55

Lasvoorschriften • werklocatie • Op de werklocatie waar de laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dient een vrij belopen ruimte te zijn van 2 x 2 meter. • Het bouwterrein (en werklocatie) dient aan alle eisen inzake de Arbowet / Veiligheideisen te voldoen. • Stroomvoorziening dient binnen een redelijke afstand (max. 50 meter ) aanwezig te zijn. • Indien de laswerkzaamheden in een (af)gesloten ruimte moeten worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende verlichting, ventilatie en mangatbewaking. • Op het bouwterrein dient een parkeerplaats aanwezig te zijn in redelijke nabijheid van de werklocatie voor parkeren van bedrijfsauto tbv bereikbaarheid gereedschap en materiaal. • aantal lassen • verstrekking opdrachtbon • veiligheid • algemeen Op een volledige werkdag (8 uur) kunnen ca. 8 lassen in PVC-voegenbanden (350 mm breed) of ca. 5 lassen in rubbervoegenbanden worden gemaakt (uitgaande van normale omstandigheden) De uitvoerder is verplicht de uitgevoerde werkzaamheden te controleren met betrekking tot maatvoering en het aantal uitgevoerde lassen. Na controle dient de bon van de lasmonteurs getekend te worden en een door de opdrachtgever te verstrekken opdrachtbon ivm facturatie (uiterlijk 1 dag later aan te leveren door opdrachtgever) . De laswerkzaamheden worden in uw opdracht door ons uitgevoerd op uw locatie – wij gaan er vanuit dat de werkplek voor onze lasmonteurs voldoet aan de huidige eisen en richtlijnen voor Veilig Werken (Arbowet). Indien de opdrachtgever, op welke wijze ook, van bovengenoemde voorschriften wenst af te wijken, vernemen wij dit graag vóór uitvoering van de betreffende laswerkzaamheden. Wijzigingen voorbehouden - De kosten inzake laswerkzaamheden zijn bij u bekend – tevens zijn op alle leveringen, offertes de algemene voorwaarden van Schrumpf Bouwstoffen van toepassing – deze zijn reeds aan u overhandigd. Bij vragen bel: 0162-517700 - 55 -

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication