7

a atie Restaureren is een specialisme in de bouwwereld. Een specialisme waar we trots op zijn. Trots op ons vak en de reeks bijzondere gebouwen (van groot tot klein) die we voor particulieren, bedrijven en overheden gerealiseerd hebben. Door onze ERB-certificering bent u verzekerd van het feit dat wij niet alleen vakwerk afleveren op de bouwplaats, maar ook als het aankomt op financiële begeleiding. We zijn bekend met de complexe subsidietrajecten bij het herstel van monumenten. Of met het aanvragen van laagrentende leningen om het herstel te bekostigen. Onze goede contacten met gemeenten, provincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpen daarbij. De Bonth Van Hulten heeft een efficiënte en effectieve aanpak ontwikkeld voor restauratie en renovatie. De eerste stap is een grondige technische inventarisatie. Exterieur en interieur van elk pand bekijken we grondig op de bouwkundige staat. Die analyse vertalen we in een heldere kostenraming. Die taxatie geeft huidige eigenaars, makelaars of potentiële kopers van een pand een eerste inzicht in de kosten van herstel. Inclusief een gedegen advies over de meest geëigende maatregelen en mogelijke alternatieven. Met onze kennis van zaken waarborgen we een totaalprijs die zich goed verhoudt tot de realiteit. Voor een relatief laag bedrag investeert u daarmee in zekerheid. Een gedetailleerde elementenbegroting geeft vervolgens inzicht in de definitieve herstelkosten per onderdeel. Duidelijk verwoord, helder gespecificeerd. 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication