4

VOLWAARDIG MEEDOEN - TIJD VOOR ACTIE Op maandag 25 november 2019 hield de Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen een ludieke actie bij het gemeentehuis om aandacht te vragen voor de herinrichting van het plein voor het gemeentehuis. Raadsleden konden proberen om met een rolstoel zelfstandig naar boven te gaan en weer terug. Ook kon men proberen de rolstoel al duwende naar boven te krijgen en weer terug. De actie was bedoeld om de raadsleden te laten voelen hoe het is om met een rolstoel het gemeentehuis te bereiken. In de raadscommissievergadering die er op volgde kwam dit onderwerp namelijk ter sprake. Graag wil de SPGD dat optie 4, en niet 1a, voor de herinrichting van het plein door de raad gekozen wordt. Hierdoor hoeft er geen lift meer te zijn, de parkeerplaatsen zijn dichtbij het gemeentehuis en er zijn geen obstakels meer door een langzaam oplopend plein. De raadsleden die probeerden met de rolstoel zelfstandig naar boven te gaan merkten onmiddellijk hoe moeilijk dit moet zijn voor mensen met een handicap (zie foto). Gerard Hullegie (foto onder) maakte namens de SPGD gebruik van de inspreektijd voor de raadscommissievergadering. Hij sprak de volgende tekst uit: “Op weg naar een inclusieve samenleving. Volwaardig meedoen. Dat is essentie van het VN-verdrag over mensen met beperking. In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen met een beperking. Wij hebben het traject van voorbereiding mee gemaakt. Het Platform steunt het voorstel van B&W: en wel optie 4. Reden is: hierdoor is het plein optimaal toegankelijk en wel door de geringe helling en de parkeerplaatsen dicht bij de ingang. Wij vinden dat het gemeentehuis de persoonlijke service als doel moet stellen. Je moet welkom zijn. Dat doe je niet met een lift en een hellingbaan voor de deur. Ook het gebruik van computers mag nooit dienen als vervanging van het menselijk contact. Dan denk je al gauw “laat maar”. Gewoon even naar het gemeentehuis kunnen gaan. Dat willen wij ook. Niet moeilijk doen. De gemeente Dalfsen heeft nog geen Inclusie Agenda. Nummer 1 op deze agenda zou volgens de Stichting Platform Gehandicapten moeten zijn de renovatie van het plein volgens optie 4. Wij wensen de raad veel wijsheid.” In de commissievergadering bleek dat alle partijen het erover eens zijn dat de toegankelijkheid grote prioriteit heeft. Zeker degenen die een poging met de rolstoel gewaagd hadden om de helling op en af te gaan. Toch bleek dat een nipte meerderheid: CDA, CU, VVD en PvdA tegen het collegevoorstel is. Ze willen een sobere uitvoering. In de raadsvergadering van maandag 25 november 2019 zal het opnieuw besproken worden. TeksT: AnneT schoorlemmer FoTo’s: hAns heerink

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication