek van de fotografie Initiatie digitale fotografie Praktijk fotografie Technologie Totaal 1 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 6 2 32 4de jaar 1 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 6 2 32 TSO Tweede graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 21

Tweede graad BSO Publiciteit en etalage Je talenten Je toekomst Kunst interesseert je. Je kan goed tekenen. Je bent creatief en hebt veel fantasie. Je kan een creatief ontwerp omzetten in een product. De meest logische stap is dat je binnen het ‘huis van creativiteit’ doorstroomt naar de derde graad Publiciteitsgrafiek. Maar ook andere studierichtingen blijven mogelijk. Je uitdagingen in de richtingsvakken Je leert bewuster kijken naar de werkelijkheid. Je bent creatief met verschillende materialen, vormen en kleuren. Je presenteert producten in een etalage. Je respecteert deadlines. 22 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 3de jaar Frans (project) Godsdienst Informatica Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Atelier publiciteit en etalage Beeldcreatie Publicitair design Publicitair design computer Etalage en productpresentatie Kunstinitiatie Totaal – 2 1 2 6 21 4de jaar – 2 1 2 6 21 32 32 BSO Tweede graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 23

en binnenhuiskunst Derde graad KSO Architecturale Je talenten Je hebt interesse voor kunst. Je bent creatief bezig met architectuur en binnenhuisarchitectuur. Je toekomst Je kan verder studeren in de bachelorrichtingen Interieurvormgeving, Tuin- en landschapsarchitectuur en Architectassistent. Ook andere richtingen waar het artistiektechnische belangrijk is, behoren tot de mogelijkheden. Je uitdagingen Je bestudeert het aanbod van beeldende middelen, technische oplossingen en beeldende materialen waarmee men vorm geeft en je past dit toe in eigen realisaties. Je leert de waarden en werking kennen van kleuren in interieurs en exterieurs en de juiste kleurencombinaties toepassen. Je ontwikkelt je visueel en ruimtelijk bewustzijn en vermogen. Je tekent met de vrije hand, met traditionele en met digitale tekeninstrumenten. 24 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 5de jaar Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunst en cultuur Kunstgeschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Wiskunde Seminarie: ondernemend project Ontwerp Wetenschap en techniek Waarneming en voorstelling Digitale voorstelling Totaal 1 2 2 1 2 – 2 2 1 3 2 1 6 4 3 2 34 6de jaar 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 6 4 3 2 35 KSO Derde graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 25

Fotografie Derde graad TSO Je talenten Je hebt interesse in beeldcultuur. Je bent creatief. Techniek, kunst en het medialandschap boeien je. Je toekomst Je kan aan het werk als zelfstandig fotograaf, in de fotografie-industrie of in de reclamewereld. Je kan verder studeren in het hoger fotografisch onderwijs of in andere vormen van hoger onderwijs die minder wiskundige voorkennis vereisen. Je uitdagingen Je leert fotograferen met aandacht voor de inhoudelijke, de technische en de esthetische aspecten van fotografie. Je verwerft inzicht in de samenstelling en de werking van de hulpmiddelen die je gebruikt bij het fotograferen en de beeldbewerking nadien. Je kan fotografie situeren binnen de kunstwereld en leert de waarde kennen van kunstuitingen als basis voor je persoonlijk werk. 26 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 5de jaar Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstgeschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Seminarie Wiskunde Fotografische vakken Digitale technieken en video Esthetiek van de fotografie Optica Praktijk fotografie Technologie Totaal 3 1 1 8 2 34 3 1 1 8 2 34 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 6de jaar 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 TSO Derde graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 27

Derde graad BSO Publiciteitsgrafiek Je talenten Je hebt interesse voor het creatief-artistieke. Je bent sociaal en je hebt gevoel voor esthetiek. Je bent trendbewust en volgt de actualiteit. Je toekomst Je kan verder studeren in het 7de jaar ‘Publiciteit en illustratie’. Je uitdagingen Je leert ontwerpen op basis van publicitaire opdrachten. Je ontwikkelt de capaciteit om een creatief ontwerp te maken en om te zetten in een technisch uitvoerbaar ontwerp. Je kan een ontwerp presenteren en digitaal uitwerken. 28 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 5de jaar Engels Frans Godsdienst Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Atelier publiciteit en etalage Grafisch ontwerp Illustratie Reproductietechnieken Computertekenen Studie van de publiciteit Waarnemingstekenen Kunstinitiatie 6de jaar: 3 weken blokstage Totaal 32 1 1 2 2 4 16 6de jaar 1 1 2 2 4 15 4 3 2 2 2 32 BSO Derde graad Lessentabel – Creativiteit in huis – 29

Zevende jaar BSO Publiciteit en illustratie Je talenten Je bezit een getuigschrift Publiciteit en illustratie. Je kent de basisleerinhouden met betrekking tot de beeldtaal. Je hebt een beeldend expressievermogen ontwikkeld. Je kent de beginselen van de digitale beeldverwerking. Je toekomst Je kan aan het werk in bedrijven die direct of indirect te maken hebben met reclamevormgeving en drukwerk. Het diploma secundair onderwijs geeft je toegang tot het hoger onderwijs. Je uitdagingen Je leert ontwerpen op basis van publicitaire opdrachten. Je kan een creatief ontwerp maken en omzetten in een technisch uitvoerbaar ontwerp. Je kan een ontwerp presenteren en digitaal uitwerken in een huisstijl. 30 – Lessentabel – Creativiteit in huis

Vakken 7de jaar Engels Godsdienst Lichamelijke opvoeding Project algemene vakken Studie van de publiciteit Toegepaste economie Ontwerp, publiciteit & illustratie 3 weken blokstage Totaal 2 2 2 6 2 2 15 1 32 BSO Zevende jaar Lessentabel – Creativiteit in huis – 31

Praktisch

Dagindeling

Vanaf 07.00 uur is de school open De leerlingen van Bakkerij starten soms vroeger 07.40 – 08.30 08.30 – 09.20 09.20 – 10.10 10.10 – 10.25 10.25 – 11.15 11.15 – 12.05 0de lesuur 1ste lesuur 2de lesuur pauze 3de lesuur 4de lesuur of middagpauze 12.05 – 12.55 5de lesuur of middagpauze 12.55 – 13.45 13.45 – 14.35 14.35 – 14.45 14.45 – 15.35 15.35 – 16.25 Enkel voor leerlingen van de 3de graad Haarzorg, Restaurant en keuken, Wereldgastronomie 6de lesuur of middagpauze 7de lesuur pauze 8ste lesuur 9de lesuur Huiswerkklas in de 1ste graad Van 07.45 tot 08.15 uur kan je terecht in de feestzaal vanaf 16.25 avonddienst Creativiteit in huis – 35

Diensten en projecten De school is ook een oefenbedrijf waar dagelijks klanten terecht kunnen. Zo kan er in drie restaurants gegeten worden (grootkeuken, bistro, gastronomie) en draaien er kapsalons en een schoonheidsinstituut. De producten van de afdeling Bakkerij worden dagelijks vers verkocht in onze winkel. Voor meer info verwijzen we naar de schoolsite. Daarnaast lopen er praktijkprojecten met externe partners buiten de schoolmuren: fotoshoots, acties voor een goed doel (koken voor Poverello, handverzorgingen in AZ Sint-Maarten, haarknippen voor Think Pink …), samenwerkingen met andere scholen, deelnames aan verschillende gerenommeerde (buitenlandse) wedstrijden e.a. 36 – Creativiteit in huis

Bereikbaarheid COLOMAplus is bijzonder goed bereikbaar. Dat is ook nodig want we trekken leerlingen aan uit een zeer ruime regio. De school bevindt zich op 5 minuutjes van het station van Mechelen. Daar vind je ook veel eindhaltes van De Lijn. Antwerpen Bushalten Station Mechelen Leuven Brussel E19 Antwerpen COLOMAplus

Volg ons op de voet via onze schoolsite of de sociale media. Hieronder een overzichtje van onze kanalen: Website: colomaplus.be Facebook: – @COLOMAplusMechelen – @ColomaplusKso – @Colomaplusfotografie – @PubliciteitColomaplus – @HotelRestaurantKeuken – @GrootkeukenCOLOMAplus – @COLOMAplusBakkerij – @COLOMAplus-Onthaal-Recreatie – @COLOMAplus-Haarzorg-Schoonheidsverzorging YouTube-kanaal: – COLOMAplus Blogs: – 1 ste leerjaar A: 1 acolomaplus.blogspot.be – 1 ste leerjaar B: techniek-1b.blogspot.be

Info en inschrijven voor 2018-2019 Kalender Inschrijvingen tijdens het schooljaar: – zondag 22 april van 14.00 tot 18.00 uur – vanaf 23 april tijdens schooldagen na afspraak – zaterdag 5 mei van 10.00 tot 13.00 uur – woensdag 16 mei van 14.00 tot 18.00 uur – zaterdag 9 juni van 10.00 tot 13.00 uur Inschrijvingen tijdens de zomervakantie: – zaterdag 30 juni van 10.00 tot 16.00 uur (extra infodag) – van 2 tot 10 juli en van 16 tot 31 augustus: elke werkdag van 13.00 tot 18.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur Meebrengen identiteitskaart bewijs van schooltoelage (indien van toepassing). voor het eerste jaar: getuigschrift (1A) of attest (1B) basisonderwijs en de BASO-fiche. voor alle andere jaren: eindrapport vorig schooljaar en het laatste behaalde A- of B-attest. Belangrijk Bij de inschrijving dient minstens één van beide ouders aanwezig te zijn en dat geldt ook voor meerderjarige leerlingen. Er kan niet ingeschreven worden per volmacht of via brief, e-mail of telefoon.

Contact COLOMAplus Tervuursesteenweg 2 2800 MECHELEN T 015 42 27 03 info@colomaplus.be www.colomaplus.be Smartschool: colomaplus.smartschool.be

www.colomaplus.be Tervuursesteenweg 2 - 2800 MECHELEN V.U.: Francis Van Caer, vzw KITOS, Tervuursesteenweg 2, 2800 MECHELEN

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication