7

Erelid Marinus Jansen Tijdens de Algemene Ledenvergadering die plaatsvond op 6 mei 2022 is Marinus Jansen voorgedragen als erelid van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers. Ereleden kunnen slechts worden benoemd als daarvoor de goedkeuring is verkregen van de leden tijdens een Algemene Vergadering. Het erelidmaatschap wordt verleend als betrokken persoon reeds in het bezit is van de Huisorde. Ereleden kunnen uit alle geledingen van onze vereniging komen. Het aandragen van mogelijke ereleden gebeurt bij het Bestuur die, na akkoordbevinding van de voordracht, het voorstel meeneemt naar de Algemene Vergadering. Marinus Jansen is sinds 1 april 1998 lid van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers. Sinds zijn lidmaatschap heeft hij verschillende functies bekleed binnen de vereniging. Als Raadslid is hij penningmeester geweest en heeft hij in een tal van commissies gezeten zoals; tieneravond commissie, zaterdag - maandag en dinsdag commissie, muziekcommissie en nog een aantal. Binnen het bestuur is hij in 2015 Voorzitter geweest en is inmiddels al 6 jaar de rechterhand van Voorzitter Jan Cornelissen als Vicevoorzitter. In het jubileumjaar 2013-2014 is Marinus Jubileumprins der Dwarsliggers geweest. Erg belangrijk is ook zijn rol in de sponsorcommissie. Zelf is hij ook een belangrijke sponsor van onze vereniging. Ook de materiële sponsering vanuit het bedrijf Jansen Recycling voor o.a. de Airborne en in het verleden de zorgmarathon, zorgt ervoor dat wij het carnaval kunnen organiseren zoals wij dat nu doen. Maak kans op een leuke prijs! Stuur de oplossing van deze Filippine naar: secretariaat@dwarsliggers.com. De winnaar wordt op 11 maart bekend gemaakt via ons YouTube kanaal C.V. DE DWARSLIGGERS Oosterbeek Volg C.V. De Dwarsliggers op Facebook, Instagram en Youtube en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en meer. Marinus staat voor iedereen klaar en op het moment van vragen, weet een ieder al dat er gezocht wordt naar een oplossing of manier van slagen. Marinus Jansen; markant, betrokken, duidelijk, verenigingsmens; kortom een Gouden Dwarsligger. De aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering gaven akkoord op deze voordracht waarnaar Voorzitter Jan Cornelissen vol trots, namens de gehele Algemene Ledenvergadering, het erelidmaatschap van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers mocht toekennen. Het kersverse Erelid is voortaan te herkennen aan de bijbehorende onderscheiding, de zogenaamde Gouden Balk. www.dwarsliggers.com Jaargang 64 nummer 64 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication