16

Individueel krachtvoer bijsturen voor betere BodyConditionScore Voor melkveehouders zijn er verschillende methodes beschikbaar voor het voeren van de koeien. De meest gekozen methodes in de Benelux zijn PMR (Partial Mixed Ration) en TMR (Total Mixed Ration). Maar wat zijn nu eigenlijk precies de verschillen? Bij TMR wordt het ruwvoer en het krachtvoer of krachtvoerachtigen samen gemengd en via het voerhek aan alle koeien verstrekt. Dit betekent, dat hetzelfde voer beschikbaar is voor alle koeien. Deze methode wordt veelal toegepast op grotere melkveebedrijven, waarbij koeien in groepen worden gehouden en waarbij er dan één TMR-rantsoen per groep wordt samengesteld. Bij PMR wordt het ruwvoer met eventueel enkele krachtvoerachtigen gemengd in de ruwvoermixer (rijdend of stationair) en via het voerhek aan alle koeien verstrekt. Het krachtvoer wordt individueel gevoerd aan de koe via een krachtvoerbox en/ of melkrobot. Het grote voordeel hierbij is, dat iedere koe individueel naar haar behoeftes gevoerd wordt. Hierdoor is de BodyConditionScore beter in de hand te houden en kan de melkveehouder eenvoudig individueel bijsturen waar nodig. Dus het voorkomen van te vette of te magere dieren. Dit heeft een grote invloed op de totale voerkosten per liter geproduceerde melk. Krachtvoerboxen zijn dan ook een investering die zich snel terugbetaalt. Ook op de grote bedrijven. DeLaval Spaarsysteem Voor bedrijven die voeren via de PMR-methode, is het van belang dat koeien in alle rust het krachtvoer kunnen opeten. Onrust of stress in de buurt van de krachtvoerbox zorgt voor een slechte opname. Daarnaast zal het krachtvoer zo goed mogelijk, verspreid over een etmaal, worden aangeboden. Want dit komt de penswerking en de voerefficiëntie ten goede. Om deze redenen heeft DeLaval het gepatenteerde Spaarsysteem ontwikkeld. De koe spaart continue en bepaalt volledig zelf wanneer het weer een portie krachtvoer gaat opnemen. Krachtvoer is smakelijk en dominante dames willen nogal eens een andere koe uit de krachtvoerbox jagen door o.a. stompen op de uier van de koe in de box. Het plaatsen van een achterhek aan de krachtvoerbox is daarbij een oplossing. Het beste is om eerst uw DeLaval adviseur te laten bekijken of er voldoende krachtvoerboxen op het bedrijf aanwezig zijn en of deze op de goede plaatsen staan opgesteld. Weet dat een extra krachtvoerbox op een bedrijf een terugbetaaltijd heeft van minder dan één jaar. Krachtvoerbox en de melkrobot Een extra krachtvoerbox in combinatie met een melkrobot wordt nog steeds aangeraden. Op het moment dat de koeien in het begin van de lactatie meer dan 5kg krachtvoer krijgen, is het nodig om een extra krachtvoerbox te installeren. In het managementsysteem kunnen de instellingen eenvoudig worden aangepast, zodat koeien later in het lactatiestadium eerst geen krachtvoer meer krijgen in de krachtvoerbox maar nog wel in de DeLaval VMSTM melkrobot. Kenmerken van het DeLaval krachtvoersysteem: • Geïntegreerd in DelProTM Manager of stand-alone Farm • Robuuste uitvoering • Knock proof • Doseren van een mix tot 4 soorten krachtvoer aan de vreetsnelheid van de koe • Koe houdt contact met de kudde • Perfect in combinatie met het DeLaval BodyConditionScoresysteem (BCS) Meer weten? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde DeLaval dealer of ga naar www.delaval.com

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication