0

43e jaargang nr. 3006 - 11 oktober 2023 Gimme Gimme Gimme een ABBA-projectkoor Nog even geduld en dan kan het hele dorp de uitvoering van het ABBA projectkoor gaan aanschouwen. De voorbereidingen zijn in volle gang en elke dinsdagavond wordt er fanatiek gerepeteerd in de Brugkerk. De uitvoeringen vinden op drie momenten plaats in de Heilig Hartkerk. De Raad van Kerken is regelmatig met elkaar in overleg en gooit eens in de zoveel tijd weer een balletje op over een projectkoor. Vervolgens trekken ze bij dirigente Mieke Bruins aan de bel, die altijd wel in is voor iets nieuws. Ook in 2023 is Mieke weer benaderd en werd gevraagd of ze ideeën had voor een projectkoor. Waarop deze ‘Dancing Queen’ zei; ‘I have a dream’ over een ABBA-projectkoor ‘To take a chance on me’ and ‘Thank them for the music’. In 2010 vond het eerste optreden van een projectkoor plaats. Destijds werden liedjes uit de musical Jesus Christ Superstar voorgedragen. Het idee voor een projectkoor kwam vanuit de gezamenlijke Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld, met als doel om herkenbare muziek (in dit geval uit een bekende musical) te gebruiken om verbinding en saamhorigheid te creëren en (jonge) mensen met verschillende religies of achtergronden samen te brengen om op een andere manier naar de teksten te kijken, te zingen of te luisteren. Na Jesus Christ Superstar volgden nog een viertal uitvoeringen met thema’s als The Beatles, U2 en 100% NL. De opzet van een projectkoor is laagdrempelig. Iedereen die het leuk vindt kan zich voor het tijdelijk koor aanmelden. Vaak zijn er circa vijftien repetities met uiteraard een uitvoering voor het hele dorp als eindpresentatie. Daarna zit de klus erop. U hoort het al; het belooft een mooi spektakel van alle bekende ABBA nummers te worden. De teksten van ABBA zijn divers, kunnen op diverse manieren geïnterpreteerd en vertaald worden naar de huidige tijd en zijn natuurlijk heerlijk om mee te zingen voor en door iedereen! Er is een heus combo opgetrommeld van zes muzikanten, er zijn bijpassende beelden, mooie teksten en vooral heel veel inzet en enthousiasme van ruim tachtig deelnemers aan het ABBA-projectkoor! Komt dat zien en horen op zaterdag 11 november 20.00 uur, of zondag 12 november om 16.00 uur óf om 20.00 uur Heilig Hartkerk. Reserveren is niet mogelijk. Gratis entree. Vrije gift na afloop. Vol=vol. TeksT: MoDi FoTo: Hans Heerink 112 DAG georganiseerd door de Brandweer uit Lemelerveld Op zaterdagmorgen jl. was er om 10.00 uur een ouderwets sirenegeluid te horen in heel Lemelerveld. Er was geen reden voor paniek, integendeel. Burgemeester Erica van Lente gaf hiermee het startsignaal voor de 112 dag van de brandweer van Lemelerveld. In haar openingswoord bedankte de burgemeester de vrijwilligers voor hun dappere inzet voor de afgelopen 75 jaar bij de vele incidenten. Ook waren er felicitaties voor de 70-jarige EHBO vereniging van Lemelerveld. In het kader van 75 jaar Brandweer Lemelerveld hebben de vrijwilligers alles uit de kast gehaald en iedereen erbij betrokken die bij 112 hulpverleningen samenwerken. Zo waren er medewerkers en verschillende voertuigen te zien en te spreken van uiteraard de brandweer, de Politie, de Ambulance, de gemeente Dalfsen, Wolves berging, ANWB wegenwacht, EHBO, Traffic skills (voorlichting om incidenten in verkeer te voorkomen) en de Noablussers (oud brandweerlieden van Lemelerveld). Door de samenwerking van de verschillende korpsen in de regio, met elk een eigen specialisatie kon je kennismaken met de verschillende disci plines van de brandweer, zoals: 4x4 voertuig voor brandbestrijding in natuurgebieden, de MCU (Mobiele Commando Unit), een blusrobot, een mobiele kantine (voor de verzorging bij lang durende klussen), een Decounit (voor ontsmetting na contact met gevaarlijke stoffen), STH (Speciale Technische Hulpverlening) en nog veel meer. Er zijn spectaculaire demonstraties gegeven van een reddingsoperatie met de samenwerkende hulpver leners. Waarbij een slachtoffer die met haar auto bekneld is geraakt onder een omgekantelde vrachtauto. Later was er ook een arrestatieactie van de Politie te zien. Bij deze acties was het nu wel - Vervolg op pagina 3 - Sportvereniging VZOD Lemelerveld gaat helaas stoppen Na 75 jaar is helaas het doek gevallen voor VZOD Lemelerveld. Begonnen als gymnastiekvereniging, is VZOD inmiddels uitgegroeid tot een sportvereniging met diverse binnen- en buitensporten voor jong en oud. Enorm jammer voor onze leden en trainers die altijd met veel plezier samen gesport hebben en ook voor ons dorp Lemelerveld. Tijdens de algemene ledenvergadering van vorige week maandag hebben de leden beslist dat we er mee gaan stoppen, want zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan. Helaas is er, na herhaalde oproepen, niemand opgestaan. VZOD Lemelerveld wordt, met pijn in ons hart, officieel opgeheven per 1 januari 2024. Op 4 november vindt er nog een afscheidsreceptie plaats. Zie de advertentie elders in deze Lemelervelder. Rest ons niets anders dan alle Lemelervelders en bedrijven, die met ons verbonden zijn of waren, hartelijk te danken voor alle steun, support en bovenal sportieve momenten. Met vriendelijke groet, Bestuur VZOD Lemelerveld

Verre reizen zijn bijzonder Maar jij bent ons wereldwonder! In liefde blijven we voor altijd verbonden met onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en super trotse oma. Thuis, de plek die haar zo dierbaar was, is ze in vrede overleden Nelie Schuurman-Koning Welkom Elena Hendrika Gerarda Hondshorst Trotste papa en mama Bert en Marjon Hondshorst Nieuwstraat 50 8152 BK Lemelerveld Dankbaar voor alles wat jij hebt gedaan. Voor altijd blijf je midden tussen ons staan. Vertrouwend op God ben je in rust gegaan. Blikman Kikkertweg 32, 8148 RS Lemele De afscheidsdienst heeft op woensdag 4 oktober plaatsgevonden in de Ichthuskerk te Lemele. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar de begraafplaats aan het Zandeinde te Lemele. Spontane fotografie 06-30 98 23 90 info@fotomarian.com _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ _________________________ - OPROEP! Oud-medewerkers. Reünie -14 okt bij Reimink. Kok supermarkten. Opgeven? Yvonne 0614721168. _________________________ _________________________ - SLANK en FIT met Herbalife! Info: Janny van Dijk, mobiel 0655864114. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave (jeugd-)leden via www.vvlemelerveld.nl/ lidmaatschap. Bij vragen mail naar ledenadministratie@ vvlemelerveld.nl. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Voor overige info 06 49 65 99 51 ellen@ellenoverweg.nl ellenoverweg.nl herinnermij.nl Bedankt voor uw medeleven tijdens het sterfbed en na het overlijden van onze lieve moeder en oma. 12 nov: H. Hartkerk 16.00 en 20.00 u: Uitvoering ABBAprojectkoor: I have a dream 18 nov: WH Zwart Hal: Vol gas het jaar uit: 20.00 u Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze zus en schoonzus Dia Habers Familie Habers Lemelerveld, oktober 2023 Agenda 21 okt: WH Zwart Hal: Van Bach tot Rieu: 20.00 u 28 okt: Brengen oud papier: 08.30-12.00 u 10 nov: Dag van de Mantelzorg (onder voorbehoud): in Kulturhus De Mozaïek 11 nov: H. Hartkerk 20.00 u: Uitvoering ABBAprojectkoor: I have a dream 25 nov: Brengen oud papier 08.30-12.00 u 9 dec: WH Zwart Hal: Kerstsamenzang: orgel: Ad Huetink 20.00 u 19 dec: Mantelzorgers: Kerstbakje maken in De Mozaïek: 13.30 u 23 dec: Brengen oud papier 08.30-12.00 u 30 dec: WH Zwart Hal: Oudejaarsconcert: orgel: Everhard Zwart: 15.00 u ________________________ - Kosten busreis KBO en PCOB: 50,00 Euro. S.v.p. overmaken op rekeningnr. NL43 RABO 0127 89 05 80 t.n.v. H. v.d. Sligte met vermelding Busreis / Barneveld. ________________________ * Bodegraven, 3 mei 1934 † Lemele, 28 september 2023 Sinds 6 maart 2019 weduwe van Gijsbert Schuurman Cris en Catherine Loïs Alex † Jaco en Leonie Nathan Veerle verschijnt elke week uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Melding bij overlijden 06 49 07 39 39 (dag en nacht bereikbaar)

FoTo: hans heeRink - Vervolg van pagina 1 - mogelijk om dit alles van heel dichtbij mee te maken. Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 08.30-09.15 u. Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld, tel. 088-4430702 Thuiszorg ZGR Brugstede: Tel: 06-82497581 dagelijks 7:00 tot 23:15. Klantkompas:0572-744050 Spoednummer:088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartsenpraktijk Lemelerveld tel. 085-0408301 Bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur lemelerveld@tandartsenpraktijkoverijssel.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 ‘t Hart Verloskunde, Raalte tel. 0572-760033 / www.hethartverloskunde.nl www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl Praktijk voor Acupunctuur K.Beck / Acupunctuurtotaal pijnstilling, bioresonantie, orthomoleculair, Qigong etc. (zie site) www.acupunctuurtotaal.nl/370422/ 06-20403038 info@acupunctuurtotaal.nl WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Creatieve therapie en wandelcoaching Sarah Elfenbein, tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/ Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u 14 en 15 oktober: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 09.30 u: ds. P. Eigenhuis Protestantse Gemeente Lemele zo 09.30 u: ds. M.L. Eigenhuis (HA) Nederlands Gereformeerde Kerk: zo 09.30 u: ds. J.W. van der Jagt, Dalfsen R.-K. Kerk zo 09.00 u: Eucharistieviering: pastoor H. de Vries (Voices) Alarmnummer politie/brandweer/ambulance: 112 FoTo: eigen FoTo Op het hele evenementen terrein waren verschillende stands met informatie, uitrustingen en hulpverleningsvoertuigen uitgestald. Hier was het voor de belangstellenden mogelijk om zelf in actie te komen om: brandjes te blussen, een hindernisbaan in politie uitrusting, fietsen en een berichtje typen, een autogordel losnemen in omgekeerde toestand. De voertuigen te bekijken van de verschillende hulpverleners en alles te vragen van wat je altijd al wou weten. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt door de vele bezoekers. Diny Ruiter en Annie Steggink gehuldigd Na een sfeervolle viering zaterdagavond jl. in de H.Hart van Jezuskerk, waarin de zang werd verzorgd door het dameskoor, onder leiding van Arjen Seinen en organist Frank Delnoy, werden twee leden van het koor gehuldigd. Diny Ruiter zingt al 40 jaar mee in dit koor en Annie Steggink heeft meer dan 40 jaar in het koor in Rossum gezongen. De laatste jaren zingt ze mee in het dameskoor in Lemelerveld. Bij elkaar 50 jaar. Een gouden jubileum. Als extra verrassing voor Annie was een groot deel van het koor uit Rossum hierbij aanwezig. Namens de kerkelijke Instelling Sint Cecilia van het Aartsbisdom Utrecht mocht voorganger Arnold Huijsmans de jubilarissen de hierbij bijbehorende versierselen opspelden en een oorkonde uitreiken. Namens het koor kregen ze een boeket aangeboden. Na de viering was er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum waarin de jubilarissen vele felicitaties in ontvangst mochten nemen. Door de medekoorleden werden ze nog eens extra toegezongen en werd er een cadeau aangeboden als waardering voor hun inzet met de wens dat ze nog lang bij het koor betrokken blijven. Het mooie weer, de vele demonstraties, spectaculaire reddingsacties en de laagdrempeligheid voor alle leeftijden maakte het dat het een zeer geslaagde dag is geworden. FoTo: eigen FoTo Tweede editie MAESTRO Lemelerveld Na “Beste Zangers Lemelerveld” organiseert Polyhymnia nu een tweede editie van Maestro! Dit zal plaatsvinden op vrijdag 17 november bij zaal Reimink in Lemelerveld. De avond begint om 20.00 uur en de deuren zullen vanaf 19.30 uur geopend zijn. In 2016 hadden we de eerste editie van Maestro met als winnaar Michel Reimink. Dit jaar hebben we 6 kandidaten gevonden die de strijd met elkaar aangaan om de beste “Maestro” van Lemelerveld te worden. Ze zijn op dit moment al druk aan het oefenen voor deze avond. Er zal een jury aanwezig zijn, maar natuurlijk zal ook uw stem in de zaal tellen. Kom daarom uw favoriet aanmoedigen! Kaartjes zijn binnenkort te koop. Houd onze sociale media in de gaten. De deelnemers zijn Anton van der Most, Alie van ‘t Erve, Peter Woolderink, Cécile Grootenhuis, Marijn Arnold en Tessa Lugtenberg. Zoals u ziet, hebben we getalenteerde deelnemers! Polyhymnia hoopt u te zien op vrijdag 17 november. OPEN REPETITIE De Bargzangers Woensdag 18 oktober a.s. houden de Bargzangers uit Lemele een Open Repetitie van 20.00-22.00 uur in Zaal TeksT: RichaRd huijsmans FoTo’s: hans heeRink Dijk te Lemele. De Bargzangers zingen een breed repertoire liederen, zowel uit de ‘goeie ouwe tijd’ als hedendaags. De mannen worden begeleid door een muziekteam bestaande uit slagwerker, gitaristen, accordeonisten (m/v) en een harmonicaspeler. Dit alles o.l.v. dirigent Mieke Bruins. De Open Repetitie is een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met het koor. Dames zijn ook welkom, als ze een instrument bespelen dat in ons muziekteam past. Meer info: bargzangers@hotmail.com; 06-34 37 47 84; www.bargzangers.nl.

Elke dag een stapje dichter bij het eind. Elke dag een beetje van je kracht verkleind. Elke dag wat zwaarder wat je dragen moest. Voor ons nog te vroeg maar voor jou was het genoeg. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden mijn lieve zorgzame man, onze lieve pa en trotse opa Ab Kelder * Lemelerveld, 3 februari 1937 58 jaar. Manna Kelder-Espeldoorn Freddie en Riny Remco en Jetske Mariëlle en Jaron Johnny en Jolanda Dion Iris Dilan Hallinkskaamp 10, 8148 PK Lemele Ab is deze dagen bij mij thuis. Wij willen u de gelegenheid geven om afscheid te nemen van Ab en ons te condoleren op vrijdag 13 oktober van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsbijeenkomst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 14 oktober om 10.30 uur in het Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Lemelerweg 74, 8148 PD te Lemele. Aansluitend begeleiden wij Ab naar zijn laatste rustplaats op de Bijzondere begraafplaats aan het Zandeinde te Lemele. Voor de afscheidsbijeenkomst is er ook de gelegenheid vanaf 10.00 uur om afscheid van Ab te nemen en ons te condoleren. De afscheidsbijeenkomst is te beluisteren en te zien via: www.jhuitvaart.nl/kelder - inlogcode 1937 † Raalte, 10 oktober 2023 Foto: EigEn Foto Dames eetcafé in het zonnetje gezet Het eetcafé is al sinds de beginjaren van het Kulturhus een groot succes. In eerste instantie eens per 14 dagen, maar sinds een paar jaar wordt er iedere week gekookt door een gezellige groep vrijwilligers. Afgelopen zomer kenden we zelfs geen zomerstop! Dankzij deze groep vrijwilligers gaan er iedere week zo’n dertig mensen met elkaar aan tafel om gezellig te eten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Want zeg nu zelf samen eten is toch veel gezelliger dan alleen? Om de vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet heeft het Kulturhus ze afgelopen week meegenomen voor een high tea. Dit was een gezellige middag. Er werd lekker gesmuld van alle lekkernijen. Gé Schutmaat, vrijwilligster van het eerste uur, werd nog even extra in het zonnetje gezet. Het eetcafé is een sociaal gebeuren. Alleenstaanden, echtparen, jong en oud, iedereen is welkom. Iedere vrijdagavond, aanvang 17.30 uur. Wel graag van te voren opgeven door uw naam op de lijst te schrijven die in de hal van het kulturhus ligt. Vindt u het leuk om te koken en wilt u meekoken? Of wilt u een keer mee komen eten? Dat kan! Meld u dan aan bij info@kulturhuslemelerveld.nl of 0572-37 03 06. Sam’s KLEDINGACTIE Lemelerveld Op zaterdag 14 oktober van 09.00-12.00 uur vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk. Dit najaar is de opbrengst van de kledingactie voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Kamuli, Oeganda. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede. Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en kunnen we in de gemeenschappen in Kamuli, Oeganda, kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden. Cordaid laat hen niet in de steek dus: Helpt u ook mee? Busreis KBO en PCOB 24 oktober Week van de mantelzorg Ieder jaar op 10 november wordt landelijk stil gestaan bij de Dag van de Mantelzorg. Dat doen we ook binnen de gemeente Dalfsen in de vorm van de ‘week van de mantelzorg’. Van 6 t/m 10 november 2023 worden er activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Een week vol activiteiten waarin mantelzorgers zelf de keuze mogen maken voor de activiteit die het meest aanspreekt. Een ontspanningsavond in de Mozaïek in Lemelerveld op 7 november, een High tea in Proeflokaal Zuid in Nieuwleusen op donderdag 9 november en op vrijdag 10 november een muzikale avond met medewerking van het Kouwenkoor. Speciaal voor de jonge mantelzorgers uit alle kernen is er een activiteit ‘Party en Pizza’ op vrijdag 10 november in het jongerencentrum van de Trefkoele+ in Dalfsen. Kortom, een divers programma waar een keuze uit gemaakt kan worden. De activiteiten zijn bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Dalfsen. De activiteiten worden, namens de gemeente Dalfsen, georganiseerd door Saam Welzijn, de werkgroepen mantelzorg en zorgorganisaties in de 3 kernen. U kunt zich vanaf nu aanmelden tot en met 24 oktober en uw keuze voor 1 activiteit kenbaar maken. Dit doet u door het formulier in te vullen op de website van Saam www. saamwelzijn.nl en op de tegel Week van de mantelzorg te klikken. Hier vindt u meer informatie over de activiteiten. Mocht het aanmelden op de website niet lukken kunt u bellen met de infopunten in Nieuwleusen, Dalfsen of Lemelerveld, zij kunnen u dan verder helpen, tel. 0529-793013. Kort koorproject vanaf januari 2024 o.l.v. Marion Mulders Op dinsdag 9 januari 2024 is het zover! Er gaat weer een koorclinic starten o.l.v. de enthousiaste Lemelerveldse dirigent Marion Mulders en er is nog plek! Iedereen die van zingen houdt, kan zich aanmelden. Wees er snel bij, want vol is vol! De clinic loopt van 9 januari tot en met 2 april, dat zijn 13 bijeenkomsten! Het project wordt afgesloten met een concert in de Grote Kerk van Dalfsen op 2 april, met bijzondere gastoptredens van diverse zangers en muzikanten! Meer info en/of opgave: muldersopmaat@gmail.com / 06-38 75 74 46. Zie ook de kopij volgende week in De Lemelervelder. Opstapplaats : Kroonplein. Vertrektijd 09.00 uur De KBO en de PCOB organiseren 24 oktober een busreis naar het Nederlands Pluimveemuseum, daar volgt een rondleiding en een veiling en wordt een rustieke lunch genuttigd. Omstreeks 13.30 uur vertrekken we naar het Borduurmuseum, waar een beeldpresentatie en rondleiding wordt ge geven. Na koffie/thee met koek gaan wij rond 16.30 uur terug naar Lemelerveld. Ook al bent u geen lid van bovenstaande verenigingen, toch bent u van harte uitgenodigd die dag. Er wordt een vergoeding gevraagd. Zie hiervoor een Sukerbietje elders in deze uitgave. Opgave voor 20 oktober bij H. v.d. Sligte, tel. nr. 06-24430005. Opbrengst collecte Handicap.NL De jaarlijkse collecte voor Handicap.NL heeft het mooie bedrag van € 3000,- opgebracht. Handicap.NL is blij met de inzet van vele collectanten die trouw jaarlijks hun bijdrage leveren. 50% van de opbrengst is voor Kans Plus Midden Overijssel, een organisatie in Overijssel. Alle gulle gevers en collectanten, hartelijk dank! Balkenbrij wandeltocht Vilsteren De Stichting Vilsteren Samen Actief organiseert 22 oktober 2023 wederom haar traditionele balkenbrijwandeltocht. Er is keuze uit 3 verschillende wandelingen van ongeveer 5, 10 of 15 km voor de wat meer geoefende sportieveling. Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je starten vanaf de Vilsterij. Er wordt een bijdrage gevraagd. Zie ook de kopij volgende week in De Lemelervelder.

De tijd stond even stil in Luttenberg... Hospice en Logeerhuis Sam zet deuren open Op deze frisse en heldere najaarsmorgen klinkt over Luttenberg het nostalgische geluid van een oude trekker. Hij trekt een International Harvester uit 1926. Een antieke aardappelrooimachine, die eigendom is van landbouwmuseum “ de Laarman”. Beide worden vandaag ingezet als onderdeel van het project “Waar komt ons voedsel vandaan?” Een project waar basisschool Esmoreit en museum “de Laarman” samen mee aan de slag zijn gegaan. De kinderen van de eerste van de vijf groepen die vandaag komen, staan nieuwsgierig te wachten op wat er gaat gebeuren. Dan start één van de vrijwilligers van ‘de Laarman’ de Fahr- trekker uit 1955 en daar gaat ‘ie. De bijrijder op de rooimachine drukt met één beweging een handle naar beneden en een metalen wiel met daaraan verbonden stangen glijdt door de aarde. De kinderen staan in de starthouding, klaar om de opgegraven aardappelen op te rapen en in gereedstaande manden te gooien. En, ja hoor, in een mum van tijd vliegen de piepers hen om de oren. Onder luid gejoel grijpen de jongens en meisjes in de modder. Da’s nog eens wat anders dan taal en rekenen! Na drie rijen van de akker te hebben gerooid stopt de trekker en wordt de oogst bekeken. Er worden nog een aantal achtergebleven aardappelen verzameld en dan gaat het in optocht met de buit naar een andere kar achter een andere trekker. Als alle groepen zo aan de beurt geweest zijn, gaat de opbrengst naar het museum. Daar worden de aardappelen door vlijtige handen gewassen, schoongemaakt en in de vorm van patatjes gesneden. Heet vet zorgt voor de rest. En dan is het puntzakje vullen, een flinke dot mayonaise erop en smullen maar! De meeste kinderen weten natuurlijk wel waar patat van gemaakt wordt, maar ze staan er niet bij stil dat chips en frietjes in krakende plastic zakken ook van aardappelen gemaakt worden. Daarom dit project: om kinderen bewust te maken dat niet alles vanzelf gaat. Er moet heel wat werk vezet worden voordat het zakje in de winkel ligt. En dan liefst nog biologisch ook. Daar hoeven de kinderen in Luttenberg niet aan te twijfelen, want de door hen gerooide aardappelen zijn van oorsprong van bioboer Overesch uit Raalte. Onbespoten Agria, Levante, Connect en Alouette- aardappelen. Dus puur natuur! Op basisschool Esmoreit zijn de kinderen het na deze aardappeldag over één ding roerend eens: de patat van vers gerooide aardappelen uit eigen dorp zijn verreweg het lekkerst. Da’s een ding dat zeker is! © BErt rodEnBurg Meer over ons initiatief is te lezen op www.hospice-logeerhuissam.nl Zonnebloem Afdeling Lemelerveld, Lemele en Dalmsholte Aardappelrooier. Wij hebben een gezellige middag ingepland bij Café Restaurant Reimink in Lemelerveld op woensdag 8 november a.s. om 14.30 uur. We beginnen met koffie/thee en cake, daarna gezellig bijkletsen tijdens Foto’s: BErt rodEnBurg een borreluurtje en we proberen een muziekbingo in elkaar te zetten of iets anders mocht dit niet lukken. We eindigen dan met een stamppottenbuffet aan tafel, dus geen lopend buffet. We hopen deze middag onze gasten hier weer te mogen ontmoeten en er een gezellige middag van te maken. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Opgave voor 1 november bij een van onderstaande bestuursleden. U kunt dan ook even doorgeven of er vervoer geregeld moet worden en of er rekening gehouden moet worden met dieetwensen bijv. zoutloos o.i.d. ZijActief ledenavond Containers voor groenafval in Lemele Vanaf zaterdag 21 oktober staan er weer twee containers bij de Schakel in Lemele. Deze zijn bedoeld voor inwoners uit Lemele die hun snoeiafval daar kunnen brengen. Dus geen bladafval en boomstronken waar zand aan zit. De containers worden maandag 30 oktober weer op gehaald. NameNs PB LemeLe, G.J.HaLLiNk Woensdag 18 oktober houdt ZijActief haar ledenavond. De aanvang is om 19.00 uur met een Mariaviering. Aansluitend geeft Gerard Noordink een lezing over “Rooms Katholiek, vroeger en nu”. Het belooft een boeiende lezing te worden. De avond wordt gehouden in het parochiecentrum. Hierbij zijn alle vrouwen uit de Parochie van harte welkom! Roelof de Jager, tel. 0572-372310 of 06-57344525. Bertha van Oene, tel. 0572-331331 of 06-28759875. Vrouwenvereniging DRIEKLANK Woensdagavond 11 oktober komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in de voorhal van de Brugkerk. De familie Eikelboom gaat ons dan vertellen over het houden van een bijenvolk. En hoe het is om een imker te zijn en lekkere honing te maken. Ook nieuwsgierig? Kom gerust naar de Brugkerk, ook al ben je geen lid. Welkom namens het bestuur Drieklank. Statiegeldflessenactie Tienerclub Lemelerveld Op woensdagavond 18 oktober en donderdagavond 19 oktober a.s. houdt de jeugd van de Tienerclub in Lemelerveld een inzamelactie van lege statiegeldflessen en statiegeld kratten. Het geld dat hierbij wordt opgehaald komt geheel ten goede aan de Tienerclub. De Tienerclub organiseert activiteiten voor de tieners, nadat ze van de basisschool af zijn. De activiteiten zorgen voor gezelligheid met elkaar en de tieners leren van en met elkaar. Voorbeelden van activiteiten zijn: pannenkoeken maken voor ouderen, spelletjesavond met ouderen, bezoek aan klooster Sion, infoavond over bijvoorbeeld Social Media, maar gezellig met elkaar bowlen kan ook een activiteit zijn. We willen ze ook graag meenemen op een reis naar Polen, zodat ze kennis maken met een andere cultuur/ omgeving. Om dit allemaal mogelijk te maken is er geld nodig. Dus heeft u lege statiegeldflessen/kratten… wilt u deze dan bewaren voor de Tienerclub!? U kunt uw lege statiegeldflessen/kratten ook bij de Plus in Lemelerveld in de desbetreffende bakken doen. Alvast hartelijk bedankt namens de Tienerclub Lemelerveld. voor toekomstige vrijwilligers Het bestuur van Hospice en Logeerhuis Sam is op zoek naar enthousiaste en toegewijde vrijwilligers om ons team te versterken en een positieve impact te hebben op onze gemeenschap. Hospice en Logeerhuis Sam heeft een drieledig doel: Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis kunnen of willen wonen, goede zorg en aandacht geven in een huiselijke sfeer gedurende hun laatste levensfase (palliatieve zorg); Mantelzorgers ondersteunen door de zorg tijdelijk over te nemen. Zo kunnen we overbelasting voor zijn of waar overbelasting al gaande is deze verminderen; Mensen die herstellend zijn van een lichamelijke aandoening en voor wie terugkeer naar huis nog niet mogelijk vanwege het ontbreken van mantelzorg, een tijdelijke plek bieden waar zij kunnen herstellen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers op allerlei gebied. Je hoeft geen zorgachtergrond te hebben om iets te kunnen betekenen. In Hospice en Logeerhuis Sam betekent zorg vooral aandacht geven aan onze gasten door hen een fijn, tijdelijk, thuis te bieden. Wat wij vragen is dat jij enthousiast, sociaal en betrokken bent en dat jij je met de doelstelling van de stichting kunt verenigen. Afhankelijk van de vrijwilligersfunctie die jij wilt/gaat vervullen beschik je over vaardigheden die daarbij horen en die we met elkaar afspreken. Voor een aantal vrijwilligersfuncties wordt verwacht dat je meedoet aan de interne training. Om met toekomstige vrijwilligers in contact te komen organiseren wij twee inloopmomenten op; zaterdag 21 oktober van 10.00-12.00 uur en zaterdag 28 oktober van 14.00-16.00 uur in het huis aan de Blikman Kikkertweg 1 in Lemelerveld. Deze momenten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die de intentie hebben om als vrijwilliger iets te gaan betekenen in Hospice en Logeerhuis Sam. Natuurlijk komt er voor de opening, begin 2024, een open huis waar alle inwoners van Lemelerveld en andere belangstellenden welkom zijn. Dus ben jij geïnteresseerd in vrijwilligerswerk en wil jij deel uitmaken van ons prachtige initiatief? Dan is dit jouw kans en zien wij jou graag op 21 of 28 oktober! Mocht je vragen hebben dan kan je deze stellen via mail: info@hospice-logeerhuissam.nl of telefonisch bij Janny Velthuis 06-54687425.

UITNODIGING VZOD gaat stoppen na 75 jaar Ben je lid (geweest) van VZOD, heb je een bestuursfunctie vervuld of voel je je anderszins verbonden met VZOD? NOG ÉÉN KEER SAMEN HERINNERINGEN OPHALEN STREETDANCE Datum: Locatie: Tijd: zaterdag 4 november 2023 vergaderruimte 4 sportpark Heidepark (voormalige handbalkantine) 16.00 – 18.00 uur BODYSHAPE • Tentoonstelling VZOD door de jaren heen • Herinneringen ophalen • Foto’s en filmbeelden uit die goede oude tijd • Een afscheidstoast op VZOD HARDLOOPTRAINING                 POWERWALKING PILATES POWERSTEPS SPORT & SPEL GYMNASTIEK WWW.VZOD-LEMELERVELD.NL Drukkerij Van Asselt Druk - Ontwerp - Binnen- buitenreclame De kwaliteit voor de prijs! 0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Held met je geld Het zijn weer Kinderspaarweken Loop eens binnen bij: Univé Stad en Land Parallelstraat 1 8152 BD LEMELERVELD T (0572) 37 14 08 E regiobankzelfstandigadviseur@unive.nl beste juiste

Eerste driepunter voor Lemelerveld De euforie was enorm toen Job Heerink in de allerlaatste minuut de 1-2 binnenschoot uit bij Reünie in Borculo en zo Lemelerveld de eerste zege van het seizoen bezorgde. Na de nederlagen in de eerste twee competitiewedstrijden werd met de nodige spanning afgereisd naar het Berkelland. Promovendus Lotte Ogink. Foto: EigEn Foto PSV Lemelerveld Zaterdag 7 oktober gingen Bente Braam en haar D pony, Luuk naar Hardenberg. Ze zijn samen twee keer met de derde prijs (190.5 en 195 punten) in de B dresuur cat D naar huis gegaan. Nog een dressuur topper op zaterdag 7 oktober: Zana Habers met haar D pony Brownie waren in Elim. Ze hebben twee keurige B proeven gereden, met 197,5 en 200 punten zijn ze met 2x de eerste prijs naar huis gegaan Maud Kelderman en Lobke Vedders deden zaterdag 7 oktober samen mee aan de boscross in Broekland, met hun pony’s Flame en June. Samen hebben ze het parcours foutloos afgelegd. En alle hindernissen gesprongen. Lotte Ogink had zondag 8 oktober haar eerste springwedstrijd in Den Ham met haar D pony Amigo. Ze reden een foutloos parcours en werden 1e in de 40 centimeter rubriek. BEKERWEDSTRIJD: HV Langeveen - Auto van Ewijk/LHC 11-26 Het handbalseizoen is weer volop begonnen voor de dames van Auto van Ewijk/LHC. Na de eerste competitiewedstrijd afgelopen zondag, was het donderdag alweer tijd voor de eerste bekerwedstrijd. Op de normaal gesproken vrije doordeweekse avond, mochten we gaan strijden voor een plekje in de volgende ronde van het bekertoernooi tegen HV Langeveen. De wedstrijd begon met een 2-0 voorsprong voor HV Langeveen, maar na vier minuten kon Auto van Ewijk/LHC het eerste doelpunt noteren. Op zo’n doordeweekse avond is het toch altijd even inkomen, er werden dan ook de nodige kansen gemist. Door een sterke dekking kon Auto van Ewijk/LHC wel gaan rusten met een 8-11 voorsprong. De tweede helft was iedereen er met het koppie goed bij en werd er mooi op snelheid gespeeld. Auto van Ewijk/ LHC liep steeds verder weg bij HV Langeveen en na zestig minuten spelen stond er een 11-26 overwinning op het scorebord. Een lekkere wedstrijd voor het vertrouwen én een ronde verder in de beker! Auto van Ewijk/LHC 1 - D.O.S 1 Op zondag 8 oktober vertrokken wij op weg naar Emmen-Compascuum, klaar voor onze tweede competitiewedstrijd. Na de overwinning tegen Langeveen afgelopen donderdag waren wij klaar om een mooie wedstrijd te spelen. We wisten dat de dames van D.O.S met hars speelden maar dat hield ons niet tegen. Het was natuurlijk even wennen om met hars te spelen dus we hadden Foto: EigEn Foto A-team majorettes wint eerste prijs en gaat naar Overijssels kampioenschap Afgelopen zaterdag heeft het A-team van de majorettes van muziekvereniging Polyhymnia deelgenomen aan een wedstrijd in Hasselt. Het A-team was 78,0 punten nodig om door te gaan naar het Overijssels kampioenschap. Dit hebben ze dan ook ruim gehaald, ze kregen maar liefst 80,2 punten. Wat maakte dat ze de eerste prijs in ontvangst mochten nemen. Door twee zwangerschappen binnen het team was de voorbereiding niet altijd even makkelijk, dit maakt de prestatie nog extra knap! Fenne heeft afgelopen zaterdag haar debuut gemaakt in het A-team, dit heeft ze dan ook super gedaan! Het Overijssels kampioenschap zal op zaterdag 4 november plaatsvinden. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat! VV Lemelerveld Programma Lemelerveld JO9-1 - Heeten JO9-1; 9:00 Lemelerveld JO9-2 - Den Ham JO9-3; 10:00 Lemelerveld JO12-1 - NEO JO12-2; 10:00 Lemelerveld JO102 - DES JO10-1; 11:15 Lemelerveld JO14-1 - GFC JO14-1; 11:15 Lemelerveld JO13-1 - Colmschate JO13-2; 13:00 Lemelerveld JO15-1 - De Zweef JO15-1; 13:00 Lemelerveld MO20-1 (9-tal) - Luctor Et Emergo MO20-1; 14:45 Lemelerveld JO19-1 - DVC Dedemsvaart JO19-1; 14:45 Lemelerveld JO17-2 - Hellendoorn v.v. JO17-2. Voetbalvereniging Lemelerveld ZA 14-10-2023 UIT: 8:30 Wijhe ‘92 JO102 - Lemelerveld JO10-1; 8:30 Wijhe ‘92 JO8-2 - Lemelerveld JO8-1 8:45 Hulzense Boys JO8-1 - Lemelerveld JO8-2;; 9:00 ST: SVV’56/ Kloosterhaar JO14-1 - Lemelerveld JO14-2; 9:45 Heeten JO12-1 - Lemelerveld JO12-2; 9:45 De Zweef JO9-2 - Lemelerveld JO9-3; 10:00 DVC Dedemsvaart JO11-1 - Lemelerveld JO11-2; 10:30 SJO FC Dalfsen JO15-2 - Lemelerveld JO15-2; 10:30 Gramsbergen JO11-1 - Lemelerveld JO111; 11:30 DES JO17-1 - Lemelerveld JO17-1; 15:00 Rohda R. JO19-2 - Lemelerveld JO19-2. ZO 15-10-2023 THUIS: 10:00 Lemelerveld 3 - Albatross 3; 10:00 Lemelerveld 7 - Heeten 6; 12:00 Lemelerveld 6 - Schalkhaar 6; 12:00 Lemelerveld 8 - Broekland 5; 14:00 Lemelerveld 1 - Heeten 1. ZO 15-10-2023 UIT: 9:00 Holten 45+1 - Lemelerveld 45+1; 10:30 Reunie 2 - Lemelerveld 2; 10:30 Sc. Overwetering 4 - Lemelerveld 4; 11:00 Holten 3 - Lemelerveld 5; 11:30 Victoria Boys VR2 - ST: Lemelerveld/Lemele VR1; 12:00 Heino VR1 - Lemelerveld VR2. S.C. Lemele Programma ZA 14-10-2023 THUIS: 09:00 Lemele JO9-1JM - Berkum JO9-2; 09:00 Lemele MO-11-1 - ASV ’57 MO11-1; 10:15 Lemele JO9-2 - Vroomshoopse Boys JO9-3; 10:30 Lemele JO11-1JM - Vroomshoopse Boys JO11-2JM; 10:30 Lemele JO13-1JM - Rohda Raalte JO13-4. ZA 14-10-2023 UIT: 10:30 Hardenberg ‘85 MO15-1 - Lemele MO15-1; 10:45 Mariënberg JO15-1 - Lemele JO15-1JM; 12:30 DOS ’37 VR1 - Lemele VR1; 14:00 Haarle JO17-1 - Lemele JO17-1JM; 14:30 Sportlust Vroomshoop 1 - Lemele 1; 14:30 SVZW 8 - Lemele 4; 14:30 SP Daarle 3 - Lemele 3; 14:30 Nieuwleusen SV 4 - Lemele 2. ZA 14-10-2023 THUIS: 9:00 Lemelerveldse voetbalvrouwen nog puntloos Trainer Eddy Ramerman is een niet te benijden man. Ook tegen de vrouwen van FC Dinxperlo moest hij weer een half team missen door blessures, ziekte, weekendjes weg en vakantie. Toen voor aanvang scheidsrechter Pietje Precies bij de pasjescontrole de naam van Evelien Lindeboom miste moest speelster Bloesem Jansen op doel staan. Met speelsters uit het zaterdagteam en Vrouwen 2 wist Lemelerveld via Zoë Kampman en Rena Heuzels knap op een 2-0 voorsprong te komen. Jammer dat direct daarna een megakans voor open doel voor de 3-0 werd gemist. Vlak voor rust kwam Dinxperlo terug in de wedstrijd door niet al te best verdedigen en stond het zomaar 2-2. Na rust pakte Lemelerveld weer de voorsprong. Rena Heuzels zette de hele Dinxperlo te kijk met een knappe solo voor de 3-2. Pietje Precies gaf daarna om niets een strafschop cadeau aan Dinxperlo en werd het 3-3. In de slotfase wist Dinxperlo goed te profiteren van de ruimtes tegen de moe gestreden Lemelerveldse vrouwen en liep het uit naar een 3-5 overwinning. “We hebben een krappe selectie en wanneer we zoveel speelsters missen wordt het lastig. De moed er maar inhouden”, aldus de sympathieke trainer na afloop. Aanstaande zondag gaan de Lemelerveldse vrouwen op bezoek bij goede bekende Victoria Boys Vr 2 in Apeldoorn. Aanvang: 11.30 uur. Reünie maakte indruk bij de competitiestart met o.a een dikke 5-1 thuisoverwinning op DSVD uit Deurningen. Vanaf de aftrap werd het een gelijk opgaande strijd waarbij beide ploegen verdienstelijk speelden. De beste kansen waren voor Reünie maar tot twee keer toe redde doelman Rowell Evers geweldig in enkele één op één situaties. mogelijkheden, Ook Lemelerveld maar kreeg doelpunten leverde dat niet op. Na de thee speelden beide ploegen hartstochtelijk voor de winst en was Job Heerink direct na rust dicht bij de openingstreffer. Invaller Bram Reimink brak rond de 70e minuut de wedstrijd open met een echte spitsengoal voor de 0-1! In de slotfase joeg Reünie vol op de gelijkmaker. Die kwam in de 90e minuut en was een geweldige domper. Diep In blessuretijd wist Bram Reimink zijn prima invalbeurt extra glans te geven. Bij een scrimmage voor het Reünie doel wist hij met een slim hakballetje Job Heerink te bereiken die knap raak schoot! De dolle vreugde na de treffer tekende de strijdlust en teamgeest van de jonge ploeg! Een dolgelukkige trainer Emiel Maat roemde alle spelers en ook de spelers die niet wekelijks tot de basis elf horen! “We doen het met z’n allen”, aldus de Hardenbergse oefenmeester! Zondag 15 oktober speelt Lemelerveld thuis een echte Sallandse derby tegen de sv Heeten. Aanvang op het Heidepark is 14.00 uur. Alle info rond deze wedstrijd vanaf a.s. donderdag op de Lemelerveld site. Opstelling tegen Reünie: Rowell Evers, Roel Posthoorn, Naud Schrijver, Ramon Lorkeers, Jasper Westerman (65 Mick Kragt), Robin Morrenhof, Stan Reimink, Arjon van Lenthe (65 Gijs in de Wal), Bram Smit (85 Fin van de Berg), Job Heerink, Noah Tuink (65 Bram Reimink). Wist u... - dat Wagenmans Wonen en Slapen aanwezig is op de Huis & Woonbeurs in Hardenberg op 13, 14 en 15 oktober? Ze staan op standnummer 156. Via de website kunt u zich aanmelden voor een uur lang gratis flits interieuradvies tijdens deze beurs. Aanmelden via https://www.wagenmanswonen.nl/huiswoonbeurs2023/ De Bevers Progr vr 13 oktober: 19.00 u. Smash MB1 - Meisjes B1, 20.30 u. Thriantha D3 - Dames 4. Progr za 14 oktober: 11.00 u. Sudosa MB5 - Gemengd B1, 13.15 u. Volco MC2 - Meisjes C2, 14.00 u. Voorsterslag D5 - Dames 6, 14.30 u. Dio Bedum D2 - Dames 2, 18.00 u. Ouvol D1 - Dames 5. wat balverlies de eerste paar minuten. Maar de verdediging stond sterk en D.O.S wist er maar moeilijk doorheen te komen. Ook in de aanval hadden we mooie kansen en liep het gelijk op. In de rust stond het daarom ook 7-8. Gemotiveerd om de 2 punten mee naar huis te nemen! In de tweede helft waren we klaar om de wedstrijd weer te beginnen zoals we deden. Maar de scheidsrechter werkte niet mee in ons voordeel. Zo kon de tegenstander ons op de grond duwen en kregen wij alleen maar een vrije bal. En gebeurde het aan onze kant, werden wij er met 2 minuten uit gestuurd. Ook liep de aanval wat minder en kon D.O.S op de break lopen. Nog steeds hadden wij mooie kansen gecreëerd maar werden wat moeilijk afgerond door de hars. Helaas hebben wij de wedstrijd dan ook verloren met 17-14. Aankomende zondag spelen wij thuis tegen PK/Unitas 1 en zijn wij gebrand om deze wedstrijd te winnen!

50.voor je oude deur* DAHL vanaf: 310.incl. glas FOLKE vanaf: 285.CHIARI vanaf: 575.incl. glas NATUURLIJK BIEDT HUBO DE MOGELIJKHEID VAN METEN EN MONTEREN Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 WWW.HUBOLEMELERVELD.NL *Actie geldt niet op board en boardpaneeldeuren. Geldt niet in combinatie met andere acties. Actie is geldig t/m 31oktober. Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication