21

Jongeren praten mee De nieuwe jongerenraad van Curium-LUMC is een feit. Hierin zitten jongeren die in behandeling zijn of zijn geweest. De jongeren in de raad treden op als ambassadeur voor patiënten van Curium-LUMC en adviseren de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat zij belangrijk vinden. Vanuit hun eigen ervaringen kijken zij hoe de zorg nog beter kan worden afgestemd op hun behoeften. Tegelijkertijd vergroot dit hun betrokkenheid bij de behandelingen. De kracht van vertrouwde steun Daar waar het kan willen we naast direct betrokkenen uit het gezin ook andere relevante personen in de omgeving van het kind betrekken. Momenteel gaan we na hoe bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties kunnen helpen in de behandeling van jongeren met suïcidale gedachten. Daarnaast kan een zelfgekozen vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld JIM© ) uit het sociale systeem een belangrijke rol spelen bij de behandeling. We stimuleren jongeren iemand uit de eigen omgeving te vragen om te ondersteunen bij besprekingen, bij problemen thuis of om te helpen bij het doorbreken van belemmerende patronen thuis of op school. Ook ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen een unieke bijdrage leveren, die niet door een professional te bieden is. Kinderen identificeren zich gemakkelijker met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en die ze vanuit die positie handvatten geeft voor hun eigen behandeling. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen adviseren bij het ontwikkelen van nieuw aanbod. We gaan de mogelijkheden hiervan nader onderzoeken. De inzet van (jonge) ervaringsdeskundigen is echter niet vanzelfsprekend en moet deugdelijk worden opgezet. Jongeren zijn in hun ontwikkeling immers vatbaarder voor de invloed van derden, zeker als ze met complexe problematiek kampen. Bij dit proces betrekken we meerdere partijen, zoals de jongerenraad en cliëntenraad van Curium-LUMC, patiënten en landelijke organisaties zoals de Nationale Jeugdraad (NJR). Eén aanspreekpunt Ouders en patiënten geven aan dat zij het zeer prettig vinden om tijdens een behandelingstraject één aanspreekpunt te hebben en dat ze hierdoor beter overzicht krijgen en houden. De inzet van een praktijkondersteuner voor behandelaren is daarvoor een belangrijke verbetering. De praktijkondersteuner neemt een aantal administratieve en coördinerende taken over van de behandelaar. Bij elke afspraak is de praktijkondersteuner aanwezig. Patiëntportaal en e-health Curium-LUMC werkt met de e-health toepassing van Jouw Omgeving, dat ook een patiëntportaal biedt. Kinderen en ouders kunnen in dit portaal communiceren met hun behandelaren. Elke nieuwe patiënt krijgt bij de start van de behandeling direct toegang tot Jouw Omgeving en gaat werken met PLAN, het persoonlijke doelenplan. Met gerichte modules en opdrachten kan zowel op locatie als thuis online gewerkt worden aan gestelde doelen. Kinderen bepalen zelf wanneer ze dat willen en ze kunnen direct vragen stellen aan de behandelaar. E-health speelt een steeds grotere rol bij het doelmatiger, toegankelijker en beter maken van de zorg. Binnen de e-KJP werken we al jaren samen in de ontwikkeling en implementatie van e-health voor de jeugd-GGZ. De beschikbare e-health modules in Jouw Omgeving zijn samen met gebruikers ontwikkeld. Ze zijn gebruiksvriendelijk, eenvoudig en aansprekend in vormgeving en hebben een logische navigatie. Ze worden ‘blended’ ingezet, oftewel in een combinatie van face-to-face gesprekken en digitale contacten. Behandelingen sluiten zo nog beter aan bij de doelgroep en de patiënt krijgt meer eigen regie in de behandeling. 18+ en dan? Psychiatrische problemen bij jongeren houden niet op als een jongere 18 jaar wordt. Sterker nog, van alle volwassenen met psychiatrische problemen weten we dat zij in 75% van de gevallen al voor hun 18e soortgelijke of verwante problemen hadden. Om die reden is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat er continuïteit van zorg geboden wordt. Ouders blijven een rol spelen - vaak wel op een andere manier – en moeten hierbij betrokken worden. We moeten hierover in gesprek gaan met relevante ketenpartners. De overgang van zorg van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenenzorg is immers niet altijd zo vanzelfsprekend. Het is aan ons en onze ketenpartners om deze overgang te versoepelen. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Zorg op maat voor gezin 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication