0

43e jaargang nr. 2097 - 19 juli 2023 Van links naar rechts: Johan Neppelenbroek, Irma Hegeman, Janny Velthuis, Annet van der Kolk en Vincent Kemper. GROEN LICHT voor Hospice en Logeerhuis in Lemelerveld Foto’s: Martine BoerdaM In mei 2022 kwamen wij als initiatiefgroep naar buiten met het initiatief om een combinatiehuis (voor Hospice en Respijt) op te zetten in Lemelerveld. De koptekst vorig jaar was: “Een huis voor Hospicezorg en Respijtzorg in Lemelerveld?” Achter deze vraag stond toen een vraagteken maar daar mogen we inmiddels een uitroepteken achter zetten. Wij kunnen nu bekendmaken dat het ons gaat lukken om binnen afzienbare tijd een Hospice en Logeerhuis te openen in het centrum van Lemelerveld. Op een droomplek, in het huis waar vroeger dokter Goede woonde en praktijk hield aan de Blikman Kikkertweg 1. Een bijzondere plek in het centrum waar je heel gemakkelijk eens binnenloopt. Een plek waar mensen mogen overlijden (Hospice) of tijdelijk verblijven (logeren) zonder het dorp uit te moeten. Door een ongelooflijk waanzinnig mooie gift van Harry, Miny en Rob Lenferink, recht uit hun hart, is het mogelijk om dit ambitieuze plan verder uit te werken en ons initiatief te realiseren. Naast de giften van de familie Lenferink heeft nog een aantal (oud) inwoners een bedrag toegezegd wat het mogelijk maakt om het huis fysiek aan te passen voor toekomstige gasten. Hiermee is zeker niet gezegd dat het hele financiële gedeelte nu geregeld is. Met een leeg pand beginnen we niet zoveel, het zal nog aangepast moeten worden en moeten worden ingericht. De op te richten stichting zal zeker aan de slag gaan met het vragen van een financiële bijdrage van inwoners, het bedrijfsleven en verschillende fondsen. De gemeente Dalfsen reageert zeer positief op het Lemelerveldse initiatief en denkt goed met ons mee. Ons initiatief Voor ouderen, hulpbehoevenden en stervenden is het op dit moment niet mogelijk om in Lemelerveld te blijven, wanneer dit tijdelijk nodig of wenselijk is. Lemelervelders zijn voor een verblijf in een Hospice of voor een vorm van Logeerzorg aangewezen op buurtdorpen of verder van huis. Het gevolg, voor met name ouderen en alleenstaanden, is dat bezoek aan familie en/of vrienden niet altijd mogelijk is. Het is eenieder gegund om dichtbij huis te blijven. De combinatie van Hospicezorg en Logeerzorg maakt van dit initiatief een uniek concept. Wij willen een huis zijn waar de nadruk ligt op de kwaliteit van leven in een huiselijke omgeving voor mensen in hun laatste levensfase en voor mensen die tijdelijk niet thuis de zorg kunnen krijgen die nodig is. Uitgangspunt daarbij is respect voor eigenheid, autonomie en privacy van de gast in een veilige en rustige omgeving. Het Hospice Het Hospice biedt hulp aan ernstig zieke en lijdende mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is en sterven en dood onafwendbaar zijn. Uitgangspunt is om mensen in de terminale fase van hun leven zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Hierbij wordt gestreefd om de omgeving van de zieke optimaal bij de zorg te betrekken. Toch is het om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk in deze laatste levensfase thuis te blijven. Dan bestaat de mogelijkheid om de zorg -met behulp van familie, vrijwilligers en beroepsmatige hulpverleners- voort te zetten in een Hospice waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. Verblijf in het Hospice is kortdurend van aard. Het Logeerhuis Het Logeerhuis, een ‘gewoon’ huis midden in de buurt, waar mantelzorgers hun zorg tijdelijk kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers. Uitgangspunt is dat gasten begrijpen wat er gebeurt, want het Logeerhuis heeft ‘open deuren’ waar iedereen in en uit kan lopen. Maar ons huis biedt ook de mogelijkheid van een kortdurend verblijf voor gasten die herstellen na bijvoorbeeld een operatie en voor wie teruggaan naar huis nog niet mogelijk is omdat daar niet de juiste zorg/aandacht geboden kan worden. Inmiddels hebben de initiatiefnemers een vijftal mensen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen en het bestuur van de stichting zal zich de komende periode bezig houden met de inrichting van het huis, het aanvragen van de nodige vergunningen en het aanschrijven van diverse fondsen. De komende tijd zal er ook veel energie worden gestoken in het aantrekken van de nodige vrijwilligers op allerlei gebied. De samenstelling van het stichtingsbestuur is op dit moment: Janny Velthuis, Irma Hegeman, Annet van der Kolk, Johan Neppelenbroek en Vincent Kemper. Als iemand op enige wijze ons wil helpen of ondersteunen dan bent u meer dan welkom! Ons emailadres is: hospice.logeerhuislemelerveld@ gmail.com. Uiteraard houden wij jullie de komende maanden op de hoogte van alle ontwikkelingen en plannen. Ons streven is om begin 2024 de deuren te openen voor onze gasten. Voor het zover is nodigen wij alle inwoners graag uit voor een open huis. Diamanten paar Kleinlugtebeld IN DEZE LEMELERVELDER: Foto: Hans Heerink

Welkom lief broertje! J U R EILERT 9 juli 2023 ♥ Dag lieve oma! 00:20 u | 4350 gr | 54 cm Tom, Els, Cas & Pim Eilert Hoenderweg 1A 8152 DW Lemelerveld Op vrijdag 14 juli hebben wij afscheid genomen van onze kleine-oma en overgrootoma Jeroen en Rianne, Rowan, Milan, Sterre Rianne en Jurgen, Manou, Tess Patrick en Anne, Davy, Roos Daisy en Siger Niels en Kim, Romée, Norah Sietse en Sanneke Remco Sacha en Wout Dimitri en Linette Raalte, 7 juli 2023                    Antoon Boerkamp Alzheimer Café Dalfsen _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ Een uitvaart die past bij uw wensen. Vertrouwd, respectvol en betrokken. verschijnt elke week uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur UITVAARTVERZORGING EN BEGELEIDING Hendrie Arnold 06 - 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar)  Kerkstraat 32A, 8151 AP Lemelerveld  info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Voor informatie kunt u terecht bij: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383. U kunt zich voor deze theatervoorstelling aanmelden via mail: info@saamwelzijn.nl of telefonisch 0529-793013. Krijgt u de voicemail ? Spreek deze dan in! Wij horen graag uw naam, tel.nr en met hoeveel personen u komt. ____________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ____________________________________________________ _________________________ - SLANK en FIT met Herbalife! Info: Janny van Dijk, mobiel 0655864114. _________________________ _________________________ _________________________ - Gevraagd: trottoirtegels, 30 x 30, dikte 4 cm, Lemelerveld en omgeving. 06-51819529 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave (jeugd-)leden via www.vvlemelerveld.nl/ lidmaatschap. Bij vragen mail naar ledenadministratie@ vvlemelerveld.nl. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ Op maandagavond 18 september 2023 is er Alzheimer Café. In verband met Wereld Alzheimerdag op 21 september, een themadag ter bevordering van wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer en alle andere vormen van dementie, pakken wij deze maand groot uit met een voorstelling in Theater De Stoomfabriek in Dalfsen. Mensen met (vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom. Om 19.30 uur start de voorstelling en de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Voor deze avond hebben wij ‘Theater aan de Lijn’ uitgenodigd met hun voorstelling ‘Wie van de drie heeft dementie?’. Een vrolijke voorstelling. Zus, zus en broer op leeftijd proberen te ontdekken wie van de drie dementie heeft. Ze doen met z’n drieën muzieken geheugentesten. Het blijft in het ongewisse óf één van de drie dementie heeft en zo ja wie. Naast het onderwerp dementie gaat de voorstelling vooral over communicatie tussen de zussen en broer. Ze gaan nog altijd met elkaar om als in hun kinderjaren. Een spel van macht, onmacht en verbondjes maken en toch om elkaar geven. Kortom, een feest van herkenning ! Wat is het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café is een fijne ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. In het Alzheimer Café kunt u tips en informatie krijgen over (omgaan met) dementie. U kunt er antwoord op uw vragen krijgen, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en er is ruimte voor sociaal contact. Voor de overweldigende belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa ■ Tegelwerk ■ Metselwerk ■ Timmerwerk Verbouw & Onderhoud Telefoon: 06 53 71 83 25 Mail: jansenverbouw@outlook.com Weerdhuisweg 45 8152 DN Lemelerveld Jouw strijd is gestreden met telkens nieuwe moed Verbazingwekkend krachtig ‘t Is op.. Zo is het goed Apotheek Lemelerveld Gewijzigde openingstijden zomervakantie Vanwege de personele bezetting zijn wij de gehele zomervakantie tussen de middag gesloten van 12.30 tot 13.30. Het gaat om de periode van maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september. We hopen op uw begrip. Team Apotheek Lemelerveld Vilstersestraat 33 8152 AA Lemelerveld 0572 370 521

Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 08.30-09.15 u. Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld, tel. 088-4430702 Thuiszorg ZGR Brugstede: Tel: 06-82497581 dagelijks 7:00 tot 23:15. Klantkompas:0572-744050 Spoednummer:088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartsenpraktijk Lemelerveld tel. 085-0408301 Bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur lemelerveld@tandartsenpraktijkoverijssel.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 ‘t Hart Verloskunde, Raalte tel. 0572-760033 / www.hethartverloskunde.nl www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl Praktijk voor Acupunctuur K.Beck / Acupunctuurtotaal pijnstilling, bioresonantie, orthomoleculair, Qigong etc. (zie site) www.acupunctuurtotaal.nl/370422/ 06-20403038 info@acupunctuurtotaal.nl WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Creatieve therapie en wandelcoaching Sarah Elfenbein, tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/ Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u 22 en 23 juli: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 09.30 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 09.30 u: stud. P. Bakker-Boot, Deventer Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. H.J. Room, Steenwijk R.-K. Kerk za 19.00 u: Eucharistieviering: pastoor H. de Vries (Voices) Alarmnummer politie/brandweer/ambulance: 112 Diamanten paar Kleinlugtebeld Op 20 juli 1963 traden Jan Hendrik Kleinlugtebeld en Dinie Harmsen in het huwelijk. En dat is ondertussen dus 60 jaar geleden. 60 jaar, dat is meer dan een halve eeuw! Reden om eens bezoek te brengen aan het paar en eens wat ouwe koeien uit de sloot te halen. Dus op naar de Mr. Gorisstraat 25, waar het stel ook al bijna 60 jaar woont. Foto’s: Hans HeeRink Ik klim meteen in de pen, want ik heb een uur, voordat de wethouder Uitslag binnenkomt namens de gemeente Dalfsen. Jan Hendrik gaat op de praatstoel zitten en Dinie vult, daar waar nodig, het verhaal aan. De twee rasechte Lemelervelders, neen Jan Hendrik is in Dalmsholte geboren, zijn beide in de oorlog geboren: Jan Hendrik in 1941 en Dinie drie jaar later. Een heftige periode, waarin zelfs de vader van Jan Hendrik “per ongeluk” is doodgeschoten door de geallieerden. Op afstand werd hij in zijn groene jas aangezien voor een Duitser. Jan Hendrik gaat naar de basisschool in Dalmsholte, daarna naar de LTS en leert het vak van metselaar. Dinie naar de oude Heideparkschool aan de Heideparkweg en ging daarna vrijwel meteen aan de slag als huishoudster bij meester Bakker (van dezelfde school), anders moest ze haar vader meehelpen op het sanatorium. De romance is begonnen in en rond het Spar-winkeltje van Duerink aan het Heidepark. Jan Hendrik was er aan het werk en Dinie kwam daar boodschappen doen. En op dat moment had hij niet alleen oog voor de troffel. Eerst een beetje om elkaar heen fietsen, dansen bij de Lucashoeve op de deel, maar uiteindelijk sloeg de vonk echt over. Een paar jaar later zijn ze getrouwd en in hetzelfde jaar werd zoon Henk geboren, die inmiddels in Dalfsen woont. Later kregen ze een dochter Karin, die in Dedemsvaart woont. Een zwarte bladzijde is het overlijden van de vrouw van Henk op veel te jonge leeftijd. Dinie is eigenlijk nog een buurmeisje van mij geweest al zat er een kanaal tussen. Zij is de dochter van Sine Krul. Vanuit de Knuvendijk keken we recht op dat huis. Waarom ik niet weet, dat haar vader Harmsen is weet ik niet. In mijn beleving woonde daar alleen Sine met haar dochter Dinie dus. Haar hele leven staat in dienst van het huishouden en met zo’n drukke man is het prettig als er altijd nog iemand thuis is. Een echte gezellige moeder en veilige thuisbasis voor de kinderen. Veel hobby’s heeft ze niet, ja wat kaarten maken met de buren. Een TIA heeft haar mobiliteit aangetast, zodat ze zich moet verplaatsen in een scootmobiel. Geestelijk gaat het prima. De boodschappen doet ze nog zonder briefje en niet meer in het Spar-winkeltje, want dat is inmiddels al lang gesloten, evenals haar oude basisschool. Hulp in de huishouding krijgen ze nog niet, omdat haar man nog te goed is. Jan Hendrik ging eerst aan de slag bij aannemersbedrijf Jan van de Berg, daarna naar Keukenkamp aan de Verbindingsweg en een poosje bij de Bataafse Aannemingsmaatschappij (BAM). Als laatste bij Te Kiefte, maar toen zijn rug slijtage begon te vertonen werd hem een baantje aangeboden in de winkel, maar daar wilde hij het niet verder over hebben. Dat was duidelijk niet zijn dingetje. Alle huizen in de Kampfstraat, die er nog staan, zijn met medewerking van hem gemetseld. Ook heeft hij hun eigen woning, waar ze inmiddels bijna 60 jaar wonen, in de vrije tijd gezet. En het onderhoud is keurig verzorgd, want de houten kozijnen zijn nog steeds niet vervangen en zitten nog strak in de lak. Dat is aan hem wel toevertrouwd, want het is een handige Harry. Een houthobby zoals het repareren van meubels en divers draaiwerk op een professionele draaibank was zijn passie. Helaas komt daarbij veel stof bij vrij en de machines produceerden ook nog eens geluid en dat was nou net niet, waar Jan Hendrik tegen kon. Dus uiteindelijk is de draaibank verpatst en werd het stil in de Mr. Gorisstraat. Naast een houthobby had Jan Hendrik nog een andere passie namelijk het kweken van prachtige zuid Amerikaanse en Australische vogels. Met name met de prachtrosella’s is hij regelmatig naar de vogelbeurs in Zwolle geweest en dat leverde ook nog een leuke stuiver op. En dan hebben we nog de Jeu de boules. 22 jaar is Jan Hendrik lid geweest van de plaatselijke club. Elke dinsdag en donderdag knikkeren op het Raboulesveld. En ook dat ging hem goed af; hij is namelijk ook een keer clubkampioen geweest. Waar ik Jan Hendrik persoonlijk van ken is de periode, dat de wielerclub van Stappie wedstrijden hield. Het begon met ATB wedstrijden rond het zwembad en een paar keer mocht er zelfs op de Lemelerberg gefietst worden. En in die tijd hielden we met de club ook tijdritten. Hij was er altijd bij om te vlaggen of voor de tijdregistratie. Hieraan deed zijn zoon Henk ook mee. En die kon zo goed fietsen, dat hij later zelfs amateur werd. Met zijn maat Henk Kerkdijk heeft hij vele wedstrijden gereden in heel Nederland en zelfs daarbuiten. Heel wat weekenden stond het paar langs de kant om hun zoon aan te moedigen. Na hun drukke leven genieten beide van hun verdiende rust. De buren hebben een boog met kleurige ballonnen gezet en gaan ‘s avonds (20 juli) bij hun in de achtertuin een feestje bouwen. De tafels en stoelen staan al klaar en er is een doek gespannen voor een eventuele regenbui. Zaterdag was er nog een groot feest bij de Klomp in Vilsteren en dan keert de rust weer aan de Mr. Gorisstraat. Terug naar het gewone leven. Gewoon doen dat past het beste bij dit paar. Ik maak plaats voor wethouder Uitslag, die met de oude trouwakte onder de arm binnenkomt. Onze fotograaf Hans schiet nog een paar mooie plaatjes van een uniek moment. 60 jaar getrouwd, er zijn velen op deze aardbol, die het niet meemaken. Jan Hendrik en Dinie het is jullie gegund. Geniet nog jaren met en van elkaar en nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal. tekst Willem van tRui / Foto’s Hans HeeRink Zwaaien bij Brugstede Vrijdag 7 juli jl. was het rond 11.00 uur gezellig druk bij Brugstede. Vele van onze bewoners waren naar buiten gekomen in de stralende zon, voor onthulling de de van zwaaisteen. Onze plaatsgenoten en initiatiefnemers van dit project Senna Reimink, Yara Niens en Madé Visscher waren hierbij aanwezig. Zij studeren aan Het Deltion College de opleiding Social Work en hadden de opdracht om bij een woonzorglocatie een zwaaisteen te plaatsen. Inmiddels ligt deze steen op het trottoir voor Brugstede. Een zwaaisteen is een vrolijke stoeptegel, die voetgangers oproept om op straat te groeten, even te zwaaien en verbinding te zoeken met onze bewoners. Een klein gebaar met een groot effect. Aarzel niet, doe het gewoon. Wilt u meer weten over deze tegel en de bijbehorende Stichting de Buurt, scan de QR code die op tegel staat. ZGR BRuGstede

Zottekot op woensdag Tijn Veldkamp deelnemer wegwielrennen European Youth Olympic Festival Lemelervelder Tijn Veldkamp (16 jaar) werd op zaterdag 24 juni 2023 3e bij het NK Wegwielrennen voor nieuwelingen in Fromberg. Op woensdag 21 juni 2023 in Elspeet werd hij 4e bij het NK Tijdrijden. Een knappe prestatie voor een nieuweling. De Zottekot Op woensdag is het tijd voor Zottekot. Zottekot? Amai, dat wordt een plezante middag dan. Tijdens de woensdagmiddag staat er van alles op het programma. We starten met de Lemelerveldse editie van De Alleskunner, gaan we proberen een wereldrecord neer te zetten in de tent en sluiten we af met de Swingo Bingo en een grote verloting. De Alleskunner Nieuw tijdens het Sukerbietenfeest: De Alleskunner. Op woensdagmiddag om 14.00 uur wordt er in de feesttent gestart met tal van opdrachten. Na elke ronde valt de helft van het deelnemersveld af, ben jij the last man standing dan mag jij jezelf een jaar lang de Lemelerveldse Alleskunner noemen. Deelname is gratis en voor de winnaar ligt er een mooie prijs in het verschiet! Wereldrecordpoging Grolsch beugels ploppen Ooit in het Guiness Book of Records willen staan? Dan is dit de kans! Woensdagmiddag rond 15.00 uur als De Alleskunner is afgelopen kun je meedoen aan de wereldrecordpoging Grolsch beugels ploppen. Haal een beugel voor één munt en knal met de hele tent tegelijk de beugels open, een knallende start van het Sukerbietenfeest! Swingo Bingo en verloting De woensdagmiddag is nog niet voorbij, vanaf ca. 15.30 uur beginnen we met een Swingo Bingo. Wordt jouw nummer gedraaid, dan streep je dat nummer van je kaartje af, bij een volle kaart maak je kans op fantastische prijzen! Evenals de verloting, er zijn 2 rondes waarbij grote en kleine prijzen te winnen zijn. Deelname pakketten zijn te halen bij het verkooppunt naast de munten. 8 t/m 13 augustus 2023 Foto: eiGen Foto Tijn Activiteiten Fietsen Woensdag 26 juli gaan we weer fietsen. Iedere laatste woensdag van de maand fietsen via een prachtig uitgezette route van onze vrijwilliger Dick Goos zo’n 30 kilometer door de prachtige omgeving van Lemelerveld. We vertrekken om 13.15 uur vanaf Kulturhus de Mozaïek te Lemelerveld. Halverwege de fietstocht is er de mogelijkheid om op eigen kosten een kopje koffie te drinken. Er zijn geen kosten aan de fietstocht verbonden en opgeven is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen. Iedere laatste woensdag van de maand (t/m sept) wordt er gefietst. Meer informatie info@kulturhuslemelerveld.nl of 0572 370306 Klaverjassen bij Café ‘t Hoekje De bouwvakperiode betekent bij ’t Hoekje dat we weer een bouwvakbokaal klaverjassen. Een mooie traditie in de zomer die we ook in 2023 graag in stand houden. Drie woensdagavonden kaarten in augustus voor de prijzen. Opgave vooraf is niet nodig en alle leeftijden zijn van harte welkom. We beginnen dit jaar op 2 augustus met de eerste avond van dit drieluik. Twee weken later op woensdag 16 augustus is de tweede avond. De laatste avond is een week later op woensdag 23 augustus. We beginnen om 20.00 uur. Foto: eiGen Foto Samenzangavond Johannes de Heer Liederen Zaterdag 12 augustus om 20.00 uur gaan we samen bekende en geliefde Johannes de Heer liederen zingen, afgewisseld met prachtig orgelspel door Ad Huetink. Zingen verbroedert, geeft energie en maakt je blij. Geniet van de mooiste liederen en muziek uit de Joh. de Heer bundel. Reserveren via tel. 0572-371838 (Huetink), e-mail: adhuetink@gmail.com of via www.huetink-royalmusic.nl. Er wordt entree gevraagd. Wees van harte welkom in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld. Het volledige programma is te vinden op de website. fietst sinds 1.5 jaar wedstrijden als nieuweling. Daarvoor zat hij op voetbal. Het 1e jaar kwam hij uit voor CC75 in Nijverdal. Daarna stapte hij over naar CRT in Raalte waar hij goed begeleid wordt door een aantal trainers. Hij traint nu ongeveer 10-12 uur per week en hij is daarnaast elk weekend op pad voor wedstrijden. Dat betekent dat hij heel veel moet laten om zo te kunnen presteren. Niet stappen, gezond eten, veel rusten en een enorme discipline en doorzettingsvermogen moet je hebben! Hij doet dit allemaal uit zichzelf en hij geniet hier enorm van. Samen met het team van Kokkiebikes zocht hij een nieuwe fiets uit en bouwde deze zelf helemaal op. Tja, en er mag niemand anders aan zijn fietsen komen!! Samen met zijn vader gaat hij elk weekend op pad. Ze willen het liefst ook verder niemand mee hebben, want ze zijn een topteam samen. Moeders zorgt voor goede voeding en Tijn voor de prestaties. Hij heeft het hele jaar ontzettend knappe prestaties laten zien en regelmatig podium kunnen rijden. Tijn is een echte klimmer en een goede tijdrijder. Bij het NK wegwielrennen op zaterdag 24 juni jl. op de Fromberg heeft hij een knappe 3e plek behaald en bij het NK tijdrijden woensdag 21 juni jl. in Elspeet een mooie 4e plek. European Youth Olympic Festival Een paar dagen na deze prestaties werd hij benaderd door Kirsten Wild van TeamNL of Tijn tijd en zin had om mee te gaan naar de EYOF (European Youth Olympic Festival) in Maribor, Slovenië om uit te komen voor TeamNL! Er gaan maar een paar renners mee die Nederland mogen vertegenwoordigen! In totaal: 3 jongens en 3 meiden! De familie Veldkamp wist niet wat ze overkwam en moest allerlei praktische zaken gaan regelen. Medische keuring, fiets weer aanpassen en aan de protocollen voldoen zoals naar Papendal voor een teamdag, prestentatie van de kleding, foto’s maken met het team, andere sporters ontmoeten, elkaar wat beter leren kennen. Daarnaast als ouders vrij vragen van werk, want het gezin Veldkamp zal samen met nog een aantal andere familieleden naar Slovenië reizen om dit mee te maken. En natuurlijk om het team aan te moedigen. Een unieke kans en een ontzettend mooie ervaring om nooit te vergeten. Tijn weet nog niet wat hij volgend seizoen gaat doen, maar zijn doel is om Profwielrenner te worden. Volgend jaar wordt hij Junior en zal hij waarschijnlijk weer een mooie stap kunnen maken. Nu hij zo goed presteert zijn ze toch wel aan het kijken hoe ze sponsoren kunnen benaderen in welke vorm dan ook. Hij heeft voor volgend jaar nog een nieuwe tijdritfiets nodig, kleding en heel veel brandstof. De wedstrijd van EYOF in Slovenië vindt plaats tussen 23 en 29 juli 2023 in Maribor. Het Olympic Festival is voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Tijdens dit evenement worden er wegwedstrijden gereden voor nieuwelingen. Dit alles is terug te vinden op de KNWU website. Tijn vertegenwoordigt Nederland! Het TeamNL vliegt zaterdag 22 juli 2023 met 70 jonge Toptalenten naar Maribor om mee te doen aan het European Youth Olympic Festival. Er doen aan dit Festival nog 8 andere sporten mee waaronder Handbal, Zwemmen, Judo, Mountainbiken. tekst: ilse veldkamp / annet scHooRlemmeR Als redactie wensen wij Tijn veel plezier en succes in Slovenië samen met het TeamNL! Expositie zwart-wit fotografie in de Mozaiek met het thema De leden van Fotoclub Dalfsen exposeren met hun foto’s in de Mozaiek in Lemelerveld “zwart-wit-fotografie”. Zwart/wit fotografie is een specialisatie binnen de fotowereld. De contrasten in een dergelijke foto komen vaak sterker uit dan in een kleurenfoto. De afwisseling van licht en donker vallen meer op. Vormen en structuren in de foto zijn nog beter te onderscheiden. In een kleurenfoto vraagt elke kleur om aandacht van de kijker. Zowel individueel als binnen de club is aandacht besteed aan de foto, die door elk lid is ingebracht. Het resultaat van de afbeeldingen is zeer divers, aangezien niet het onderwerp maar de soort fotografie hierbij het uitgangspunt is. De getoonde foto is gemaakt door Joop Salomons. Deze expositie is ingericht in Kulturhus De Mozaiek in Lemelerveld en wel t/m 18 augustus a.s., te bezoeken tijdens de normale openingsuren. Naast genoemde expositie wordt door de clubleden op dit moment ook deelgenomen aan de expositie “Fotografie in de KUNST in de fotografie”, welke is ingericht in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Het thema daar is “abstract”. Deze expositie in De Spil is te bezoeken t/m 29 september 2023.

‘De Lemelerveldse documentaire’ Ontmaskerd (2) In het vroege voorjaar hebben we reeds een tipje van de sluier opgelicht om die mysterieuze cameraploeg in het carnavalsgedruis te ontmaskeren: Er wordt een documentaire over carnaval in Lemelerveld gemaakt. Een ware zoektocht naar wat het inhoud om ‘carnaval te leven’. De laatste opnames en diepte-interviews zijn afgerond. Het is nu de taak aan Lemelervelder Joey Rozendal en collega Simone van Eerde en hun team, om de beelden te gaan monteren tot een vlekkeloze carnavalsdocumentaire. Er is zoveel mooi materiaal verzameld. Van een kroegbaas die vanaf de Lemelerberg naar z’n werk scheurt tot een triatleet die electrical enginering in Raalte bedrijft. Van een juf die op de basisschool in het dorp werkt, tot een restaurateur die het land(erf)goed Rechteren in ere hersteld. Over erfgoed gesproken; Wist u dat carnaval tot immaterieel erfgoed behoort?! Toch een eervolle vermelding. En er wordt jaar in jaar uit met man en macht aan gewerkt om er voor de hele gemeenschap een mooi feest van te maken. Dit samenspel is echt heel erg bijzonder! Joey en z’n team stonden versteld van de productiviteit, de inzet, de saamhorigheid, de gelijkheid en de vriendschappen. Maar bovenaan staat toch wel de liefde voor het carnaval en het verenigingsleven! Prachtig! Hier kunnen ze onder de rivieren een puntje aan zuigen, en ook Twente kan hier nog wat van leren. Neem nou de verlichte optocht. Het zag zwart van de mensen. Wat een enorme opkomst en wat een professionaliteit. Dat is wat Lemelerveld groot maakt. Denken in mogelijkheden. En gewoon doen. Zo’n documentaire maken moet je ook gewoon doen. Zo dacht Joey er vorig jaar over. En dat heeft hij dus ook gedaan. Samen met een crew van ware professionals, waaronder ook plaatsgenoot Jesse Slagman. Er komt echter nogal wat bij kijken. Neem nou de financiering, hoe krijg je dat rond? Een maatschappelijk thema aankaarten gaat het best als het in een stichting is onder gebracht. De stichting ‘the society documents foundation’ werd opgericht en zodoende konden subsidies bij provincie en gemeente worden aangevraagd. Hopelijk zullen vele deuren nu openen en pikt de landelijke televisie het op. Of dat gaat lukken? We houden u op de hoogte. Kijk voor info op instagram; documentaire_lemelerveld. Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan! U kunt een vrije gift overmaken naar NL80ABNA 0115032487 ten name van de Stichting TSD Foundation. Alvast bedankt! Ze gaan er iets moois van maken! tekst: modi Foto: eiGen Foto Het Melkmeisje, maar dan nóg Hollandser! Familie, vrienden, medewerkers en relaties waren uitgenodigd voor de officiële onthulling van Martin Dijkmans Melkmeisje. Onze Luttenbergse Nederlands - kampioen klompenmaker, die al de monsterklus “de Nachtwacht op ware grootte in klompjes” op zijn naam heeft staan, was een nieuwe uitdaging aangegaan; het Melkmeisje van Vermeer als klompenmozaïek van vier meter hoog maken. In de Plaskerk in Raalte, mooi decor in het jubileumjaar van Raalte 900 jaar (én het Vermeerjaar), vertelde Martin het verhaal van de lange ontstaansgeschiedenis van dit monnikenwerk. Van idee naar stappenplan, van materialen naar uitvoering, van tegenslagen naar voltooiing. Waar Vermeer 360 jaar geleden zo’n twee jaar aan dit schilderij werkte, deed Martin er met zijn assistenten vier jaar over, want ook hier gooide corona de planning in de war. Maar eindelijk was het dan zover; de cultuurmakelaar van Raalte, Eleon de Haas mocht samen met Martin Dijkman het doek van het werkstuk trekken, terwijl camera’s en mobieltjes alles vastlegden. Even daarvoor had Martins zoon Sam de aanwezigen verteld over de impact die het beroemde blauw-en gele werk had gehad op het gezin Dijkman. “Pa zit vol ideeën en bestookt ons daarmee tot vervelens toe, dag en nacht worden we gepolst over tegenslagen of successen. Maar eigenlijk zijn we apetrots op jou, pa! “ Martin staat te glimmen bij al die mooie woorden en hij ziet er piekfijn uit in zijn Vermeer-gele polo met klompenprintvestje erover en aan de voeten natuurlijk een blauwe en een gele klomp. Dan mogen ook de genodigden het immense, handgemaakte kunstwerk van dichtbij bekijken. Het duizelt je, zoveel kleurschakeringen, zoveel details, zoveel perfectionistische voorbereiding… Een fantastisch eindresultaat! Luttenberg staat door Martin Dijkman weer op de kaart, komt op tv, in de krant, op social media en levert de klompenmaker hopelijk veel reclame en inkomsten op door dagjesmensen en toeristen die zijn atelier bezoeken en doordat het Melkmeisje op tournee gaat, want ze is te huur! Iedereen krijgt als aandenken een uniek sleutelhangerklompje in de juiste kleuren mee naar huis. Zit er alweer een volgend project aan te komen? Voorlopig nog niet, eerst bijkomen van deze prestatie, maar zeg nooit nooit… Bij Martin Dijkman blijven de raderen altijd draaien! Gezamenlijk naar het Shantykoren-festival! Tijdens de feestweek op 11 augustus wordt het Shantykoren-festival georganiseerd door de Stichting Feesttent Lemelerveld. Een activiteit waar veel oudere Lemelervelders ieder jaar naar uitkijken. Vanuit de BRAS-groep (Brugstede - `t Anker - Saam Welzijn) willen we ervoor zorgen dat iedere oudere die dit wil de mogelijkheid heeft deze leuke middag te bezoeken. Als u het prettig vindt om gezamenlijk het festival te bezoeken kunt u zich aanmelden. We zorgen ervoor dat u koffie, twee drankjes en een oliebol krijgt (tegen betaling) u hoeft dan zelf geen muntjes en dergelijke te kopen, daar wordt voor gezorgd. Als het lastig is om bij de feesttent te komen kunt u dit aangeven, dan zorgen we ervoor dat u wordt opgehaald door een vrijwilliger. U kunt zich aanmelden via de aanmeldlijsten in de Mozaïek en `t Anker of contact opnemen met Wendy Leeuwenkuyl van Saam Welzijn: 06-12 50 53 98 w.leeuwenkuyl@saamwelzijn.nl. Opfriscursus RIJVAARDIGHEID senioren Automobilisten van 55 jaar of ouder, wonend in de gemeente Dalfsen, kunnen in september weer deelnemen aan een opfriscursus rijvaardigheid georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. De cursus omvat o.a. informatie over de veranderingen in de verkeersregels en voorlichting over medicijngebruik i.c.m. autorijden. Tijdens een rit van ongeveer een uur, in uw eigen auto onder begeleiding van een erkende rijinstructeur, krijgt u deskundig advies over uw rijstijl. Daarnaast krijgt u een vragentest over de verkeerstheorie. De uitkomst van zowel de theorie als de praktijk hebben geen consequenties voor uw rijbewijs. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden!!!! De theorie is op dinsdagochtend 19 september van 09.00 uur tot ongeveer 12.00 uur en de praktijk op dinsdagochtend of -middag 26 september a.s. U kunt zich alleen opgeven als u zowel de theorie- als de praktijkles volgt. Opgave is mogelijk t/m 12 september a.s. bij Johan Holsappel, bij voorkeur via de mail: johan.holsappel@hotmail.nl met vermelding van naam, adres, tel. en e-mailadres, of tel. 0629000815 (bvk ’s avonds). Vechtdal Fietsvierdaagse Van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 september 2023 wordt vanuit verschillende campings Foto’s: maRtin ZWakenBeRG in het Vechtdal voor de 24ste keer de Vechtdal Fietsvierdaagse georganiseerd. Vier dagen fietsen door het Vechtdal langs vooraf uitgezette routes, met af en toe een uitstapje naar de Regge, de Reest, Salland en Duitsland. Wat de Vechtdal Fietsvierdaagse zo bijzonder maakt, is dat er elke dag op een andere locatie wordt gestart. Dus elke dag rijd je een geheel andere route. De startcampings dit jaar zijn op dag 1: Camping Ommerland en Beerze Bulten, dag 2: Camping De Koeksebelt en Bergzicht, dag 3: Vakantiepark ‘t Rheezerwold en De Kleine Wolf, en op dag 4: Natuurcamping De Lemeler Esch. Op www.vechtdalfietsvierdaagse.nl vind je meer info, kun je vragen stellen via het contactformulier en je vooraf aanmelden. Op de dag zelf zijn ook vierdaagse- of dagkaarten te koop op de startcampings.

VERFACTIES! 20% KORTING Geldig t/m 29 juli op alle Flexa Creations houtlakken en muurverven! 20% KORTING op alle Sikkens lakken Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 www.hubolemelerveld.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication