2

Dag Mijn lieve man, onze vader en opa. Je bent prachtig, onvervangbaar, een mooi mens. Het is zoals het is, maar het zal nooit meer zijn zoals het was. Antoon Boerkamp 3 april 1939 25 mei 2023 Tonnie Boerkamp-Hekking Olaf en Tonny Robert Clemens en Judith Sem Liv Max Lemelerveldseweg 69a 8154 HE Lemelerveld Dinsdagavond 30 mei is er gelegenheid tot condoleren bij ons thuis van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsviering en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden. Wij willen graag Gasthoeve “de Zonnebloem” en de thuiszorg Brugstede bedanken voor hun warme en toegewijde zorg. Liever geen bloemen, mocht u wat willen geven dan staat er een bus voor het ParkinsonFonds. Dagelijks nieuws: www.dalfsennet.nl www.sukerbiet.nl Wij kregen het verdrietige bericht dat onze buurman Antoon Boerkamp is overleden. i i Op bergen en in dalen, ja, overal is God… Wij wensen Tonnie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. De buren Lemelerveld, 25 mei 2023 verschijnt elke week uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur Dit is de titel van een oud liedje dat ik als kind al leerde op de zondagsschool. Het speelde door mijn hoofd, op die stralende morgen van Hemelvaartsdag 2023, toen ik al vroeg op de Lemelerberg liep. Het was eigenlijk een spontaan idee; al brainstormend bedacht op een vergadering van de Raad van Kerken, uitgewerkt door een aantal mensen en het bleek een groot succes te zijn! Ruim 70 mensen kwamen naar de viering op het terras van het Theehuis op de berg. En een heel aantal daarvan liep eerst een uur door de prachtige ochtend, ik deelde ‘bergsnoepjes en bergspreuken’ uit bij het panoramapunt. Dat zet je hart open voor de blijde boodschap en laat je trek krijgen in de koffie met krentenwegge die geserveerd werd door gastvrouw Hennie Schuurman. Gaan we dit volgend jaar weer doen? Reken maar van yes! Jenneke van Doesburg, namens RvK Lemele & Lemelerveld BoekStartdag in de Bibliotheek Dalfsen Zaterdag 3 juni is het BoekStartdag in de bibliotheek. Op deze dag zijn de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom in de bibliotheek in Dalfsen. Van 10 tot 12 kunnen zij kennismaken met boekjes, samen lezen en voorlezen. Logopediste Chantal Punt laat zien hoe je een verhaal met gebaren kunt ondersteunen. Aanmelden is niet nodig. Foto’s: EigEn Foto’s Viering op de Lemelerberg tijdens Hemelvaartsdag 06-30 98 23 90 info@fotomarian.com _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave (jeugd-)leden via www.vvlemelerveld.nl/ lidmaatschap. Bij vragen mail naar ledenadministratie@ vvlemelerveld.nl. _________________________ _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 Spontane fotografie Melding bij overlijden 06 49 07 39 39 (dag en nacht bereikbaar) Voor overige info 06 49 65 99 51 ellen@ellenoverweg.nl ellenoverweg.nl herinnermij.nl

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication