21

Kasstromen en financieringsbehoeften De kasstroom is afgenomen door twee belangrijke ontwikkelingen. 1) De kaspositie is in 2017 fors afgenomen door de investeringen in een aantal veelbelovende posities in onze portefeuille. Uitbreiding Praktijkschool De Baander Amersfoort Anders gezegd: we hebben geïnvesteerd in de toekomst. Voor de korte termijn was dit Leusden, voor de middellange termijn de transformatie van kantoorlocatie Suncourt in Amersfoort en voor de lange termijn een strategische positie in Eemnes. Het totaalbedrag van deze investeringen in 2017 bedroeg € 8 miljoen. In 2018 zal onze focus op investeringen afnemen. 2) De start van de bouw van een enkele grote projecten in 2017 is vertraagd van begin 2017 naar eind 2017 en van eind 2017 naar 2018. Het had voor de korte termijn een negatieve invloed heeft op onze kaspositie. Hiervoor hebben wij in Q4-2017 bij de Rabobank een financieringsfaciliteit aangetrokken. In 2017 hebben wij geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Met de Rabobank is tevens overeengekomen dat er een solvabiliteit moet zijn van minimaal 25% en een current ratio van >1 als voorwaarde voor de aflossing van de achtergestelde lening. In 2017 hebben wij aan deze verwachtingen voldaan. Voor 2018 verwachten wij een positieve kasstroom door de start van de bouw van de projecten in Leusden, Soesterberg en Voorthuizen in de eerste helft van 2018. Ook verwachten wij in 2018 aan de met de Rabobank afgestemde ratio’s te voldoen, rekening houdend met de beoogde aflossing van een groot deel van de achtergestelde lening. Mocht dat nodig zijn dan kunnen wij, in overleg met de achtergestelde leningverstrekkers, over aanvullende financiering beschikken. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication