9

Behoud en versterking van de eigen verantwoordelijkheid en regie voor ouders en kinderen Ook, of juist, wanneer zij zorg nodig hebben. De beweging van positieve gezondheid is hier nauw mee verbonden. In die geest richt onze behandeling zich op herstel van zelfstandig functioneren en maatschappelijke integratie. Juist voor een doelgroep met ernstige psychiatrische problemen is eigen regie niet steeds vanzelfsprekend. Verdere ontwikkeling en versterking van de samenwerking in de keten zijn hiervoor essentieel. Hulp die integraal en dichterbij wordt geboden Curium-LUMC omarmt dit. Ons doel is dat kinderen en jongeren met psychiatrische problemen optimaal mee kunnen doen. Dit bereiken we door hen - waar mogelijk - dichtbij huis hulp te bieden en alleen wanneer echt nodig intramurale zorg te bieden. Hiervoor is samenwerking met professionals in de wijk, op school of bij het gezin thuis een vereiste. We stellen aan hen onze kennis en ervaring ter beschikking en bieden waar nodig ook aanvulling op de door hen geboden zorg. Doelmatig zorgaanbod ontwikkelen in afstemming gemeenten De realisatie hiervan is voor Curium-LUMC een punt van zorg. De huidige praktijk van de jeugdhulp blijkt nu vaak haaks te staan op wat nodig is om de transformatie te laten slagen. Dit geldt vooral voor specialistische (psychiatrische) hulp bij problemen die relatief weinig voorkomen, maar die een grote impact hebben op zowel de patiënt als diens sociale omgeving. Het in stand houden van de hulpinfrastructuur hiervoor vraagt in veel regio’s om een groter verzorgingsgebied dan een enkele gemeente. Toch scheiden gemeenten zich af van regionale inkoopnetwerken, gaan apart aanbestedingen uitschrijven, inkopen en ‘afrekenen’. Dit leidt tot een meer versnipperd veld, wat een samenhangende en efficiënte aanpak voor probleemgezinnen juist bemoeilijkt. Vanuit CuriumLUMC zullen we daarom blijven streven naar goede samenwerking en afstemming met gemeenten. Samen met landelijke specialistische partijen zetten we ons in om de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie een herkenbare plek in de keten te geven. Beleidsmakers en samenwerkingspartners, en de gezinnen waarvoor zij werken, weten dan dat ‘specialistische weinig voorkomende hulp’ beschikbaar en betaalbaar blijft. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Samen voor jeugd 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication