158

Keuze vloerprofielen Bij de keuze van het juiste dilatatie-vloerprofiel dient men in ieder geval de volgende punten goed in ogenschouw te nemen: • dilaterend vermogen • breedte • belastings vermogen • konstruktiehoogte • op hoogte stellen Het dilaterend vermogen van het te kiezen dilatatie-vloerprofiel moet in overeenstemming zijn met de te verwachten werking van de dilatatievoeg. De breedte van de dilatatievoeg moet altijd corresponderen met het toe te passen vloerprofiel. Het belastingsvermogen van het dilatatie-vloerprofiel dient minimaal gelijk te zijn aan de gebruiksbelasting van het vloeroppervlak. De konstruktiehoogte van het profiel (=afwerkhoogte) dient met de dikte van de afwerkvloer overeen te komen, zodat de bovenzijde van het profiel volledig gelijk met de afwerkvloer (estrich, tegelvloeren) komt te liggen. In gevallen waarbij de konstruktiehoogte van het profiel te laag is dient het profiel op hoogte gesteld te worden. Dit kan met behulp van rvs/aluminium stelplaatjes in combinatie met krimpvrije gietmortel. Men moet er op letten letten dat alvorens de afwerkvloer gestort wordt deze gietmortel goed is uitgehard en het profiel stevig op de ondergrond verankerd is. Daartoe dienen met uitzondering van de krimpvoegprofielen alle dilatatie-vloerprofielen op de constructievloer met bouten en pluggen vastgezet te worden. Hierbij wordt aanbevolen een afstand van 300 mm H. op H. aan te houden. De zwaarte van de toe te passen bevestingingsmaterialen dient in overeenstemming te zijn met de keuze van het profiel, en met de op het profiel uitgeoefende krachten. • waterdicht • monoliet • modificaties Daarnaast dient men bij het toepassen van dilatatie-vloerprofielen bedoeld voor waterdichte toepassingen (type 460), erop toe te zien dat de onderlinge lengteprofielverbindingen ook waterdicht uitgevoerd worden (bv. door afkitten) Daar waar dilatatie-vloerprofielen in monoliet gestorte vloeren toegepast moeten worden, dient u zondermeer contact met Schrumpf Bouwstoffen BV op te nemen. Schrumpf Bouwstoffen BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde modificaties aan haar producten uit te voeren, zonder dat daarbij de functie en essentiële kenmerken van het geleverde producten veranderen. Bij vragen bel: 0162-517700 - 158 -

159 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication