31

De werkdruk in onze sector is hoog. Dit is bij ons niet anders. Uit onderzoek onder medewerkers komt naar voren dat omgaan met stress een belangrijk aandachtspunt is. Bij Curium-LUMC werken bevlogen mensen, die zich met veel passie en met hart én hoofd inzetten voor onze patiënten. We zorgen daarnaast dat er voldoende ruimte is voor relativering en creativiteit, om voor onze medewerkers een gezonde en stimulerende omgeving te creëren. In diverse projecten is aandacht voor het verlagen van de werkdruk en stress. Door het verbeteren van (technische) randvoorwaarden, het aanpassen van protocollen en werkafspraken en optimaliseren van de processen. We blijven ons hard maken voor minder regels en bureaucratie in de zorg. We stimuleren medewerkers om hun kennis te vergroten en te delen. Uit het organisatiebrede opleidingsplan kunnen medewerkers individuele ontwikkelingsdoelen halen. Curium-LUMC is een sociale werkgever die waarde hecht aan een positieve werksfeer, aan betrokken medewerkers en adequate beloningen. Wat we willen realiseren • Curium-LUMC is een aantrekkelijke werkgever voor professionals en studenten van diverse opleidingen. • Medewerkers zijn onze ambassadeurs bij het werven van personeel. Zij maken met hun persoonlijke ervaringsverhalen het verschil voor werkzoekenden in hun zoektocht naar de juiste werkgever. • Door de juiste randvoorwaarden te creëren rondom de werkprocessen, voelen medewerkers zich in staat om hun werk optimaal en zo efficiënt mogelijk te doen. • Curium-LUMC stimuleert medewerkers om kennis te vergroten en te delen. Uit het organisatiebrede opleidingsplan kunnen medewerkers individuele ontwikkelingsdoelen halen. Curium-LUMC is een sociale werkgever die waarde hecht aan een positieve werksfeer, betrokken medewerkers en adequate beloningen. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Onze medewerkers 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication