0

Kunst in Beweging Nummer 97 november 2020 Connie Harkema atelier (op wielen) waar beeld en woord samengaan Schilderijen Gedichten/verhalen Reispresentaties Voordrachten Schrijfworkshops Werk in opdracht Atelier op wielen even op lange baan De vaste standplaats in St.-Annaparochie is al aardig ingericht en heeft veel weg van een galerie in het klein. Odertussen zijn we ons rustig aan het oriënteren op een grotere camper: het atelier op wielen. Nu het coronavirus nog steeds rondwaart, beperken we ons tot kleine uitstapjes in de omgeving, waarvan telkens een kleine fotoreportage op de sociale media te zien is. Als we iets verder gaan, dan slapen we een nachtje in de camperbus. Het creatieve werk speelt zich dus nog voornamelijk af in St.-Annaparochie. In deze nieuwsbrief aandacht voor het online boek “Wassend Werk”, dat met de toevoeging van de “Mooie Mensen Galerij” weer iets omvangrijker is geworden. Ook zijn er twee nieuwe Tekencollages en heb ik een wit beeld veranderd in een lookalike van “Hundertwasser”.

Uiteraard wens ik iedereen een heel mooie decembermaand toe, ondanks alle beperkingen om ons heen. Dat volgend jaar een veel beter jaar mag worden! Tot slot wellicht een aardig idee om als decembergeschenk aan het boekje “111 elfjes verbeeld” te denken, dat inmiddels al heel veel publiciteit heeft gekregen, o.a. in een artikel in de Leeuwarder Courant. Wanneer je niet zo van boeken houdt, is een bedrukt T-shirt misschien een passend alternatief (zie verderop in de brief) Ik wens je weer veel lees- en kijkplezier, Connie Harkema, beeldend woordkunstenaar

Toegepaste kunst Een beeld (43 cm hoog) beschilderd in de stijl van Hundertwasser. En dan meer in de sfeer van merchandise: bedrukte T-shirts online te bestellen bij The SainT Store in Leeuwarden: https://www.thesaintstore.nl/product-categorie/art/lokale-kunstenaars/connie-harkema/

Wassend Werk Doordat ik 25 jaar werkzaam was als journalist en redacteur trad ik eerder met woorden naar buiten dan met beelden. De combinatie met schilderijen en tekeningen is later ontstaan. Woorden zijn nog altijd de basis en het is daarom dat mijn beeldend werk meestal een verhaal heeft te vertellen. De derde serie die ik heb opgenomen in dit online boek in wording heet de “Mooie Mensen Galerij”, een woordproject van proza naar poëzie. Elf gedichten in elf verschillende dichtvormen, opgemaakt als krantenpagina.

“Wassend Werk” is een alsmaar groeiend online boek in woord en beeld. Met afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en collages, aangevuld met verhaalfragmenten en gedichten. Kortom: alles wat ik in de loop der tijd heb gemaakt. De titel slaat niet alleen op het groeiend aantal pagina's, maar ook op het feit dat veel van mijn werken een logisch vervolg / een voortborduren zijn op dat wat eraan voorafging. Wil je alles bekijken wat ik tot nu toe in “Wassend Werk” heb gepubliceerd, ga dan naar: https://onlinetouch.nl/connieharkema/wassend-werk?html=true#/0/ Tekencollages Tekencollages zijn collages samengesteld uit oude tekeningen of stukjes daaruit. Door ze samen te voegen op een blanco vel en ze daarna met nieuwe lijnen, figuren en vlakken met elkaar te verbinden, ontstaan totaal andere (nieuwe) voorstellingen. Alle op die manier gemaakte collages vertellen een verhaal, dat ik in gedichten heb proberen te vangen. Hieronder de twee nieuwe creaties “Vogels honden bloemen planten” en “Spinnenmans”

VOGELS HONDEN BLOEMEN PLANTEN Ze houdt er zo veel van Zou ze graag allemaal omarmen Maar nu gaat dat even niet Ze heeft een stapje teruggedaan Is haar eigen wereld binnengegaan Een cocon om zich heen gesponnen VOGELS HONDEN BLOEMEN PLANTEN Elk afgezonderd in een eigen ruimte Houden zij statisch en geduldig de wacht Deel uitmakend van een doods decor Omringen ze haar stil in al hun pracht Totdat zij herwonnen heeft haar kracht En weer deel kan uitmaken van de rest VOGELS HONDEN BLOEMEN PLANTEN Ze houdt er zielsveel van Wil er voor alles en iedereen zijn Ze weet dat ze zich niet hoeft te bewijzen Maar moet dit steeds opnieuw ervaren Dan trekt ze zich al mediterend terug Uit eerbied voor het leven en zichzelf Pas dan kan ze de interactie weer aan

Spinnenmans Zijn naam was Spinnenmans; De spinnen kropen uit zijn nek. Ze hadden er een mooie stek; Spinnenmans had sjans. Af en toe raakte hij in trance En ontstond een oliespinnenvlek. Twee toeristen kregen trek. Zij ontsprongen de spinnendans Door gezellig neer te strijken Alvorens de antieke zuilen te bekijken; Zich van geen enkel kwaad bewust. De ogen tot spleetjes toegeknepen met een leedvermaak, zeer benepen, Keek Spinnenmans naar het gevaar: Een kruisspin op aanvallen belust. Ook 't tweetal werd het noodlot gewaar; Zag één poot al te ver uitgestrekt Om aan zijn spinsel te kunnen ontwijken.

Spinnenmans maakte een eetgebaar. Verlekkerd streek zijn tong langs de lippen: Zijn tafeltje was zo goed als gedekt. Huidhonger De Eijlders Dichters hebben een prachtige dichtbundel gepubliceerd: “Huidhonger”, waarin 73 dichters tijdens de eerste coronagolf hun kijk geven op deze uitzonderlijke periode in hun leven. Ik ben er trots op dat mijn gedicht daarvan deel mag uitmaken. Contact en achtergrondinformatie Kunst in Beweging is open op afspraak. De website (www.connieharkema.nl met webshop) is 24/7 bereikbaar. Je kunt me mailen op connieharkemainfo@gmail.com

of bellen op 06 - 87 265 366 De nieuwste berichtjes vind je op: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002148662167 http://www.linkedin.com/pub/connie-harkema/17/b54/244 http://twitter.com/ConnieHarkema https://www.instagram.com/connie_harkema/ Online publicaties: http://onlinetouch.nl/connieharkema

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication