5

Inhoudsopgave Profiel Voorwoord directie Een klant, da’s interessant Kernactiviteiten Juridische structuur Vooruitzichten Toekomstverwachtingen Kerncijfers 2017 Toelichting op de kerncijfers Financiële instrumenten en risicomanagement Kasstromen en financieringsbehoeften Toepassing gedragscodes Onderzoek en ontwikkeling Interne beheersing van processen en procedures Informatiesystemen Gebeurtenissen na balansdatum Organisatorische ontwikkelingen Claims Video Maatschappelijke aspecten van ondernemen Bijlage 1 Organogram 6 7 9 10 11 12 14 15 16 19 21 22 23 25 25 25 25 26 27 28 30 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication