11

Juridische structuur Heilijgers Beheer bv is opgericht op 15 maart 2016 en is statutair gevestigd te Amersfoort aan de Displayweg 2. Op 28 augustus 2016 heeft Heilijgers Beheer alle aandelen in Heilijgers bv overgenomen. De activiteiten van Heiligers Beheer en de werkmaatschappijen bestaan voornamelijk uit projectontwikkeling, bouwen, vastgoedbeheer en renovatie. De besloten vennootschap staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Kantoorrevitalisatie voor SVn in Amersfoort In de geconsolideerde jaarrekening van Heilijgers Beheer bv zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende vennootschappen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt uitgeoefend. De financiële gegevens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. In de consolidatie van Heilijgers Beheer bv zijn de volgende deelnemingen begrepen: (gegevens als bedoeld in de artikelen 2:379 en 2:414 BW). Heilijgers bv (tussenholding) met als werkmaatschappijen: 1) Heilijgers Bouw bv 2) Heilijgers Projectontwikkeling bv 3) Heilijgers Beheer en Onderhoud bv De bedrijfsactiviteiten van Heilijgers Beheer en Onderhoud bv zijn inmiddels geheel overgenomen door Heilijgers Bouw bv. Naar verwachting zal deze vennootschap in 2018 worden geliquideerd of fuseren met Heilijgers Bouw bv. De financiële gegevens van Heilijgers Beheer bv zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening. Voor het organogram verwijzen we u graag naar bijlage 1. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication