82

COLOFON Gemeente Amersfoort Bezoekadres Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Postadres Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Uw kaveladviseur Mathilde van der Sanden Email lichtenberg@amersfoort.nl Telefoon 06 - 55 42 69 49 www.wonenopdelichtenberg.nl 2015 © Gemeente Amersfoort en deelnemende warchitecten over hun eigen ontwerp. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, dan wel rechthebbende architect. Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Toch kan aan deze informatie op geen enkele manier rechten worden ontleend en is de Gemeente Amersfoort niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Ontwerp en vormgeving: Concreet geeft vorm 82.

83 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication