26

Claims Ontwikkeling en bouw 190 woningen De Groene Hoogte in Soesterberg In het jaar 2016 en voorgaande jaren zijn er geen claims bij Heilijgers neergelegd die tot aanpassingen van het resultaat van 2016 of 2017 kunnen leiden. Die claims die ons hebben bereikt, hebben betrekking op enkele technische imperfecties. Deze zijn beperkt. Dit zowel in geld als in aantallen. Voor claims waarvan wij verwachten dat de impact hoger kan zijn dan € 10.000,- zijn voorzieningen getroffen. Het ingestorte parkeerdek bij het vliegveld Eindhoven heeft bij gemeentelijke instanties voor bouw- en woningtoezicht geleid tot brede onderzoeksvragen naar de veiligheid van gebouwen met soortgelijke bouwmethoden. Enkele gemeenten en instanties hebben in hun onderzoek ook Heilijgers benaderd. Volledigheidshalve hebben wij intern ons volledige bouwbestand nader onderzocht. Het resultaat is dat Heilijgers geen gebouwen heeft geproduceerd volgens deze methode. Een klein voorbehoud wordt gemaakt omdat in twee gevallen nog onderzocht wordt welke betonleverancier heeft geleverd. Een eventueel herstel van een gebrek in deze twee gevallen zal in dat geval beperkt blijven tot bedragen van € 10.000,- per geval. 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication