11

Diagnostiek voor passende zorg Zo’n diagnose kan meestal niet door één zorgverlener worden gesteld. Het vergt een ketenaanpak die begint vanaf het eerste moment dat een gezin bij jeugdhulp bekend is. Door jeugdteams en huisartsen vroeg in de keten te ondersteunen bij het proces van triage en verwijzing willen we ervoor zorgen dat gezinnen de juiste hulp ontvangen. We hanteren daarbij praktijkstandaarden van het landelijk kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en ‘evidence based’ behandelingen, gepersonaliseerd naar kinderen en hun gezinnen, gericht op herstel van zelfstandig functioneren. Online triage bij huisarts en jeugdteam Met de DAWBA (Development And Well-Being Assessment) kijken we naar accurate triage bij de huisarts en in de wijkteams. Een juiste indicatiestelling is van groot belang om kinderen en hun gezin goed en snel te kunnen behandelen. De DAWBA helpt goed zicht te krijgen op de ernst van de problemen en in te schatten welke hulp voor het kind het meest passend is. Het is een online instrument om de ontwikkeling en welzijn van het kind te beoordelen. De vragenlijst wordt online ingevuld door de ouders, de leerkracht en het kind (vanaf 11 jaar). Op basis van alle antwoorden doet een specialist van CuriumLUMC een eerste beoordeling voor een diagnose en een indicatie van benodigde hulp. We zijn gestart met onderzoek op 2 onderdelen: de optimale implementatie van DAWBA buiten Curium-LUMC en analyse van eerdere verwijzingen en beoordelen van de juistheid van verwijzingen. Wat we willen realiseren • Vroegtijdige en accurate triage geeft gezinnen tijdig de juiste ingang naar gepaste jeugdhulp. Dankzij de inzet van een gevalideerde triagemethodiek worden professionals in de eerste lijn (jeugdteams en huisartsen) ondersteund om gezinnen accuraat te verwijzen. Verwijzingen naar de specialistische zorg zijn daardoor minder vaak nodig. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Zorg voor kind en gezin 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication