62

FRIESE TAAL Voor mij - als import-Friezin - lijken veel klanken soms als luid kruiend ijs, kraaiend naar de kust. Harde tonen en soms een klinker met accent maken dat je de woorden niet altijd herkent. Toch is het niet zo dat ik mij daarin berust, want ook ik ben trots op de Friese taal. Veel mensen heb ik ondertussen horen praten. Het mag dan allemaal wel Westerlauwers Fries heten of Frysk, om in algemene termen te spreken, maar waarom dan dat onderscheid in al die streken, waardoor je het reeds aangeleerde weer dreigt te vergeten? Dat maakt dat je het niet snel leert: de Friese taal. Zuidwesthoeks, Woudfries, Hindeloopers, Aasters, Westers, Schiermonniksoogs en Kleifries. Om dit goed te kennen wordt het heel hard werken. Toegegeven: ik zou me tot het eerste kunnen beperken, maar dan bieden de steden met een eigen taal nog steeds geen opties. Dus blijf ik zoekende naar eenheid in de Friese taal. Ook de afgelopen herindeling maakt het niet makkelijker. Ik kwam terecht in de gemeente Nijefurd, bestaande uit buurtschappen, steden en dorpen. Circa elfduizend mensen vanaf 1984 bij elkaar geworpen. Een klein bewonersaantal dat de streek kleurt, waarvan slechts de helft spreekt in de Friese taal. Nijefurd: een gemeente alleen bekend onder Friese naam. Het nieuwe rechtsgebied is nu niet zelfstandig meer. Als onderdeel van Súdwest Fryslân nog meer variëteit en een verdergaande opsplitsing in taalonderscheid. Is het voor mij dan nog wel te behalen die eer om het ooit eens onder de knie te krijgen die Friese taal?

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication