1

42e jaargang nr. 2039 - 11 mei 2022 Bingo Iedere 2e dinsdagmiddag van de maand spelen we meerdere rondes bingo. Dinsdag 10 mei om 14.00 uur zullen de balletjes weer rollen voor prachtige prijzen. U bent van harte welkom. Gratis proeflessen bridge Altijd al eens willen kennismaken met bridge? Kom dan naar de gratis kennismakingslessen in het Kulturhus. Op drie woensdagavonden, 11, 18 en 25 mei kunt u de beginselen van dit spel leren. Misschien vindt u het daarna zo leuk dat u bij de bridgeclub aansluit. Meer info en/of aanmelden kan bij Coby de Greef, 0572-371742. V.l.n.r. Janny Velthuis, Irma Hegeman en Johan Neppelenbroek. Een Huis voor Hospicezorg en Respijtzorg in Lemelerveld? Dromen blijven dromen als je niet in actie komt. Met vriend en motivator, inmiddels overleden, Koos de Vries, zette Janny de eerste stappen en voerden ze de eerste gesprekken. Al heel snel haakte oud-collega en dorpsgenoot Irma Hegeman aan. De droom? Een plek waar Lemelervelders mogen sterven (Hospice) of tijdelijk verblijven (Respijt) zonder het dorp uit te moeten. De initiatiefnemers willen met dit artikel hun plan delen, in de positieve verwachting dat Lemelervelders het gaan omarmen. Wordt deze droom werkelijkheid? Het plan Voor ouderen, hulpbehoevenden en stervenden is het op dit moment niet mogelijk om in Lemelerveld te blijven, wanneer dit tijdelijk nodig of wenselijk is. Lemelervelders zijn voor een verblijf in een Hospice of voor een vorm van Respijtzorg aangewezen op buurtdorpen of -als dichtbij geen plaats is- verder van huis. Het gevolg met name voor ouderen en alleenstaanden is dat bezoek van familie en vrienden dan niet altijd mogelijk is. Het is eenieder gegund om dichtbij huis te blijven. Als Lemelervelder te mogen sterven in Lemelerveld (Hospice). Of als Lemelervelder tijdelijk te kunnen verblijven in je eigen woonplaats als terugkeer naar huis nog niet mogelijk is (Respijtzorg). Het initiatief krijgt een stichting als rechtsvorm, met een vrijwillig bestuur en een professionele/ betaalde coördinator. Johan Neppelenbroek is al bereid gevonden om zitting te nemen in het toekomstige bestuur van deze stichting.De combinatie van Hospicezorg en Respijtzorg maakt van dit initiatief een uniek concept. Het combinatiehuis in Lemelerveld moet een huis zijn waar de nadruk ligt op de kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving voor mensen in hun laatste levensfase en voor mensen die tijdelijk niet thuis de zorg kunnen krijgen die nodig is. Uitgangspunt daarbij is respect voor eigenheid, autonomie en privacy van de gast in een veilige en rustige omgeving. Het Hospice Het Hospice biedt hulp aan ernstig zieke en lijdende mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is en sterven en dood onafwendbaar zijn. Uitgangspunt is om mensen in de terminale fase van hun leven zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Hierbij wordt gestreefd om de omgeving van de zieke optimaal bij de zorg te betrekken. Toch is het om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk in deze laatste levensfase thuis te blijven. Dan bestaat de mogelijkheid om de zorg -met behulp van familie, vrijwilligers en beroepsmatige hulpverleners- voort te zetten in een Hospice waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. Verblijf in het Hospice is kortdurend van aard. Het Respijthuis Het Respijthuis is een ‘gewoon’ huis midden in de buurt, waar mantelzorgers hun zorg tijdelijk kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers. In het Respijthuis kunnen gasten met een chronisch lichamelijke ziekte voor de duur van één tot zes weken logeren. Uitgangspunt is dat gasten begrijpen wat er gebeurt. Het Respijthuis heeft ‘open deuren’ en iedereen kan in- en uitlopen. In het Respijthuis kunnen ook mensen kortdurend verblijven na ontslag uit het Sjoelen Iedere woensdagmorgen wordt er gesjoeld in het Kulturhus van 9.30 tot 11.30 uur. Vindt u het leuk om mee te doen? U bent van harte welkom. Er zitten verder geen kosten aan verbonden. Meer informatie Kulturhus de Mozaïek, tel. 0572 370306 Fietsen Eind mei starten we weer met onze fietstochten. Iedere laatste woensdagmiddag van de maand vertrekken we om 13.15 uur vanaf het Kulturhus voor een mooie fietstocht door onze prachtige omgeving. We hebben weer mooie routes van ongeveer 30 kilometer uitgezet. Natuurlijk leggen we onderweg ergens aan voor een kopje koffie. Behalve de kosten voor een kopje koffie zitten er verder geen kosten aan de fietstocht. Woensdag 25 mei, 13.15 uur vertrek vanaf Kulturhus de Mozaïek. ziekenhuis, wanneer teruggaan naar huis nog niet mogelijk is omdat geen mantelzorg aanwezig is of de juiste mantelzorg niet geboden kan worden. Er is nog een hele weg te gaan, maar als je ergens je schouders onder zet blijkt er in ons dorp heel wat mogelijk. Het vraagteken achter de kop van dit artikel moet een uitroepteken worden. Aan de inzet van Janny, Irma en Johan zal het niet liggen. Wilt u hen op enigerlei wijze helpen of heeft u ideeën om dit burgerinitiatief te doen slagen, neem dan contact op met Janny Velthuis 06-54687425 (jannyvelthuis@home.nl), Irma Hegeman 06-40263111 (ihegeman1962@gmail.com) of Johan Neppelenbroek 06-22697439 (johanneppelenbroek@hotmail.com). TeksT: Willem van Trui i.s.m. irma en Janny FoTo: Hans Heerink Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication