9

4. LEESWIJZER De woningen in dit boek zijn vooral bedoeld als inspiratiebron. Ze zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en ook op hoofdlijnen getoetst aan het Uitwerkingsplan. De stadsbouwmeester heeft ze becommentarieerd. Alle plannen passen binnen de eisen van het Uitwerkingsplan en de Welstandsnota. Omdat de ontwerpen op hoofdlijnen zijn uitgewerkt, zijn de toetsing van de terrein inrichtingsplannen, ophogingen, afgravingen, tuinmuren, afwijkingen van bouwregels en het bouwbesluit achterwege gelaten. Iedere woning is specifiek ontworpen voor een bepaald kavel, maar in veel gevallen kan het ontwerp ook op een ander kavel gerealiseerd worden. Mocht u een ontwerp of een signatuur interessant vinden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende architect. Overigens kan iedere architect u adviseren over de bouwmogelijkheden binnen de kaders en met u meedenken. U bent vanzelfsprekend niet verplicht een ontwerp te kiezen uit dit inspiratieboek. 9.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication