29

Goed voorbeeld doet ook goed volgen. Van medewerkers verwachten wij dat zij een gezonde leefstijl uitdragen. Daarnaast zetten we in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zodat zij het vermogen hebben om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Wij sturen actief op flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers nu en in de toekomst hun werk adequaat kunnen uitvoeren. Met gezonde leefstijl bedoelen wij onder andere alles wat met gezonde voeding te maken heeft. Het aanbod in het bedrijfsrestaurant voor medewerkers wordt aangepast met meer gevarieerde en gezonde keuzes. Op de behandelafdelingen gaan we ook aan de slag met gezonde voeding. Waar nodig passen we maaltijden aan, met als doel om patiënten te helpen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Stoppen met roken is een belangrijk aandachtspunt binnen een gezonde leefstijl. De komende jaren gebruiken we om Curium-LUMC volledig rookvrij te maken. Voor specifieke situaties, zoals crisisopnames, worden maatwerkoplossingen geboden. Daarnaast onderzoeken we wat er nodig is om medewerkers en patiënten te ondersteunen bij het stoppen met roken. Wat we willen realiseren • Gezonde voeding op afdelingen en voor medewerkers. Het aanbod in bedrijfsrestaurant biedt meer gezonde keuzes en het menu op de afdelingen is uitgebalanceerd en helpt patiënten om een gezond eetpatroon te ontwikkelen. • In 2021 is Curium-LUMC een rookvrije jeugd-GGZ instelling, zowel voor medewerkers als patiënten. • Curium-LUMC onderschrijft de urgentie van het bijdragen aan het klimaatbeleid en wil het verbruik van energie en grondstoffen, de uitstoot van emissies en de productie van afval tot een minimum beperken. CO2-reductie, energie besparen en duurzame energie gebruiken, heeft daarbinnen hoge prioriteit. In 2020 hoopt Curium-LUMC het zilveren certificaat te behalen van de Milieuthermometer Zorg. Curium-LUMC heeft in 2016 de Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg” ondertekend. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Gezond leven bevorderen 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication