19

Kinderen en jongeren die klinisch of dagklinisch bij Curium-LUMC behandeld worden en in ernstige mate zijn vastgelopen in het onderwijs, krijgen specifieke begeleiding en behandeling. Dit gebeurt bij de ESB (Educatieve therapie, School- en Beroepsoriëntatie) in samenwerking met de Leo Kanner Onderwjisgroep. Het betreft vaak kinderen met een lange negatieve schoolcarrière en diverse wisselingen in het (speciaal) onderwijs. De therapeuten van de ESB werken actief samen met scholen en andere hulpverleners. Het project ‘Educatief therapeut en Leerkracht op de fiets’ is hier een voorbeeld van. In dit project worden thuiszitters - die op de wachtlijst staan bij Curium-LUMC - thuis opgezocht door een leerkracht en educatief therapeut van de ESB. We overbruggen de wachttijd door de educatief therapeut al diagnostiek te laten doen naar leerbelemmeringen en een klein stukje behandeling op te starten. Tegelijkertijd probeert de leerkracht met de leerling om schoolwerk te onderhouden of weer op te starten. De behandeling tijdens de opnametijd kan hierdoor nog effectiever en efficiënter worden ingezet, omdat er meer continuïteit is. Soms wordt een schooltraject onderbroken door een intensieve behandeling bij Curium, terwijl de schoolgang zelf minder problemen oplevert. Ook in deze gevallen kan de ESB continuïteit bieden. Wat we willen realiseren • 1 op de 3 kinderen die bij Curium-LUMC en de ESB in behandeling komen, is nu thuiszitter. Met het project ‘Educatief therapeut en Leerkracht op de fiets’ krijgen we deze kinderen eerder in beeld en kan behandeling en begeleiding door de ESB eerder ingezet worden. Deze werkwijze wordt een vast onderdeel van het aanbod van de ESB. • De overgang van opname bij Curium-LUMC terug naar huis en school is spannend. Vaak is aanvullende ondersteuning op school nodig om deze overgang goed te laten verlopen. De ESB wil het aanbod voor nazorg structureel vormgeven; door de inzet van educatief therapeuten op scholen en door het overbrengen van onze kennis aan leerkrachten op scholen. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Onderwijs bij behandeling 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication