27

Opleiding en onderwijs zijn kerntaken van CuriumLUMC. Door de professional van de toekomst te vormen, zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en zorgverleners duurzaam verbetert. Alle medewerkers dragen hier hun steentje aan bij, van voorbereiding tot uitvoering. Opleiden vraagt ook investering in begeleiding en supervisie. Onze onderwijs- en opleidingstaak beperkt zich niet alleen tot medewerkers in de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar richt zich op het gehele veld van de jeugdhulp. Door medewerkers in de gehele keten kennis en kunde bij te brengen dragen we bij aan de transformatie breed in de keten. We investeren in de volgende opleidingen: • Kinder- en jeugdpsychiater • GZ-psycholoog • Klinisch psycholoog • Psychotherapeut • Nurse practitioner (nieuw te ontwikkelen) • Arts, (basis-)psycholoog • SPH-er • SPV • Vaktherapeuten Medewerkers van Curium-LUMC worden continu (bij)geschoold. Zo houden we de kwaliteit van onze professionals op peil en kunnen zij zich steeds verder ontwikkelen. Wat we willen realiseren • Curium-LUMC biedt opleidingen van hoge kwaliteit aan studenten aan de universiteit en de hogeschool, zoals blijkt uit de opleidingsaccreditaties. De kwaliteit van het onderwijs wordt hoog gewaardeerd en stimuleert studenten bij Curium-LUMC te komen werken en een opleiding in dit vakgebied te ambiëren. Het positieve opleidingsklimaat leidt tot groei van het aantal opleidelingen en meer aanbevelingen voor Curium-LUMC als opleidingsplek. • Het onderzoek van Curium-LUMC wordt wetenschappelijk als excellent beoordeeld. Ons onderzoek past in het gezamenlijke onderzoeksprogramma met de afdeling psychiatrie en in het strategisch beleidsplan van het LUMC. Population health, de overgang van ziek naar gezond, is daarin een speerpunt. Het succes van onderzoek is zichtbaar in maatschappelijke en wetenschappelijke output. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Opleiding en onderwijs 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication