0

43e jaargang nr. 2093 - 21 juni 2023 Echtpaar Huetink-Bosman 60 JAAR getrouwd Heel Lemelerveld weet wel dat de familie Huetink aan de Grensweg zit met die grote schuren voor lelies en bloembollen en daarnaast een de W.H. Zwarthal staat, waar regelmatig orgelconcerten worden gegeven. En ondanks dat ze bijna zestig jaar getrouwd zijn en al meer dan veertig jaar in ons dorp wonen, moet ik tot mijn schande bekennen, dat ik nog nooit kennis gemaakt heb met het jubilerende echtpaar. Een goede reden om er als journalist van de Lemelervelder/Sukerbiet.nl eens contact te zoeken voor een nadere kennismaking. Met de wind in de rug en de zon op mijn bolletje schiet ik vanaf de Parallelweg binnendoor over de N348 en binnen 5 minuten sta ik voor de deur aan de Grensweg 17. Een kwieke dame, Truida genaamd, doet de deur open van een leuk optrekje. Tijdelijk heeft ze een stok nodig, want ze heeft met een val haar knie op twee plaatsen gebroken. Maar een keer aan tafel met een kop koffie staat Truida Willem van Trui in accentloos Nederlands te woord. Even later schuift haar man Ad ook aan en duiken we met zijn drieën in het verleden. Beide zijn geboren in 1940, vlak voordat de oorlog uitbrak. Ad groeide op in Beekbergen en Truida in de wereldstad Oene. En ja, hoe vonden ze elkaar? Het begon allemaal met een busreis van jongeren naar Musis Sacrum in Arnhem in 1957. Ad met de bus van Beekbergen en Truida vanuit Oene met een groep uit Epe. Het werd een gezellig contact. Van het een kwam het ander en na enkele jaren verkering zijn ze getrouwd op 20 juni 1963. Ze kregen samen 4 kinderen: Sjaak, Henri, Corré en Agnes. Naast de vele hoogtepunten heeft het gezin ook een paar dieptepunten gekend, waaronder het plotselinge overlijden van de vrouw van Sjaak, Clara. En met een hersenvliesontsteking en een hartinfarct krijgt Ad zijn portie ook wel mee. Ook maken ze een paar spannende dagen mee bij een hartstilstand van Corré, die hij overigens goed overleefd heeft. Met de gezondheid van Truida ging het altijd goed, alleen heeft ze een paar keer wat botjes gebroken. Gelukkig was er iedere keer de sterke familieband om elkaar door dik en dun te helpen. De drie zoons zitten alle in het bedrijf. Agnes is de reiswereld in gegaan. Naast de 10 kleinkinderen hebben Ad en Truida inmiddels ook 2 achterkleinkinderen. Ad had in de jeugd al graag in de muziek gewild, maar zijn vader vond dat maar niks… “Daar kon je de kost niet mee verdienen.” Dus toch maar in zijn voetsporen een boerenbedrijf aan de rand van Beekbergen. Eerst een gemengd bedrijf en later vleeskalveren. Truida sprong ook bij in het achterhuis en heeft menig kalfje gevoerd. Met haar opleiding van modeontwerpster heeft ze op de drukke boerderij niets meer gedaan. Er moesten trouwens ook nog eens 4 kinderen opgevoed worden. Ook de grote tuin en later het koffie schenken voor het personeel nam veel tijd in beslag. Voor de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de gemeente Apeldoorn moest wat anders gezocht worden. In 1980 werd een oud bedrijf aan de Grensweg in Lemelerveld gekocht, maar het zou nog 4 jaar duren, voordat ze er gingen wonen. Het waren 4 drukke jaren met veel pendelkilometers tussen Lemelerveld en Beekbergen. Ze begonnen met 600 kalveren en dat groeide uit naar 2400 dieren. Uiteindelijk werd met een flinke subsidie het bedrijf beëindigd vlak voor de eeuwwisseling. Op aandringen van de zoons was ondertussen een tweepoot onder het bedrijf gekomen, namelijk de verbouw van bloembollen, later lelies en tegenwoordig ook sedum. In 1999 werden de stallen gesloopt en er werd vergunning verleend voor een voorlichtingsruimte voor bloembollen vast aan het woonhuis. Al gauw werd de ruimte omgetoverd tot Ad’s grote wens: een concertzaal. Het kreeg de naam van Willem Hendrik Zwart, een eerbetoon aan de laatste organist, van wie Ad les heeft gehad. Met enige regelmaat worden er orgelconcerten gegeven door bekende muzikanten voor publiek, dat uit heel Nederland en buitenland komt. Bijna dagelijks bespeelt Ad het prachtige orgel in de Hal. Als jochie van 12 begon hij met zijn passie en hij heeft meer dan 60 jaar orgels bespeeld in diverse kerken. Samen genieten ze aan de Grensweg van hun verdiende rust, al is dat betrekkelijk, want de organisatie van de concerten vergt nog steeds veel tijd. Toch fijn als je op je 83e nog zo in de maatschappij staat. Nee, dit stel kan nog jaren mee. Ik mag nog even de concerthal bezoeken en neem afscheid van dit kwieke diamanten paar. 20 juni feest met een concert, een afgevaardigde van de gemeente Dalfsen komt nog langs en dan gaat het leven in Schanebroek weer gewoon op de oude voet verder. Mooi als je zo samen oud kunt worden. Namens de redactie nog vele jaren! TeksT en foTo: Willem van Trui Zondag 25 juni MUZIEK IN DE TUIN in Dalfsen In Lemelerveld is het aantal tuinen verdubbeld bij vorig jaar. Dus meer keuze. Zie voor welke muziek en waar ze spelen www.muziekindetuindalfsen.nl. Bij ons op de Elisabeth-Hoeve Dalmsholterweg 8, zou in eerste instantie de band Off track weer komen, maar door omstandigheden kan dit niet doorgaan. Maar tot onze grote vreugde kunnen wij en jullie wel weer genieten van Ierse muziek. Noel Shannon, een Ier, wonend in Salland, komt bij ons in de tuin. Op de website www.theshannons.nl kun je horen wat je kunt verwachten van Noel. Uit ervaring weten we dat hij er ook alleen een geweldig feest van kan maken. Geniet jij net zo van Ierse muziek als wij, dan nodigen wij jullie van harte uit om bij ons een sessie (of de hele middag) mee te maken. De optredens zijn telkens 45 minuten en tussendoor 45 minuten pauze om naar een volgende tuin te kunnen gaan. De optredens starten om 13.30 / 15.00 en 16.30 uur. De toegang is vrij (een kleine bijdrage voor de muziek is welkom). Aanmelden is niet nodig. Reünie Polyhymnia Ben jij ooit lid geweest van muziekvereniging Polyhymnia? En is dit misschien al weer een tijdje geleden? Daarom vindt Polyhymnia het hoog tijd voor een reünie en wel op zaterdag 8 juli van 16.00-19.00 uur met aansluitend het zomerconcert van de vereniging. Dit in combinatie met het slotconcert van de Eindeloos talent workshop. Voorafgaand is er een gezellig feest voor (oud-)leden en muziekvrienden in het clubgebouw. Opgave via reunie@ muziekverenigingpolyhymnia.nl. 8 T/M 13 AUGUSTUS 2023 Zin in het SUKERBIETENFEEST Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code We hebben er zin in. De tenten zijn geregeld, de aanvraag voor de vergunning is de deur uit, een ruime voorraad bier is besteld en de badeenden zijn topfit; kortom alles gaat de goede kant op als het gaat om de voorbereidingen voor het Sukerbietenfeest. Er moet uiteraard nog veel gedaan worden en moeten vooral de planningen van de bezettingen nog ingevuld worden; dus geef je op als je gevraagd wordt voor een bardienst of inzet bij een activiteit. Feesten doen we samen! De opzet van het Sukerbietenfeest is als vanouds. Veel activiteiten om aan mee te doen of om naar te kijken. Met een kermis en feesttenten om elkaar weer te spreken en te ontmoeten. En dit jaar weer een ouderwetse ‘Survival’. Gelukkig kan ook de SealEco Truckinstapdag doorgaan. Het hele programma kun je vinden op www.sukerbietenfeest.nl. Vanaf donderdag 29 juni kan via die site vanaf 18.00 uur ingeschreven worden op tal van activiteiten. Daarover volgende week meer nieuws.

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, zij redt het niet. Je streelt haar wang, je ziet haar ogen. Je bent bevangen door verdriet. Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt. Toch ben je dankbaar voor het einde, dat toch zo onverwachts kwam. Omdat het niet alleen het leven, maar ook haar lijden overnam. Gerrie Janna Meulink-Bonenkamp Jannie Sinds 4 april 2002 weduwe van Hendrik Jan Meulink * 22 april 1942 Liefhebbende partner van Johan Huisman Zorgzame moeder en oma van Gerrit en Fenke Hannah en Lars Julia Gino en Demi Djarlo Erik en José Ellen en Ralf Evelien en Myron Dianne en Roy Jop Noortje Fiep Onze grote dank gaat uit naar alle medewerkers van de Brugstede en Carinova voor alle liefdevolle zorg en aandacht. Correspondentieadres: Dwarsweg 2 8152 DG Lemelerveld Er is gelegenheid om afscheid van Jannie te nemen en ons te condoleren op woensdag 21 juni van 19.15 tot 20.00 uur aan de Dwarsweg 10 in Lemelerveld. Er is geen condoleanceregister, een kaartje met een persoonlijke herinnering waarderen wij erg. Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder De afscheidsdienst en begrafenis vinden plaats in kleine kring. † 15 juni 2023 Wij ontvingen het bericht van het overlijden van Jannie Meulink Moeder en schoonmoeder van onze vrienden Dianne en Roy Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Wij zijn er voor jullie. Herke, Miranda, Alwin, Nathascha, Martine Verdrietig, maar vol bewondering voor haar vechtlust, hebben we afscheid moeten nemen van onze zus en schoonzus Jannie Meulink-Bonenkamp Dalfsen: Gerrie Marsman Dinus in herinnering Dalfsen: Anna Timmerman en Henk Johan in herinnering Dalfsen: Henk Bonenkamp en Anneke Ria in herinnering Dalfsen, 15 juni 2023 Na afnemende gezondheid nemen wij afscheid van Jannie Meulink Partner van onze (schoon)vader en opa Johan Huisman Wij wensen de familie en papa veel sterkte. Gerny & Anton Annet & André Gerjan & Claudia Wilke & Martin Jorien & Erwin en kinderen verschijnt elke week uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ ■ Tegelwerk ■ Metselwerk ■ Timmerwerk Verbouw & Onderhoud Telefoon: 06 53 71 83 25 Mail: jansenverbouw@outlook.com Weerdhuisweg 45 8152 DN Lemelerveld

‘t Hart Verloskunde, Raalte tel. 0572-760033 / www.hethartverloskunde.nl www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 08.30-09.15 u. Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld, tel. 088-4430702 Thuiszorg ZGR Brugstede: Tel: 06-82497581 dagelijks 7:00 tot 23:15. Klantkompas:0572-744050 Spoednummer:088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartsenpraktijk Lemelerveld tel. 085-0408301 Bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur lemelerveld@tandartsenpraktijkoverijssel.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl Praktijk voor Acupunctuur K.Beck / Acupunctuurtotaal pijnstilling, bioresonantie, orthomoleculair, Qigong etc. (zie site) www.acupunctuurtotaal.nl/370422/ 06-20403038 info@acupunctuurtotaal.nl WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Creatieve therapie en wandelcoaching Sarah Elfenbein, tel. 06-53 21 74 60 Leefstijlcoach & Touch of Matrix therapeut Gespecialiseerd in Burn-out en vage klachten voor rust en balans in je leven. www.buitengewoonluite.nl, tel. 06-43091891 Therapeutische coach PMA-Coach/ Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u LET OP! Brengen oud papier op 1 juli a.s. Zaterdagochtend 1 juli kunt u het oud papier van 08.30-12.00 uur komen brengen naar het feestterrein. In verband met het Open Volleybaltoernooi is dit een week opgeschoven. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten, of plastic zakken te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan om bedrijfsmatig karton in te leveren. Het oud papier wordt dan afgekeurd. We willen u vragen de instructies ter plaatse op te volgen ten aanzien de inlevering en t.b.v. de veiligheid. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. 24 en 25 juni: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 09.30 u: ds. D.R. Juijn, Delden Protestantse Gemeente Lemele zo 09.30 u: ds. M.L. Eigenhuis; zo 19.30 u: Zangdienst Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J.M. de Groot, Wezep R.-K. Kerk za 19.00 u: Woord/Communieviering: past. Doornbusch (Voices) Alarmnummer politie/brandweer/ambulance: 112 ‘Met enorme bewondering om wie je was, om wat je deed en wat je ons hebt Hout voor de Timmerweek gegeven zal zonder einde in ons hart voor altijd verder leven’. Verdrietig, maar ook met trots en dankbaarheid over haar plek binnen onze gezinnen, delen wij u mede dat onze moeder de regie over haar leven beetje bij beetje los heeft moeten laten en dinsdag 13 juni, te midden van ons, rustig is ingeslapen. Lieve mama, schoonmoeder, oma en “grote oma” Annie Johanna Paulina Augustina Dollenkamp-Wanink in de leeftijd van 91 jaar Sinds 20 december 2010 weduwe van Bernhard Dollenkamp Marja en Herman Tanja Petra en Erik Christien ✩ klein- en achterkleinkinderen Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de verzorging van Annie, met name alle medewerkers van Woonzorgcentrum Het Wooldhuis, afdeling “de Vlaminckhorst” die haar de laatste maanden liefdevol hebben verzorgd. Heino, 13 juni 2023 Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Hendrie Arnold T.a.v. familie Dollenkamp Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld Na de uitdrukkelijke wens van Annie heeft de afscheidsbijeenkomst in besloten kring plaatsgevonden. Een uitvaart die past bij uw wensen. Vertrouwd, respectvol en betrokken. UITVAARTVERZORGING EN BEGELEIDING Hendrie Arnold 06 - 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar)  Kerkstraat 32A, 8151 AP Lemelerveld  info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. BINGO Brugstede Woensdagavond 28 juni wordt er weer een gezellige bingo georganiseerd in Brugstede. Alle senioren uit Lemelerveld en omstreken zijn hierbij van harte welkom. De avond begint om 19.15 uur en vindt plaats in het Grand Café. GEZAMENLIJK ETEN in het Grand Café van Brugstede Woensdag 5 juli is de mogelijkheid voor alle senioren uit Lemelerveld en omstreken om in het Grand Café van Brugstede om 12.15 uur te komen eten, tegen een kleine vergoeding. In de maand juli staat er een heerlijk “Indisch-menu” voor u klaar. Opgave voor 26 juni via keukenbs@zgr.nl of 0572-328077. Voor de Timmerweek in Lemelerveld zijn we op zoek naar HOUT. Om natuurlijk alle prachtige bouwwerken te maken hebben we flink wat hout nodig. Dus heeft u nog hout liggen als particulier/bedrijf? Breng dit dan gratis naar Handelsweg 8 op 1 juli tussen 09.30-12.00 uur. Geen geperste pallets, of onbruikbaar hout/afval. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zullen het hout gebruiken om mooie bouwwerken te maken. Heeft u wellicht andere materialen die gebruikt kunnen worden, neem dan contact op met j.sluiter@saamwelzijn.nl.

Lieve klanten, We hebben fantastisch nieuws dat we heel graag met jullie willen delen! Per 1 juli 2023 gaat Eline kapsalon Look Hair overnemen! Marian: “Ik heb 34 jaar lang met heel veel plezier mijn gezellige salon gerund. In al die jaren heb ik ontzettend genoten van alle talenten binnen team Look Hair. Samen met hen is mijn kapsalon succesvol geworden. Nu heb ik besloten om de schaar door te geven aan Eline. Samen met dit fantastische team gaat ze er ongetwijfeld wat moois van maken! Ook wil ik jullie, onze klanten, bedanken voor alle gezellige momenten die we samen hebben gehad in al die jaren. Dank daarvoor!” Fietstraining basisschool op parkeerplaats Heidepark tekst: Henk Heerink Foto’s: Henk en Hans Heerink Eline: “Acht jaar lang heb ik voor Marian mogen werken, en toen kwam op een dinsdagmiddag ineens de grote vraag. Je begrijpt, die lach ging niet meer van mijn gezicht af! Ik ben onwijs dankbaar en trots dat ik deze geweldige kans krijg, die ik met beide handen heb aangepakt. En ga mijn uiterste best doen om er, samen met mijn team, een groot succes van te maken!” Vorige week donderdag legden 116 leerlingen van de 3 basisscholen in Lemelerveld een fietsparcours af op de parkeerplaats bij het sportpark. De hele parkeerplaats werd daarvoor omgetoverd tot een fietsparcours, waar de leerlingen allerlei verkeerssituaties tegenkomen. Met verkeersborden, pijlen, pilonnen, krijtstrepen en zelfs een zebrapad werd de situatie zoals die in de praktijk voorkomt, nagebootst. Dit was een goede voorbereiding op het praktisch verkeersexamen, dat plaatsvindt in groep 7. In de training kregen de leerlingen ook te maken met behendigheidsoefeningen waarbij met name het voorsorteren aandacht kreeg. Het parcours van ongeveer 700 meter in totaal, werd telkens in groepjes van 25 tot 30 leerlingen gevolgd. Tijdens het fietsen kregen de leerlingen aanwijzingen, waardoor het elke ronde steeds beter ging. Zij leerden ervan, maar vonden het blijkbaar ook leuk om te doen, ook al was het wel wat warm. Na de laatste ronde ontvingen ze een certificaat en een sleutelhanger.De training was georganiseerd door VVN Dalfsen, met ondersteuning van vrijwilligers en enkele ouders. (Namens VVN Dalfsen, Henk Heerink) Uiteraard blijft de service en kwaliteit zoals je van ons gewend bent, maar dan in een nieuw jasje! Wij gaan Marian laten zien dat ze trots op ons kan zijn! Veel liefs, Marian, Eline, Marian, Stella, Leonie en Suus Jubilerende vrijwilligers in de Heilig Hartkerk Zondag 18 juni werd het jaarlijkse patroonfeest van onze Heilig Hartparochie gevierd. Tijdens dit feest wordt er altijd ook de nodige aandacht geschonken aan de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap. Na een sfeervolle eucharistieviering in de kerk was er tijd voor koffie. In een volle parochiezaal werden door voorzitter Johan Neppelenbroek niet alleen de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet, maar werd er ook aandacht geschonken aan alle vrijwilligers in het algemeen. Zij zijn met elkaar het cement van onze geloofsgemeenschap. Alle bouwstenen worden op deze manier bij elkaar gehouden, met elkaar zorgen zij ervoor dat onze locatie overeind blijft. Het belang van vrijwilligers is het fundament, zonder hen zouden we nooit met elkaar alles kunnen doen wat we nu met elkaar realiseren. Als locatie zijn wij daar ontzettend dankbaar voor, kunnen we alleen maar daarvoor onze waardering uitspreken en er trots op zijn, aldus Johan. Dit jaar waren er maar liefst zeven jubilarissen, variërend van 25 tot en met 50 jaar vrijwilligerswerk. De jubilarissen ontvingen een prachtige oorkonde met daarnaast een boeket bloemen met als toetje uiteraard een daverend applaus uit handen van alle aanwezigen. Voor 25 jaar vrijwilligerswerk werden gehuldigd: Ineke Groot Koerkamp, Angela Jansen, Jeanette Sibelt, Mariet van der Vegte, Cor de Gooijer en Jan Jansen Holleboom. Annie Velthuis werd in het zonnetje gezet vanwege haar 50 jaar vrijwilligerswerk voor de Heilig Hartkerk. Na het maken van de groepsfoto was er gelegenheid om alle jubilarissen te feliciteren en werd er een toost uitgebracht op dit mooie moment. Er was ook nog aandacht voor niet jubilerende vrijwilligers. Hein Velthuis stopt na 29 jaar met het bezorgen van het parochieblad en werd er ook een woord van dank uitgesproken aan Riky Harink die stopt met de bereikbaarheidstelefoon. Na 20 jaar mag dat ook. Beide ontvingen een leuke attentie. Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd en enorm bedankt voor jullie tijd, gezelligheid en fijne samenwerking. Foto: Hans Heerink

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team: • Horecamedewerkers vanaf 16 jaar Je zorgt voor een nette vlotte bediening aan tafel en serveert de diverse drankjes en gerechten uit. Bij de ijsbalie maak je de lekkerste ijsjes, smoothies en milkshakes voor onze gasten je verricht hand- en spandiensten in de keuken en helpt ook bij de afwas indien nodig. Het zou helemaal top zijn als je de gerechten uit de snackbar zelfstandig kunt bereiden of dit graag zou willen leren. • Facilitair medewerker vanaf 14 jaar Ben jij pas tevreden als alles echt schoon is? Misschien is deze baan dan wat voor jou! Als medewerker facilitaire dienst zorg je ervoor dat onze accommodaties, centrale voorzieningen en sanitaire units schoon zijn. Ten Broeke Open Volleybal Toernooi van start Het Ten Broeke Open Volleybal Toernooi is weer van start gegaan! De voorbereiding liep gesmeerd. De eerste avond was al een groot succes, mede dankzij het schitterende weer. Aan de gezelligheid van de eerste avond te zien, belooft het weer een fantastische editie te worden. Ook als jij je niet hebt aangemeld ben je natuurlijk van harte welkom om de teams aan te moedigen en na afloop een drankje te doen. We hopen jullie van de week allemaal te zien op het evenemententerrein! Foto: Hans Heerink Gevraagd: LEMELERVELD BESTUURT Plaatselijk Belang (PB) organiseert op dinsdag 4 juli om 19:30 in het Kulturhus de workshop ‘met meerderen/gemakkelijker be-sturen’. Doel hiervan is om de behoeften van bestuurders van verenigingen en stichtingen in beeld te brengen om hun bestuurlijke taak met meer mensen te doen en/of gemakkelijker te vervullen. PB ziet dat heel veel zaken goed geregeld zijn en goed verlopen in het dorp. Tegelijk constateert het ook dat organisaties, al geruime tijd, bestuurlijk onderbezet zijn. Er zijn nieuwe krachten en misschien wel meer nodig voor het draaiende houden van die organisaties en het toekomstig bestuur in Lemelerveld. Bijna twee jaar geleden is PB begonnen met het opleiden van een groep nieuwe potentiële bestuurders die eventueel een rol willen vervullen in het bestuur van Lemelerveld. Dat initiatief heeft de naam ‘Lemelerveld Bestuurt’ gekregen. Voor de goede orde: het werven en aanstellen van bestuurders blijft gewoon volgens de bestaande werving en benoemingsprocedure van de eigen organisaties gaan. PB leidt alleen een groep mensen op en gelukkig zijn de eerste personen doorgestroomd naar een rol als bestuurder. Toch zijn nog steeds organisaties bestuurlijk onderbezet en speelt de vraag ‘wat de besturen in Lemelerveld kan ontlasten?’. PB wil aan de slag met het antwoord op die vraag. Voorbeeld, de afgelopen jaren speelden op bestuurlijk gebied zaken als de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de maatregelen/tegemoetkomingen op gebied van corona. Wellicht kan een ondersteunende (centrale) faciliteit heel veel zaken voor meerdere besturen ontlasten. Uiteraard blijft het bestuur uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun organisatie. De workshop duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@lemelerveldbestuurt.nl. Bezorger ‘De Lemelervelder’ Per 1 september 2023 95 adressen Verspreidingsgebied: Langsweg, Migaweg, Dalmsholterweg (Giethmen), Oude Dijk, Dalmsholterdijk, Goosdijk, Lovenseweg, Beukenlaan, Dalmsholterweg (Dalmsholte) Reageren via e-mail: info@drukkerijvanasselt.nl • Receptiemedewerker vanaf 16 jaar Je ontvangt onze gasten en staat ze te woord, bakt broodjes en helpt de gasten in de receptie/winkel. Uren en dagen in overleg, volle werkweek is mogelijk. Meer info: Charme Camping Heidepark, Verbindingsweg 2a 8151 PP Lemelerveld. Tel. 0572-371525 E-mail: receptie@campingheidepark.nl www.campingheidepark.nl Historisch Festival te Luttenberg viert 25-jarig bestaan Zondag 16 juli 2023 organi seert museum De Laarman voor de 25e keer het Historisch Festival bij de manege aan de Looweg in Luttenberg. Een spektapaard en rijtuig stappen rond én trekkerslep voor de kinderen op een mat; - Stationaire motoren, pompen etc. kunt u horen sissen en pruttelen; - Toertochten voor de oldtimers, trekkers en bromfietsen door de omgeving van Luttenberg. Een unieke gelegenheid om deze voertuigen uit vervlogen tijden in beweging te zien en te bekijken; kel met ruim 250 oldtimer landbouwtrekkers, auto’s, vrachtwagens, brommers en specials. Activiteiten Om er een spectaculaire dag van te maken zijn er verschillende activiteiten georganiseerd: - Demonstraties en actieve akkerbouwwerkzaamheden met historische landbouwwerktuigen uit het museum; - Verschillende demonstraties zoals een mobiele smederij, een paard met hoefijzers beslaan en als rode draad in de arena: parades van oldtimers en diverse shows; - Trekkers, vrachtwagens, specials en brommers ‘kieken’. - Tractoren balancerend op een grote wipwap, een prachtig - Braderie waar een groot aantal standhouders met onderdelen, gereedschappen en miniaturen staan. - Voor de kleine bezoekers is er o.a. een luchtkussen en spelletjes onder begeleiding van kinderopvang ’t Schanebroekkie. Naast de activiteiten feesttenten zijn gezellige én een bierhut aanwezig, waar u voor een hapje en een drankje terecht kunt. Het geheel wordt opgeluisterd met livemuziek van het koor “Stuwzangers” uit Vilsteren. Met een verwachte deelname van zo’n 250 oldtimers, belooft het een onvergetelijk dagje uit te worden! U bent welkom tussen 10.0017.00 uur. Er wordt entree gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang, begeleiding is verplicht. Parkeren bij het terrein is gratis. Aanmelden Wilt u als deelnemer met uw oldtimer voertuig meedoen aan dit Historisch Festival, dan kunt u zich aanmelden via www. delaarman.nl er Meer informatie www.delaarman.nl - Facebookpagina: Historisch Festival Luttenberg

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet. Achter alle tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinnering. Veel te jong en met nog zoveel toekomstdromen is Ria er plotseling niet meer mijn lieve, onvergetelijke vrouw en maatje en onze zorgzame, trotse mama Ria Schuurman-Hutten Hendrika Janna Ze mocht maar 50 Jaar worden Wij gaan haar heel, heel erg missen Bertus Schuurman Bjorn en Meike lndy en Marnix Kim en Ramon 16Juni 2023 Roggestraat 3 8148 NE Lemele Wij nemen afscheid van Ria op woensdag 21 juni om 10.30 uur in de lchthuskerk, Lemelerweg 72 te Lemele. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de Bijzondere Begraafplaats, Zandeinde te Lemele. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.45 tot 10.15 uur. Na de begrafenis zijn jullie welkom in De Schakel achter de kerk. Er is tevens gelegenheid tot condoleren op dinsdag 20 juni van 19.00 tot 20.00 uur bij ons thuis. Geschokt en intens verdrietig zijn wij door het volkomen onverwachte overlijden van onze schoonzus en tante Ria Schuurman-Hutten Wij wensen Bertus en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Wij zijn er voor jullie. Diny en Jan Albert en Ria neven en nichten Lemele, 16 juni 2023 Wat zijn we enorm geschrokken van het bericht dat onze buurvrouw Ria Schuurman zo plotseling is overleden. Wij zullen haar nooit meer op de fiets door de straat zien racen. Onbeschrijfelijk hoeveel verdriet Bertus, Bjorn, Indy en Kim mee moeten maken. Dit is niet te bevatten. Wij wensen hun, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit verlies. De naaste buurtjes, Wesley en Mariska Jan en Eef André en Anouk Zomaar ineens dat trieste bericht… Niet te bevatten Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van Ria Schuurman Wij wensen Bertus, Bjorn & Meike, Indy & Marnix, Kim & Ramon veel liefde en kracht toe om dit verlies te dragen Jullie vrienden Jan en Christien, Arjan en Chantal Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Onverwacht moeten wij afscheid nemen van onze buurvrouw Ria Schuurman Wij wensen Bertus, Bjorn, Meike, Indy, Marnix, Kim en Ramon veel sterkte. De buren van de Roggestraat

En nu is het stil Agenda 19 t/m 23 juni: Een goede vriend verloren, voorgoed uit ons midden Bennie Boerkamp Maar de mooie herinneringen blijven in ons midden Wij wensen Monique, Frank, Liam, Nick, Wendy, Logan en Jannie heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Het bericht dat de moeder van onze vriendin Kim onverwacht is overleden heeft ons diep geraakt. Ria Schuurman Kim, we wensen jou en je familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies en zullen er voor je zijn! Liefs van Tansy, Rozanne, Tesse, Cas en Roos Een goed mens Een levensgenieter Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Ria Schuurman-Hutten Wij kennen Ria als iemand die altijd klaar stond voor onze gasten en haar collega’s. Voor ons was Ria een trouwe en betrokken medewerkster en we zullen haar erg missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man en kinderen en verdere familie en dierbaren. Wij wensen hen kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Namens directie en collega’s van de Imminkhoeve Bennie Boerkamp Wat zullen we je missen. We wensen de familie veel sterkte toe. Jouw kameraden: Mans en Carola Frits† en Dana Johan† en Ans Gerard en Ria Joop in liefdevolle herinnering Diny Herman en Joke Henk en Gerdie Jan en Anneke Jan en Mariska Anton Jan en Ans Ten Broeke Open Volleybaltoernooi De Bevers 21 juni: Mini Bever Spelletjestoernooi 22 juni: Saam Welzijn Lemele, Archem en Dalmsholte: 12.30 u: Lunchen bij De Beuk in Den Ham 27 juni: Mantelzorgers Gezellige middag in het Kulturhus: 13.30 u 1 juli: Brengen oud papier: 08.30-12.00 u 01 juli: Mix van populair en klassiek: WH Zwart Hal: 20.00 u 8 juli: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: Cloud9 in samenwerking met De Bergklanken Luttenberg: 20.00 u 16 juli: Historisch Festival Luttenberg 19 en 26 juli en 2 aug: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: Boek in het bos: Voorleestheater: 18.30 u 24 t/m 28 juli: Timmerweek Lemelerveld 12 aug: Samenzangavond in de WH Zwart Hal (Joh. de Heer): 20.00 u 18 aug: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: Film ‘De acht bergen’: 21.30 u 8 sept: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: Film ‘Triangle of sadness’: 21.00 u 26 aug: Brengen oud papier: 08.30-12.00 u _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Nieuwe aardappelen TE KOOP. Landbouwbedrijf Kamphuis Hammerweg 11 Hellendoorn _________________________Tel. 0548-681271 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave (jeugd-)leden via www.vvlemelerveld.nl/ lidmaatschap. Bij vragen mail naar ledenadministratie@ vvlemelerveld.nl. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Lijkt het je wat of heb je vragen? Bel/mail of kom even langs. Tel. 0572-331413 e-mail: lemele@pitch-putt.nl Op zoek naar een bijbaan? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s binnen ons team! Oproepkracht voor bediening/afwas Vanaf 15 jaar. Dagen/tijden in overleg.

Scouting De Verbinding bestaat 25 jaar Gemeente wil versneld 100 flexibele woningen realiseren in kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld Het college heeft voor de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld locaties aangewezen waarop in totaal 100 flexibele woningen gerealiseerd worden. Door deze versnelling wil de gemeente de druk op de woningmarkt voor woningzoekenden verlichten. Samen met de woningbouwcorporaties streeft de gemeente ernaar de eerste woningen in het eerste kwartaal van volgend jaar te realiseren. Wat zijn de plannen? De grootste behoefte aan extra woonruimten is in de drie grote kernen: Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Daarom wil de gemeente ongeveer 100 flexwoningen verspreid in de gemeente realiseren in: • Dalfsen, locatie Oosterdalfsen Noord ongeveer 40 flexibele woningen • Nieuwleusen, locatie Oosterbouwlanden ongeveer 30 flexibele woningen • Lemelerveld, locatie Waterinkweg ongeveer 30 flexibele woningen Scouting De Verbinding bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren was er een gezellig verenigingsweekend georganiseerd in het weekend van 9, 10 en 11 juni. Tijdens dit weekend hebben de leden allerlei leuke activiteiten gedaan. Op vrijdagavond hebben de scouts, explorers, roverscouts en de leden van stam Caveldro Crazy88 gedaan. Dit is een spel waarbij je in groepjes opdrachten uitvoert en hier een foto of filmpje van maakt. De groepjes moesten o.a. een dennenboom versieren, een taart bakken, een toren bouwen van 20 verschillende attributen en een filmpje maken alsof ze Freek Vonk waren die een nieuwe diersoort had ontdekt. Elke opdracht was punten waard en het groepje met de meeste punten won. Zaterdagochtend sloten de jongste leden aan, de bevers en welpen. Niemand minder dan onze eigen burgemeester Erica van Lente kwam ook even kijken. Samen met een bever heeft ze de vlag gehesen onder toeziend oog van alle leden. Nadat er geopend was ging de hele vereniging een tocht door Lemelerveld lopen. De groepjes kregen een route mee die ze zelf moesten uitpuzzelen. Er was een aantal posten met leuke activiteiten, zoals koekjes sjoelen en met een vlot het Overijssels Kanaal oversteken. ’s Middags was er als lunch scoutingbroodjes. Dit is een broodje waar het middelste gedeelte eerst uitgehaald wordt. In de korst wordt een ei gebakken en vervolgens wordt het middelste gedeelte van het broodje er weer ingelegd. Vanwege het warme weer was er daarna een watergevecht en de middag werd afgesloten met een potje Levend Kwartet. Bij dit spel moet je met je groepje voorwerpen zoals pionnen, gekookte eieren of ballen stelen bij andere groepjes om zo een kwartet te maken. Het avondeten was, hoe kan dat ook anders, kampmacaroni. Dit is een recept wat bijna ieder kamp weer terug komt. ’s Avonds hebben de oudste groepen (explorers, roverscouts en stam) en vrijwilligers een pubquiz gedaan met vragen over scouting. Bijvoorbeeld: hoe vaak is de stroopwafelactie georganiseerd of wie is er toevallig altijd aanwezig is als er spullen missen op kamp? De rest van de avond werden er herinneringen opgehaald over 25 jaar scouting. Zondag was het tijd om op te ruimen en terug te kijken op een geslaagd verenigingsweekend. Een woord van dank aan de organisatie en aan alle vrijwilligers die tijdens het weekend en gedurende de 25 jaar dat onze vereniging bestaat hebben meegeholpen! Zonder jullie was dit niet mogelijk! Mocht je denken: ik wil ook vlot varen, een tocht lopen of gezellig op kamp gaan? Neem dan gerust contact op of kom een keer kijken. We zijn te vinden aan de Verbindingsweg 1D in Lemelerveld en ook online op Facebook, Instagram en op onze website: www.scoutingdeverbinding.nl. Mix van Populair en Klassiek in WH Zwart Hal Zaterdag 1 juli om 20.00 uur geeft Gert van Hoef een orgelconcert op het prachtige Johannus-Monarke orgel in de Willem Hendrik Zwart Hal. De concerten van Gert van Hoef trekken muziek-liefhebbers uit binnen- en buitenland. Gert is een graag geziene organist in de Muziekhal. Vanaf zijn 13e is hij begonnen met orgelspelen. In 2018 heeft Gert zijn studie ‘Oude Muziek’, met als hoofdvak Orgel, aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag afgerond. Gert geeft regelmatig orgelconcerten door het hele land. Ook schrijft hij bladmuziek en geeft hij cd’s uit. Gert heeft op zijn Youtube kanaal meer dan 105.000 volgers. Info: www.huetink-royalmusic.nl. Reserveren via tel: 0572-371838 of via e-mail: adhuetink@gmail.com of via de website. Er wordt entree gevraagd. Adres: WH Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld. Foto: eigen Foto In eerste instantie zal 60% van de toekomstige bewoners bestaan uit reguliere woningzoekenden, starters en spoedzoekers uit de gemeente Dalfsen. Daarnaast is 25% van de woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en circa 15% zal worden bewoond door statushouders. In de afgelopen periode is onderzocht waar en in welke vorm flexwoningen snel kunnen worden toegevoegd in de gemeente. Door samen te werken met de woningbouwcorporaties kunnen flexwoningen in de huidige plannen worden ingepast. Deze woningen vormen een aanvulling op het reguliere woningbouwprogramma. Dat programma kan zonder vertraging doorgaan. Het zoekgebied voor de flexwoningen is in beeld, de verdere invulling volgt nog. Woningtekort Dalfsen in cijfers In heel Nederland is er een groot tekort aan woningen en dat geldt ook voor gemeente Dalfsen. In het recente lokale woonbehoefteonderzoek (2022 – 2026) wordt dit bevestigd. Er is een statistisch tekort van 2.556 woningen in de periode tussen 2022 en 2026. De vraag is groter dan bleek uit het vorige onderzoek in 2018. Toen bedroeg de berekende vraag 1.327 woningen. Dit woningtekort speelt in alle prijsklassen, maar het meest voor kleinere en betaalbare (gezins)woningen. Uitbreiding via procedure Crisis- en herstelwet Om aan de woningvraag te voldoen lopen er momenteel verschillende (planologische) procedures om in alle kernen van de gemeente Dalfsen nieuwbouwwijken (uitbreiding) te realiseren, ook zijn er verschillende inbreidingsprojecten. Reguliere procedures voor het realiseren van woningen duren erg lang om op korte termijn al effect te hebben. Voor de realisatie van deze ongeveer 100 flexwoningen past de gemeente de Crisis- en herstelwet toe. Wat betekent dat er niet een uitgebreide, maar een verkorte voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd. Dit is de snelst mogelijke route om de druk op de woningmarkt te verminderen. Informatiebijeenkomsten Nadat de stedenbouwkundige schetsen zijn opgemaakt, er meer bekend is omtrent de mogelijke typen woningen en de verdere planning is opgesteld, organiseert de gemeente in iedere kern een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten licht de gemeente de plannen voor flexwoningen toe en kunnen inwoners hun ideeen en/of zorgen uiten. Aanwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief en overige belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van de gemeente. Na aanmelding ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging. STRAATKORENFESTIVAL ‘Het Musicale Landleven’ LUTTENBERG Luttenberg zal zondag 25 juni vervuld zijn met koormuziek. In het centrum van het dorp wordt de twintigste editie van het straatkorenfestival ‘Het Musicale Landleven’ gehouden. Dit jaar zullen acht koren hun liederen ten gehore brengen. De koren komen uit de gehele regio en ook dit jaar weer van over de provincie grens. Er zijn niet alleen shantykoren, maar ook popkoren en specifieke koren. Zo zijn er te beluisteren: popkoor Puur uit Haarle, Popkoor Musing uit Raalte, mannenkoor De Stuwzangers, Shantykoor De Bargzangers uit Lemele, het Duitstalige mannenkoor Spass Muss Sein uit Nijverdal, met Hart en Smart uit Nijverdal en Kinderkoor Singing Stars uit Luttenberg. Ook de slagwerkgroep van St. Caecilia uit Raalte geeft acte de precense. Het festival zal ook dit jaar niet compleet zijn zonder deelname van het organiserende koor de Stroatkjals. Het Musicale Landleven begint zondag 25 juni om 12.45 uur. Rondom het festival wordt een braderie in landlevenstijl en een rommelmarkt gehouden. Er hebben zich ondertussen al diverse standhouders aangemeld, maar er is nog altijd plaats voor een aantal standhouders. Deze kunnen zich melden via info@stroatlkajs.nl. Het geheel zal verder worden omlijst met enkele straattheateracts, zoals o,a het enerverende trekkerdansen en een ballonentertainster. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht en er zijn enkele springkussens. Rond 17.00 uur wordt het festival afgesloten. Wanneer de deelnemende koren gezamenlijk nog een aantal liederen ten gehore brengen. De entree voor het festival is gratis. Daarnaast zijn er ook geen parkeerkosten. PS: Dit is het laatste straatkorenfestival wat wordt georganiseerd door De Stroatkjals. De Stroatkjals blijven natuurlijk na het Straatkorenfestival gewoon door zingen en u kunt het nog steeds boeken voor feesten, partijen etc. etc. Foto’s: eigen Foto’s

Activiteiten Fietsen Woensdag 28 juni gaan we weer fietsen. Iedere laatste woensdag van de maand fietsen we via een prachtig uitgezette route van onze vrijwilliger Dick Goos zo’n 30 kilometer door de prachtige omgeving van Lemelerveld. We vertrekken om 13.15 uur vanaf Kulturhus de Mozaïek te Lemelerveld. Halverwege de fietstocht is er de mogelijkheid om op eigen kosten een kopje koffie te drinken. Er zijn geen kosten aan de fietstocht verbonden en opgeven is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen. Iedere laatste woensdag van de maand (t/m sept) wordt er gefietst. Kom gratis mee doen met twee proeflessen Mindfulness in het Kulturhus! “Ontspan jezelf - Introductie tot Meditatie en Mindfulness”. Het Kulturhus in Lemelerveld introduceert een uniek programma om stress te verminderen en een betere slaapkwaliteit te bevorderen door ontspanningsoefeningen en meditatie. Het wordt steeds meer erkend dat mediteren een effectief middel is om stress te verlagen, beter te slapen en het concentratievermogen te verbeteren. Dit leidt tot meer rust en helderheid in je hoofd en in de keuzes die je maakt en meer ontspanning. In ons eigen drukke leven en de spanningen in de wereld is het van belang om te leren hoe je stress en spanning kunt loslaten. De oefeningen uit dit programma helpen je om je lichaam en geest te ontspannen. Op woensdagmorgen 28 juni en 5 juli is er de mogelijkheid om gratis mee te doen met een introductieles voor Meditatie en Mindfulness. De les is van 10.00-11.00 uur en wordt door Merelle Groot begeleid. Ze neemt haar jarenlange ervaring als Qigong en Tao Meditatie instructeur mee in de oefeningen die o.a. bestaan uit Ademhaling, Mindfullness in lopen en zittende oefeningen. Heb je belangstelling om mee te doen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@kulturhuslemelerveld.nl voor meer informatie en aanmelding. Gezocht! Voor ons eetcafé zijn we op zoek naar enthousiaste hobbykoks (m/v). Samen een recept bedenken, boodschappen halen en dan in onze grote keuken een maaltijd koken voor de gasten van het eetcafé. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, maar met een aantal andere vrijwillige hobbykoks. Naast een hoop gezelligheid leer je ook veel van elkaar en natuurlijk is de dank groot van alle gasten die mee eten met het eetcafé. We hebben een grote groep vrijwilligers dus je bent niet iedere week aan de beurt. Ook wanneer je maar 1 keer per maand of 6 weken kunt/wilt ben je van harte welkom. Eerst meer weten of een keertje mee eten of koken ? Je bent van harte welkom. Neem contact op met dorien@kulturhuslemelerveld.nl of bel naar 0572 370306 Hulp bij digitale vragen Iedere dinsdagmorgen van 9.30-10.30uur zit Hovsep voor je klaar om al je vragen te beantwoorden op digitaal gebied. Problemen met je tablet of laptop, of misschien wil je de energie app op je telefoon. Hovsep helpt je graag. Hij neemt de tijd voor je en legt alles op een rustige, duidelijke manier uit. Meer informatie en/of opgeven info@kulturhuslemelerveld.nl of 0572 370306 Kijk- en doedag ‘t Olde Manegepeerd 25 juni van 12.00 tot 16.00 is het weer tijd voor de maandelijkse kijk- en doedag bij stichting ’t Olde Manegepeerd. Kom en neem een kijkje en neem je broertje, zusje, je ouders en je buren ook eens mee. Ook toeristen, die in de omgeving verblijven, zijn meer dan welkom. De gehele opbrengst van deze dag is voor de uitgewerkte manegepaarden die hier na een werkzaam leven in de maneges van hun rust genieten. Deze worden zeer goed verzorgd door allemaal vrijwilligers. U bent ook in de gelegenheid zich aan te melden als vrijwilliger. Adres: Lovenseweg 3 in Dalmsholte. Meer info: www.manegepeerd.nl. E-mail: info@manegepeerd.nl of via tel. 06 -128 74 764. Bloembakken gespot! Misschien heb je ze al gezien? Ons Kroonplein is opgefleurd met prachtige kleurige bloembakken. Boven aan de lantaarnpalen zijn bakken bevestigd met daar in fleurige planten. Dat geeft het Kroonplein extra sfeer! Met dank aan de Ondernemers Vereniging Lemelerveld! Super dat ze dit voor het dorp hebben gedaan. #kooplokaal Foto: eigen Foto Echtpaar Huetink-Bosman 60 JAAR getrouwd Op maandagmorgen 19 juni 2023 kwam burgemeester Erica van Lente het 60-jarig echtpaar Huetink persoonlijk feliciteren en hen een kopie van de trouwakte overhandigen! Zie de overige kopij op pagina 1 van deze uitgave. Foto: Hans Heerink Onze Tante Leen gooit de koffer/bak open! Foto’s: Hans Heerink Niet alleen het weer zorgde voor een record vorige week, ook bij onze Tante Leen werd een record gebroken! In de voorbereiding op de koffer/bak markt van afgelopen vrijdag werden heel veel kledingstukken buiten opgehangen. Een voorbijganger grapte al: “Het is zo warm, het is al droog voordat het aan de lijn komt.” De hele middag was er leuke aanloop van bekende en ook onbekende mensen uit Lemelerveld en omliggende plaatsen. Er werd ondanks de temperatuur toch enthousiast gepast, geleend en ook kleding uit de koffer/bak verruilde zo van eigenaar. Het is zo leuk om als vrijwilliger de enthousiaste reacties van bezoekers te horen. Er is veel waardering voor het initiatief en hoe de ruimte is aangekleed en wat er mogelijk is. Onze Tante Leen is er niet alleen voor het lenen van kleding. Ook in het atelier waren de nodige vrijwilligers actief. Zo kon een van de jonge meiden die binnenkwam spontaan uitleg krijgen over het borduren met een kruissteek en kon ze vervolgens, terwijl ze wachtte op haar zus en moeder die ondertussen voor zichzelf kleren uitzochten, mooi de eerste letter van haar naam borduren. We deelden haar trotse gevoel graag, want dat is het leuke van onze Tante Leen, er is veel humor, lol, hulp èn we steunen en helpen elkaar. De stylingtips van Christel maken soms net het verschil, maar ook meedenken hoe je een kledingstuk wat je eigenlijk wel mooi vindt maar net niet helemaal pas is, toch zo kan maken dat het je wèl van pas komt! Zo zit er zelfs voor doorgewinterde (tja, we willen het hoofd toch graag koel houden) fashionista’s nog wel eens een gouden (styling)tip bij. “Oh, zo’n jurkje zoek ik al sinds de Kerst!” “Nou ja kijk dan, je hebt net zo’n shirt aan als ik net buiten had uitgezocht! Wat een mooi shirt he?!” om maar een paar dames te quoten. Of “Ik kom alleen even kijken” om vervolgens toch iets te passen en vervolgens naar huis te gaan met een leuk setje dat gewoon al voor je klaar hing. Of je merkt dat een andere stijl misschien eerst wat eng is, maar gesterkt door de complimenten om je heen voelt het kledingstuk op een gegeven moment als gegoten! Onze Tante Leen altijd leuk, altijd verrassend! Niet alleen de uitwendige mens werd verwend met nieuwe kleding, ook de verschillende heerlijke baksels, hapjes en het fruit dat speciaal voor deze dag was klaargemaakt vond gretig aftrek en zorgde zo ook voor de binnenkant. Maar het mooiste van alles zijn gewoon al die blije, vrolijke en trotse koppies van jong en oud. En onze Tante Leen?! Die zat mooi stilletjes bij de ingang te genieten… Wil je zelf ‘onze Tante Leen’ ook bezoeken en ervaren? Kom gerust langs! We hebben besloten om de actie met de buitencollectie nog te verlengen tot eind juni! Je hebt dus nog 5x kans om een leuk zomer- of winterkledingstuk te vinden. Ben je nog geen lid, dan betaal je alleen als je 3 items uit de buitencollectie meeneemt. Gelijk lid worden kan ook en was nog nooit eerder zo aantrekkelijk!

46e TEN BROEKE OPEN VOLLEYBAL TOERNOOI Georganiseerd door volleybalvereniging ‘De Bevers’ Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors en adverteerders: SUBSPONSORS: ALM Afbouw Groep B.V. A.S.L. Autoschade Lemelerveld Alfa Melktechniek Alligt Ligfietsen Auto van Ewijk Autobedrijf Harry Nijboer Autohuis Salland Autorijschool Bekedam Betonboor & zaagbedrijf G. Hiemstra Bouwtektuur Boxebeld BouwAdvies Café-restaurant Reimink Combi-dak De Boombouw Drukkeri Van Asselt DTF-deurtechniek Duteweerd Mechanisatie BV EB administratie en belastingadvies Elektrocentrum Exel Lemele Bouw b.v. DSTS - Berry Drenten Flik autobedrijf Fysiotherapie Praktijk Grondverzet Vilsteren b.v. Groot Koerkamp Transport B.V. Heino Haarstudio Willemien Henk Lugtenberg ruwvoederhandel en transport Hoogeslag Totaal Interieur HUBO Huetink Bloembollen Lemelerveld BV Hulsman Bouwplus IJsseldelta Autolease Installatiebedrijf Hulsman Lemelerveld VOF Jan van der Kolk, Handelsweg Kapsalon Jody Kapsalon Look Hair Kemerink water- en doseertechniek Klus- en bouwbedrijf Sibelt Knobben en Kogelman Relatiegeschenken Laserpraktijk Lemelerveld Lenferink schilderwerk/afbouw/isolatie Liza’s haar en Make-up Manenschijn Uw Slager Mecklenfeld Tuinen Nijenkamp stalinrichtingen en staalconstructies Pedicurepraktijk Sandra PLUS Neppelenbroek Restaurant-Zalen “de Veldhoek” Roelofs Lemelerveld Salland ICT Scania Beers B.V. Schoonheidssalon en zonnestudio “Rian” Schoonheidssalon Ingeborg SealEco B.V. Sander Jansen Verbouw en Onderhoud Ten Broeke makelaardij en taxateurs Tielbeke Transport Timmerfabriek Salland B.V. Lemelerveld Tuïnk Auto’s Tuïnk Totaalklus TVA-tec Van der Most brood en banket Vee- en varkenshandel W. Neppelenbroek Veehandel A. Linthorst Wagenmans Wonen Windbreekdoek Wispels Bloemenshops Zwakenberg Administratie & Serviceburo Zwakenberg eten en drinken HOOFDSPONSOR:

Verlies voor vv Lemelerveld 1 in de nacompetitie Boerenrock met Half um Half en DJ Team Het Einde Afgelopen zondag stond de laatste finalewedstrijd voor vv Lemelerveld 1 op het programma in de nacompetitie. In Bathmen op het veld van ABS werd met 2-3 verloren van Barbaros. De ploeg uit Hengelo promoveerde door de winst naar de 2e klasse. Lemelerveld degradeert en komt volgend seizoen uit in de 3e klasse. Al vroeg in de wedstrijd weet een snelle aanvaller van Barbaros het net te vinden en kijkt Lemelerveld tegen een 0-1 stand aan. Niet snel daarna belandt een kopbal van Barbaros op het eigen doel. Lemelerveld probeert onder de druk uit te voetballen en komt zelf ook tot enkele kansen. Een voorzet van Jeroen Exel wordt door Noah Tuïnk net over gekopt. Lemelerveld komt daarna goed weg doordat een bal voor langs rolt en een vrije trap op de lat belandt. Vlak voor rust neemt het vertrouwen toe bij de Lemelervelders en het spel wordt naar zich toe getrokken. Een van de betere fases in de wedstrijd. Het harde werken lijkt beloond te worden met de gelijkmaker, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Ook Job Heerink heeft het geluk niet aan zijn zijde; hij kopt net over na een voorzet van Matthias Reimink. Ruststand 0-1. In de tweede helft valt Lemelerveld weer aan, Barbaros hangt achterover en kan alleen in de omschakeling eruit komen. En na een uur spelen weten ze een corner te promoveren naar een doelpunt en staat het 0-2. Vlot daarna heeft Stijn Kogelman een klein kansje op de aansluitingstreffer, maar de bal gaat er niet in. Pas na 84 minuten voetbal is het eindelijk raak. Na een voorzet kopt Stan Reimink de bal binnen. Stand 1-2, maar het houdt niet lang stand. Want niet veel later staat de 1-3 alweer op het scorebord. Lemelerveld voert de druk op en krijgt een penalty, die Job Heerink binnenschiet. Stand 2-3. In de slotminuten wordt er verder niet meer gescoord. Lemelerveld verliest met 2-3 van Barbaros en is daarmee 1 van de 6 degradanten uit de 2e klasse I. 3 ploegen degradeerden rechtstreeks, 3 ploegen via de nacompetitie. Volgend seizoen komt Lemelerveld uit in de 3e klasse. Opstelling Lemelerveld: Rowell Evers, Jeroen Exel (72’ Roel Posthoorn), Naud Schrijver, Joey Nijenkamp, Stef Huisjes (87’ Jaron Hulsink), Stan Reimink, Robin Morrenhof (72’ Fin van den Berg), Stijn Kogelman, Job Heerink, Noah Tuïnk (72’ Bram Reimink) en Matthias Reimink. Wist u... - dat InteraktContour en Saam Welzijn Dalfsen op woensdag 28 juni 2023 een bijeenkomst in Kulturhus de Spil in Nieuwleusen organiseren voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten/mantelzorgers? Tijdens de bijeenkomst zal het thema ‘Bewegen bij NAH’ besproken worden. Inloop is vanaf 18.30 uur. De presentatie van de fysiotherapeuten van Balans Fysiotherapie start om 19.00 uur. Aanmelden kan via dalfsen@interaktcontour.nl of telefonisch via 06-51 32 34 54. Lobke en Jinte mogen beide door naar de Overijsselse kampioenschappen in Bentelo wat in juli wordt gehouden. Foto’s: eigen Foto’s PSV Lemelerveld Afgelopen zaterdag waren er kringkampioenschappen in Olst. Hiermee kunnen de deelnemers zich selecteren voor de Overijsselse Kampioenschappen. Als eerste mocht Jinte Joxhorst met haar B pony Stip een rondje springen van 0.50 cm. Hiermee werd Jinte 2e! En is hiermee reservekampioen geworden! Lobke Vedders mocht daarna het parcours in samen met haar C pony Flame. Ze sprongen een rondje 0.70 cm en haalden hiermee de 1e prijs! Lobke en Flame werden hierdoor Kringkampioen! Zaterdag 8 juli staat de tent klaar op het Kroonplein voor een olderwets avondje høken, brekken en angoan. Waar vrogger Normaal rond deze datum in Dalfsen hun optreden had is het dit keer de beurt aan Half um Half en DJ Team Het Einde op het plein in Lemelerveld. Half um Half uit Usselo mogen zich met recht een Boerenrockband noeFoto’s: Hans Heerink 2e elftal. De scheidsrechters. Bijzondere editie Jan Hagedoorn Memorial gezellig afgesloten Vorige week zondag vond het jaarlijkse Jan Hagedoorn Memorial plaats bij Voetbalvereniging Lemelerveld. Op traditionele wijze is er een toernooi gespeeld tussen de teams waaruit het 2e elftal als winnaar naar voren kwam. In de middag werd de dag gevierd met verschillende verlotingsronden en werden spelers en vrijwilligers in het zonnetje gezet. DJ-duo Richie Rozex & Neplen en zanger Nick Brinkhuis uit Nijverdal zorgden voor de muzikale ondersteuning. V.V. Lemelerveld 1 zette de één na laatste stap richting lijfsbehoud in de 2e Klasse en de speelsters van Dames 1 werden feestelijk verwelkomd met het handhaven en het promoveren. Kortom een middag vol feest, vrolijkheid en gezelligheid. Het bestuur van V.V. Lemelerveld is iedereen die, op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze dag, zeer dankbaar. men. Overdag werken de mannen met trekker en graafmachine, in het weekend hangen ze de gitaren om de schouders. De Tukkers spelen al een aantal jaar op festivals en tenten in de regio onder het motto: Alles in’t plat. Ze spelen covers van Normaal, Boh Foi Toch, Jovink en Mooi Wark. Met o.a. nummers als: “Kameroaden”, Rock ’n Roll van eagn Groond” en “Dan loaj mie stoan”, brengen ze ook eigen nummers op de planken. Half um Half is onvervalste Rock ‘N Roll uit het Oosten. DJ Team Het Einde hoeft in Lemelerveld nauwelijks een introductie. De mannen brengen de sfeer elk optreden weer tot grote hoogte. Muziek draaien kunnen ze als geen ander en het zat er al heel vroeg in. Vroeger met een LP van Normaal op de bank, nu al weer vele jaren in tenten en zalen. Als liefhebber van Boerenrock mogen zij niet op het podium ontbreken. Ze zullen de avond aftrappen en doen het licht uit als het einde in zicht is. Kaarten via https://api.eventix. io/3.0.0/redirect/shop/aev5qqbt en bij Café Reimink. Expositie Ingrid Mertens in het gemeentehuis Van 23 juni tot en met 1 augustus 2023 kunnen inwoners en bezoekers de expositie van Ingrid Mertens bekijken in het gemeentehuis in Dalfsen. De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl. De expositie maakt onderdeel uit van de expositiereeks in het gemeentehuis Dalfsen, waarbij lokale kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. Ingrid Mertens werkte na een beeldende opleiding lange tijd in het onderwijs als docente beeldende vorming. Nu geeft Ingrid, naast het eigen werk wat ze maakt, sinds enkele jaren ook workshops en cursussen in haar eigen Atelier l’M in Hoonhorst. Tijd, herinneringen aan verleden tijd en uitleg van gebeurtenissen zijn het uitgangspunt voor het werk van Ingrid. Ze werkt met gemengde technieken zoals acryl, collage, fototransfer, textiel en draad. Bij het schilderen gebruikt Ingrid minimale kleur in meerdere lagen, dit geeft bijna een transparant effect als resultaat. Ook versterkt dit de herinnering of gebeurtenis. Meer info: www.ingridmertens.nl.

Zomerse acties! Geldig t/m zaterdag 1 juli 20% korting op alle Sunarts vliegengordijnen Eurom mobiele AIRCO’S 17000 b.t.u. voor 150 m3 van € 349,- voor: € 199,12000 b.t.u. voor 190 m3 van € 479,- voor: € 349,14000 b.t.u. voor 100 m3 van € 549,- voor: € 399,18000 b.t.u. voor 140 m3 van € 799,- voor: € 649,Zomerse acties van Hubo! Van: € 32,95 Voor: € 24,95 Fly away Actieprijs: € 8,99 Parasol 300 cm Diverse kleuren Van: € 64,99 Voor: € 45,Zweefparasol div. kleuren 300 cm Van € 123,Voor: € 89,20% korting op alle Bestway rechthoekige zwembaden! Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 www.hubolemelerveld.nl Korte broek, type Elm Van € 44,99 Voor: € 35,Werk korte broek Van: € 29,95 Voor: € 25,

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication