5

: = het nieuwe x ! 30 april 2022 Buurthuis Dalmsholte Wat staat hier ↑? Delen is het nieuwe vermenigvuldigen! Ruil- en infomarkt van waardevolle producten. Dit is een kosteloze manier om bij te dragen aan duurzaamheid, verspilling tegen te gaan én om leuke mensen te ontmoeten! Veel jubilarissen op jaarvergadering BARGZANGERS Na ruim twee jaar was er weer de jaarlijkse ledenvergadering van de Bargzangers uit Lemele. De agenda werd in een snel tempo afgewerkt door het bestuur, de leden waren allemaal tevreden over de gang van zaken. Het ledenaantal is met 4 gedaald naar 47. De meeste tijd werd gebruikt voor 12 jubilarissen die gehuldigd werden voor een 12 ½ jaar lidmaatschap. Door corona was dit steeds uitgesteld. Johan Zwinselman heeft zijn lidmaatschap om gezondheidsredenen opgezegd, maar werd wel gebombardeerd tot erelid van de Bargzangers. Hij was initiatiefnemer en mede-oprichter van het koor. Na afloop is er nog gezellig nagepraat. Foto: EigEn Foto Wat kun je ruilen? Kleding, sieraden en accessoires, speelgoed, planten, zaden en stekjes. Maar denk ook aan het ruilen van diensten. Dat is bijvoorbeeld: “Ik brei voor jou een trui als jij mijn plafond saust”. Klusjes met hoofd of met handen ruilen; verstelwerk, hond uitlaten of tuin harken, bedenk het maar! En wat is die info? Kennismaken met heel veel initiatieven, organisaties en stichtingen die al bezig zijn met het verbinden van mensen, (geen EHBO, hahaha), hergebruik, consuminderen, groen en doen, circulaire economie, hoe je het maar noemen wilt! Wanneer: zaterdag 30 april 2022, van 13.30 tot 16.00 uur Waar: Buurthuis Dalmsholte, Dalmsholterdijk 6A, 8146 PG Dalmsholte, Lemelerveld Voor wie: Iedereen die gezond wil leven op een gezonde planeet. Ook leuk voor kinderen! Meenemen: Spullen die je zelf niet (meer) nodig hebt, maar waar een ander iets mee kan. En je portemonnee, want er is koffie/ thee/ ranja en koek. Bingo in Luttenberg Dinsdagavond 26 april is er weer eenvlees-bingo in Elckerlyc Luttenberg. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Tafeltje Dekje Rosengaerde is meer dan alleen een woonzorgcentrum. Met uiteenlopende diensten staan ze klaar voor senioren uit heel Dalfsen. Een voorbeeld hiervan is de maaltijdservice Tafeltje Dekje. Foto: EigEn Foto Succesvolle bewonersochtend in het Anker Afgelopen week organiseerden Rosengaerde en SaamWelzijn een bewonersochtend in het Anker. De bewoners van het Anker, een wooncomplex dat onderdeel is van Rosengaerde, konden er in gesprek met elkaar en de beide organisaties om te bepalen wat zij graag willen doen en organiseren. De samenwerking tussen SaamWelzijn en Stichting Rosengaerde loopt al langer. Met dit initiatief wordt de samenwerking in Lemelerveld vormgegeven. In groepjes werd er door de bewoners gesproken over de mogelijke invulling van een activiteitenkalender. De bewoners gaven aan waar hun behoeftes liggen als het gaat om contact met elkaar en andere mensen uit het dorp. Aanvullend daarop is gekeken welke activiteiten er kunnen worden opgezet. Concreet zijn er al mooie activiteiten op de kalender gezet. Zo wordt er in het Anker een borreluurtje georganiseerd, waarbij de bewoners kunnen genieten van een lekker hapje en drankje. Ook zal er een bloemschikactiviteit op het programma staan en tot slot komt er een spelletjesmoment voor de bewoners. Een mooie aanzet voor meer omgang met en omkijken naar elkaar. In de toekomst wordt er gekeken naar de wens om ook mensen van buiten het Anker te betrekken bij de activiteiten die worden opgezet. Op dezelfde dag als dat de bewoners met elkaar om tafel gingen, zijn ook de vrijwilligers die betrokken zijn bij het Anker bijgepraat over de samenwerking tussen Rosengaerde en SaamWelzijn. De vrijwilligers ondersteunen de activiteiten waar dat nodig is en helpen in het Anker bij bijvoorbeeld de koffiemomenten. Wilt u ook vrijwilliger worden in het Anker? Natuurlijk is uw hulp van harte welkom! Neem contact op via 0529-431541 of via: vrijwilligerswerk@rosengaerde.nl Zondag 4 september 2022 Muziek in de tuinen gemeente Dalfsen Muziek in de tuinen gemeente Dalfsen wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Het is een evenement waarbij verschillende tuinen/erven worden omgetoverd tot eendaagse podia voor lokaal muzikaal talent. Op elke locatie treedt een act op die drie keer 45 minuten speelt. Door je eigen route te bepalen kun je als bezoeker maximaal drie optredens bijwonen. Het event op zondagmiddag 4 september start om 14.00 uur en duurt tot 17.15 uur. Belangstellende toeschouwers wormuziektuindalfsen. den vanaf 1 juni geïnformeerd via de facebookpagina: Voor dit muzikale evenement is de organisatie op zoek naar tuinen/erven en artiesten. Het evenement is bedoeld als culturele kennismaking met de inwoners van onze gemeente en lokale artiesten om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Het concept is elders in het land al eerder geïntroduceerd en een succesvolle formule gebleken. Aanmelden voor 1 mei a.s. en voor meer info: muziektuindalfsen@gmail.com. Zeven dagen per week is er de mogelijkheid om een maaltijd af te nemen. De maaltijdservice Tafeltje Dekje startte als voorziening voor de eigen bewoners en cliënten, maar is al meer dan twintig jaar ook bedoeld voor andere thuiswonende senioren in de gemeente Dalfsen. Het aanbod is vers gekookt, afgestemd op de individuele wensen en biedt voldoende variatie. De maaltijden worden rond het middaguur bezorgd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Bent u benieuwd welke mogelijkheden de maaltijdservice voor u biedt? Of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op via 0529-432514 of via maaltijdservice@rosengaerde.nl. Ook chauffeurs voor het rondbrengen van maaltijden zijn van harte welkom zich aan te melden! Stuur een bericht naar vrijwilligerswerk@rosengaerde.nl of neem contact op met onze receptie via 0529-431541. Wist u... - dat in het blad van de Historische Kring Dalfsen deze keer een interessant vervolgartikel over de acties van de Canadezen in 1945 rond Bruggenhoofd Kluinhaar staat vermeld? In de herinnering van de lokale bevolking blijken de meest indrukwekkende gebeurtenissen, treurige en grappige, tot in detail bewaard te zijn gebleven. Alle artikelen zijn voorzien van prachtige afbeeldingen. Leden krijgen het blad in de bus, losse nummers zijn verkrijgbaar bij The Read Shop en Primera Jansen in Dalfsen, bij Wennemars in Oudleusen en bij Blitsspul in Lemelerveld. Fietsen met WijZ Welzijn WijZ Welzijn en iedereen mag gaat weer fietsen meefietsen of komen koffiedrinken op 21 april. Koffiedrinken is om 14.45 uur bij Nieuwebrug. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf de kerk in Lemele. Op 19 mei is er weer een fietstocht. Koffiedrinken is om 14.45 uur bij De Beuk. Vertrek vanaf de kerk om 13.30 uur. Meer info: Gerrie Smink, tel. 06-23735572 of Bertha van Oene, tel. 06-28759875. Kijk- en doedag bij ‘t Olde Manegepeerd Op zondag 24 april van 12.00-16.00 uur is er weer een Kijk- en doedag bij `t Olde Manegepeerd, Lovenseweg 3 te Dalmsholte. Meer info: 06-12874764 of info@manegepeerd.nl. Wist u... - dat ‘Sing for the KING’, een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen, op de zondag vóór Koningsdag in de feesttent van de Oranjevereniging bij het Gemeentehuis wordt gehouden? Aanvang 9.30 uur, de tent is open om 9.00 uur. Het thema is: ‘Vrij Zijn’. Op www.podiumvankerken.nl is t.z.t. de liturgie te vinden. Info: 0529-434203 of jetta@home.nl. Plaatselijke opbrengst collecteweek ZOA Vrijwilligers hebben afgelopen week in Lemelerveld gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van € 718,64 wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen. ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is en blijft totdat mensen zichzelf weer kunnen redden. Ruim 11.000 vrijwilligers hebben van 28 maart tot en met 2 april gecollecteerd voor stichting ZOA. ZOA bedankt alle collectanten in Lemelerveld en iedereen die heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren via de website www.zoa.nl.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication