0

39e jaargang nr. 1937 - 8 april 2020 Lemelerveld in oorlogstijd Vanuit het zuiden nadert een aantal soldaten van de Canadese Infanterie Brigade de Nieuwstraat in Lemelerveld. Enkele mensen van het ondergrondse verzet hebben hen op het juiste spoor gezet. Voorzichtig bewegen ze zich door de Dorpsstraat in de richting van de vernielde Ellenbroeksbrug. De Duitsers hebben haar opgeblazen om de opmars van de Canadezen te vertragen. Ook houden de Duitsers zich nog schuil in de buurt van de overblijfselen van de brug. Na een kort maar hevig vuurgevecht trekken de Duitsers zich terug in de richting Dalfsen. Dan staan de Canadezen voor het kanaal. Aan het kanaal tussen Lemelerveld en Raalte wordt ook nog gevochten. Er zitten Duitsers in de Strenkhaar. Maar lang duurt dat niet. Als ze vanuit de toren van de Heilig Hartkerk worden beschoten, trekken ze zich terug in de richting Rechteren. Het is tien april negentienvijfenveertig......... Lemelerveld is vrij! De donkere oorlogsjaren zijn ook in Lemelerveld niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er zijn verschillende plekken in ons dorp die ons daaraan herinneren. In samenwerking met de Historische Kring Dalfsen heeft het Landschap Overijssel een wandelroute van ongeveer viereneenhalve kilometer samengesteld die je langs kenmerkende punten uit die roerige tijd voert. Een punt daarvan wil ik hier wat nader onder de aandacht brengen. Het verzetsmonument van Lemelerveld staat in de voortuin van de Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat. Met die kerk is de naam van dominee Vogelaar onlosmakelijk verbonden. Hij maakte samen met zijn echtgenote deel uit van de verzetsgroep Dalfsen - Ommen - Lemelerveld. Op een gegeven moment werden er door geallieerde vliegtuigen wapens en munitie gedropt voor het verzet. Een gedeelte van deze wapens en munitie werd opgeborgen tussen de zolder en het dak van de Gereformeerde Kerk. Uiteraard met medeweten van de dominee. Echter, in de nacht van zeventien op achttien november 1944 deden de Duitsers een inval in de kerk. Zij zullen ongetwijfeld getipt zijn. Dominee Vogelaar wist ternauwernood te ontsnappen, maar de wapens en de munitie werden gevonden en de kerk werd op last van de Sicherheitspolizei gesloten. Op de voordeur van de kerk werd een bord gespijkerd dat vermeldde dat de ‘terroristen-dominee’ wist dat er in de kerk Engelse wapens lagen verborgen. Het bevel tot sluiting geschiedde op last van Rauter, de ‘höhere SS und Polizei Führer Nord-West’. Hij zou later bij de Woeste Hoeve door leden van een knokploeg vermoord worden, wat ondermeer leidde tot de Duitse vergelding op de mannelijke inwoners van het Gelderse dorp Putten. Honderdzeventien mannen worden op de Woeste Hoeve ter dood gebracht en als afschrikwekkend voorbeeld langs de rand van de weg neergelegd.... Het bord bevindt zich nog steeds in de consistorie van de kerk. Hoe waren de Duitsers aan de informatie gekomen? Waarschijnlijk als volgt: Op zeventien november 1944 fietsen Dick Doevelaar en Jan Houtman van Luttenberg naar Lemelerveld met achterop de fiets een blik benzine. Rijdend in de Dorpsstraat worden ze, ter hoogte van slagerij Muller, aangehouden en gearresteerd. Ze worden in een auto gezet en in de richting Lenthe gereden, waar ze hun onderduikadressen moeten aanwijzen. Op een van deze adressen onderneemt Jan Houtman een vluchtpoging, maar hij wordt hierbij doodgeschoten. Doevelaar wordt meegenomen naar kamp Erica bij Ommen en daar ondervraagd. Dat zal bepaald niet zachtzinnig gegaan zijn, want Doevelaar heeft daar naar alle waarschijnlijkheid alles verteld wat hij wist over het verzet in Dalfsen - Ommen - Lemelerveld. Van de verzetsgroep blijft weinig meer over. Men houdt zich koest tot het einde van de oorlog. Hoe kwam het verzet aan zijn wapens en munitie? In het buitengebied van heel wat plaatsen in Nederland waren afwerpterreinen. Ze waren zorgvuldig uitgezocht en allemaal van een codenaam voorzien. Door middel van gecodeerde berichten via de geheime radiozender ‘Radio Oranje’ werd de leiding van een verzetsgroep op de hoogte gebracht van een zending. Zo kon men bijvoorbeeld de boodschap beluisteren: “Jan, de kip wordt geslacht!” Men wist dan dat er de eerstvolgende nacht een zending zat aan te komen. In Stegeren bij Ommen was een droppingsveld dat ‘Evert’ genoemd werd. Hier werden vanaf 1944 door geallieerde vliegtuigen parachutes gedropt met daaraan containers bestemd voor het verzet. Bij zo’n dropping werden de leden van een ‘ontvangstploeg’ en een ‘opvangploeg’ ingeschakeld om het afwerpterrein met lichtbakens en seinlampen in te richten. Het afwerpterrein Stegeren lag onder de rook van het beruchte strafkamp Erika. De droppings werden echter allemaal tot een goed einde gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid waren de wapens, die gevonden werden in de kerk in Lemelerveld, afkomstig van een dropping op het Stegerense Veld. De mensen uit het verzet waren doodgewone Nederlanders, geen avonturiers, geen supermensen, geen onverschrokken aanvoerders van op roem beluste vechtersbazen. Er zijn er geweest die, elke keer weer, bij een overval hun zenuwen nauwelijks in bedwang konden houden van pure menselijke angst. Ze beschikten niet over bovenmenselijke gaven. En ze beschouwen zichzelf allerminst als helden. Ze hadden hun zwakke eigenschappen. Maar allen hadden één ding gemeen: ze wisten dat zij tegenover het grootste onrecht het hoogste recht moesten verdedigen, omdat ze niet anders konden. © Bert rodenBurg BRONNEN: Landschap Overijssel, Historische Kring Dalfsen, Historische Kring Lemelerveld, www.dalfsenviertvrijheid.nl, www.wikipedia.org, www.gereformeerdekerken.info, www.destentor.nl, www. tracesofwar.nl, www.weggum.com, www.ommen75jaarvrijheid.nl, Feberwee/Parmentier: ‘100-jarig bestaan Gereformeerde Kerk Lemele-Lemelerveld’, 1992, Evert Werkman: ‘Ik neem het niet!’, 1965. - Foto’s: Mijn stad, mijn Dorp/ Historische Kring Dalfsen. Bovenste rij: 3e en 4e van rechts dominee Vogelaar en echtgenote. Onderste rij: 1e van rechts Jan Houtman Gereformeerde Kerk gesloten. Nederlandse vlag uithangen op de bevrijdingsdag(en) Viert u de vrijheid mee? Tussen 10 en 13 april 1945 werd de gemeente Dalfsen bevrijd. Dit jaar is dat 75 jaar geleden. Achter de schermen was in elke kern een prachtig programma voorbereid om dit samen te vieren. Helaas kan dit door de actuele situatie niet doorgaan. Inwoners worden bij deze opgeroepen om op de bevrijdingsdag(en) van hun kern de vlag uit te hangen: op 10 april Lemelerveld, op 12 en 13 april Hoonhorst en Oudleusen en op 13 april Nieuwleusen en Dalfsen. Zo wordt toch samen stilgestaan bij de bevrijding. Ook andere gemeenten geven gehoor aan deze oproep, die vanuit de provincie Overijssel is gedaan. Burgemeester Van Lente: “Ik roep u op om op de bevrijdingsdag of -dagen van uw kern de Nederlandse vlag uit te hangen. Dit als teken dat we samen dit gedenkwaardige moment tóch niet aan ons voorbij willen laten gaan. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen om onze vrijheid door te geven. Juíst in deze tijd waarin vrijheid en elkaar ontmoeten even niet vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd willen we hiermee laten zien dat we samen sterk zijn en dat we samen één zijn. Laat het ook een hart onder de riem zijn voor alle mensen die op dit moment hard aan het werk zijn om onze samenleving draaiende te houden. Houd vol!”. Richtlijnen voor het uithangen van de Nederlandse vlag De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering daarop is wanneer de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn. De vernielde Ellenbroeksbrug. Lemele 75 jaar Vrijheid 10 april is het ook 75 jaar geleden dat Lemele, Archem en Dalmsholte zijn bevrijd. Stichting ‘t Lemels Arfgoed had diverse activiteiten gepland. Door de spannende situatie waarin we zitten, kunnen deze activiteiten nu niet doorgaan. U hoort nog wanneer we hier t.z.t. aandacht aan besteden. Wel roepen we u op om op 10 april de vlag uit te hangen om zodoende toch nog stil te staan bij 75 jaar Vrijheid! Dus 10 april: heel Lemele, Archem en Dalmsholte vlagt! Tevens zal bij de Vrijheidsboom tegenover de Ichthuskerk stilgestaan worden bij 75 jaar Vrijheid: de boom zal feestelijk oranje versierd worden.

Met z'n vieren is het nóg leuker! Een groot gemis een groot verdriet Maar herinneringen vergeten we niet Welkom lieve RENS Bloo 25 maart 2020 Trotse ouders en broer Ruben, Moniek & Stan Met z’n drieën is het nóg leuker! Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog plotseling overleden onze buurman Arie Kraaijeveld Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Gerry, de kinderen en kleinkinderen. De buren Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-medewerker Arie Kraaijeveld Meer dan 50 jaar heeft hij zich ingezet voor ons bedrijf. Hij kenmerkte zich door zijn grote inzet en betrokkenheid. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Gerry, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe. Directie en medewerkers Autobedrijf Geissler Lemelerveld B.V. Tot ons verdriet moeten wij afscheid nemen van onze motorvriend De vele lieve en meelevende reacties, Arie Kraaijeveld We kennen Arie als een zeer ervaren motorrijder en hebben hele fijne herinneringen aan onze gezellige motortoertochten. Vaarwel motorvriend Wij wensen Gerry, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Theo en Tiny Koerhuis Harry en Miny Lenferink Harry en Gerda Huijsmans Ben en Corry Westendorp Tonnie † en Annie † Marsch die we mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma en oude oma Gerritje Velthuis-Bouwhuis zijn voor ons een grote steun geweest. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Raalte, april 2020 Beste lezers, Mochten er speciale dingen en/of initia tieven zijn in deze tijd van het nare virus die mooi zijn om te melden, geef het aan ons door. Ook foto’s daarvan zijn van harte welkom. Redactie LemeLeRveLd Wij ontvingen het droevige bericht dat verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Bomenkap Kanaalpark / Nijverheidstraat (rectificatie) Vorige week is begonnen met het kappen van de bomen aan de Nijverheidstraat en aan het Kanaalpark (voorheen Industriestraat en vorige week per vergissing Kanaalpad genoemd). Daarna zal begonnen worden met het afbreken van het voormalige Welkoop pand en het huis dat er naast staat. tekst Annet schoorlemmer Arie Kraaijeveld is overleden. Hij heeft gedurende meer dan 40 jaar zijn trouw en kundigheid aan ons en ons bedrijf gegeven en wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Ons medeleven gaat uit naar Gerry, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe. Lieuwe en Betsy Wynia-Geissler ___________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ___________________________________________________

‘Meditatief kwartiertje’ vanuit de Brugkerk Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u j zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging t achterlaten in het condoleanceregister van Arie op www.onlinemeeleven.nl Arie stelde het op prijs dat er een gift wordt gedaan aan de Stichting ALS, www.als.nl/doneren of op rekeningnummer: NL50INGB0000100000 Alvast heel hartelijke dank. P. Buismanstraat 42, 8151 BG Lemelerveld De Uitvaart heeft op zaterdag 4 april in besloten kring plaatsgevonden in het Uitvaartcentrum Nijverdal te Nijverdal. Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Geen kerkdiensten! De reguliere kerkdiensten op zondag zijn weliswaar afgelast, maar elke avond zendt de Brugkerk om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd via de website Brugkerk-Lemelerveld.nl en Kerkdienstgemist.nl. Na Pasen zullen, naast de Brugkerk, ook de Ichthuskerk, de Lichtbron en de Heilig Hartkerk, bij toerbeurt meewerken aan dit meditatief kwartiertje. AANLEVEREN KOPIJ In verband met Pasen zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vrijdag 10 april 10.00 uur ADVERTENTIES: Kleur: vrijdag 10 april 09.00 uur - Zwart: vrijdag 10 april 10.00 uur FAMILIEBERICHTEN: dinsdag 14 april 10.00 uur eve Arie, pa en opa, zoals je was, zo heb je ook afscheid van ons genomen. We nemen de samen gemaakte herinneringen voor altijd in ons hart mee. Adrianus Kraaijeveld Arie 12 juni 1941 - 31 maart 2020 Liefs, Gerry Kraaijeveld- Rietman Félice en Gerard, Lynn, Jur, Kars Arjen en Gerda, Thijs en Jet, Floris, Daniel Susanne en Frank, Indy, Julian The older I get the more dreams I have. When you run out of dreams there will be no more meaning to life. That is why I will keep striving for some goals until the day that I die. Soichioro Honda

Eier-actie van de Sprokkelaars in een ander jasje Combidak is een dakdekker/timmerbedrijf dat naast de werkzaamheden op de bouwplaats ook beschikt over een machinaal timmerwerkplaats. Vacature Timmerman Machinale werkplaats Wil jij een baan waarbij je een mooi product maakt, werk je graag met hout en houtbewerkingsmachines en ben je op zoek naar een baan voor de lange termijn, lees dan snel verder. In onze werkplaats fabriceer jij de prefab elementen en ramen/kozijnen. Ook het inrichten van bedrijfsbussen is een specialiteit die behoort tot jou werkzaamheden. Daarnaast zorg jij dat de materialen klaarstaan die op onze diverse bouwlocaties gebruikt worden. Combidak is op zoek naar een fulltime timmerman Machinale timmerwerkplaats. Heb jij een passie voor houtbewerking en machines en kun je nauwkeurig en zelfstandig werken, dan is deze functie wellicht interessant voor jou! Solliciteren naar deze functie kan door een mail te sturen naar: h.reimink@combidak.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl Voor elk gezin en familie staat het paasfeest vol tradities, maar veel van deze tradities zullen in het paasfeest van 2020 niet doorgaan of plaatsvinden in een ander jasje. Omdat gezondheid één van de belangrijkste bezittingen is leven wij volgens de strikte richtlijnen welk ons vanuit de overheid zijn opgelegd. Spontaan ontstaan er de leukste acties waardoor er nog steeds gelachen kan worden en plezier gemaakt. Zoals de Lemelervelders gewend zijn komen de Sprokkelaars de week voor Pasen met de eieren aan de deur. Ook zij kunnen vanwege de gezondheidsrisico’s niet langs de deuren gaan met hun eieren, maar willen ook volgend jaar wel weer twee fantastische optochten organiseren. De Coop biedt de Sprokkelaars dit jaar de mogelijkheid om de eieren bij hun in de winkel te verkopen. Hier maken de Sprokkelaars dan ook graag gebruik van. Deze (vanaf 6 april) vindt u de eieren, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Sprokkelaars bij de Coop in de winkel. De verkoop van deze eieren is één van de tradities die in een ander jasje door gaat. Het plezier van het schilderen, verstoppen, tikken en het eten van paaseieren kan hiermee gewoon plaatsvinden. Wanneer u de eieren van de Sprokkelaars koopt houd dan rekening met de gezondheid van u en het personeel van de Coop, houd afstand, betaal contactloos zodat een ieder ook volgend jaar weer kan genieten van twee mooie optochten. Namens de Sprokkelaars bedankt voor uw bijdrage. Vrolijk en gezond Pasen toegewenst! Foto: eigen Foto week 87 jaar! Corona tijd maakt creatief En dan word je 87 jaar en mag je geen visite ontvangen ivm de corona maatregelen. Hoe sneu is dat? Maar gelukkig zijn de kinderen en kleinkinderen enorm creatief en hebben een prachtige manier gevonden om er toch een feestelijke dag van te maken. De tuin van mevr. Gerda Roerink is prachtig versierd met kleurige bloemen, achter thuis hangen slingers en staat de intercom klaar om de felicitaties over te brengen. En als klap op de vuurpijl, beeldbellen met haar jongste zus. Die woont in Brugstede en mag dus niet op bezoek komen nu. Wat mooi dat iedereen zo z’n best doet om er voor iedereen op welke manier dan ook weer een onvergetelijke dag van te maken. Namens de redactie van harte gefeliciteerd! Beste lezers, Mochten er speciale dingen en/of initiatieven zijn in deze tijd van het nare virus die mooi zijn om te melden geef het aan ons door. Ook foto’s daarvan zijn van harte welkom. tekst: Dorien Grootenhuis foto’s: Martin ZwakenberG Redactie Lemelerveld

Aanpassingen Stationsstraat-Schoolstraat U heeft het wellicht al gezien, de meeste bomen onderaan het talud aan de Stationsstraat zijn gekapt. Wat gaat er gebeuren? De Stationsstraat en een stukje Schoolstraat (vanaf fietstunneltje tot café ‘t Hoekje) worden geheel opgeknapt. Tijdens een aantal informatieavonden zijn de bewoners bijgepraat door de gemeente en konden ze meepraten en -denken over het soort bestrating, beplanting, aanleg parkeerplaatsen enz. De bedoeling is dat gelijk de riolering in de Stationsstraat wordt vernieuwd. Er zal worden gebruik gemaakt van zogenaamde wadi’s, dit zijn afwateringsgeulen die er o.a. voor moeten zorgen dat ook de Dorpsstraat bij ernstige stortbuien snel het hemelwater kwijt kan. Deze wadi’s komen in de groenstrook t.o. de Stationsstraat waardoor er dus enkele bomen gekapt moesten worden. Maar er zijn ook al weer nieuwe bomen uitgezocht door de bewoners. Deze zullen t.z.t. terug geplaatst worden. Verder komt er een soort verkeerslus die ervoor zorgt dat verkeer (met name vrachtwagens) makkelijker kan keren aan het einde van de Stationsstraat nu de oprit naar de N348 is afgesloten. Op dit punt stond vroeger het oude station. Er komt op deze locatie een mooi kunstwerk met verwijzing naar dit station. Dit kunstwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de historische kring en onze plaatselijke kunstenaar, dhr. Spijkerman. Voor dit kunstwerk zijn ze nog op zoek naar een vakkundig metselaar en oude stationstegeltjes met de letters ‘Lemelerveld’. Weet u iemand die goed kan metselen en/of heeft u deze tegeltjes dan kunt u contact opnemen met dhr. Mosterman. f.mosterman@dalfsen.nl. Haagjes en groenstroken moeten er uiteindelijk voor zorgen dat het een mooie straat wordt die prima past in ons oude dorpscentrum. Op www.sukerbiet.nl is een plattegrond van de nieuwe situatie te bekijken en meer prachtige plaatjes van het station uit de tijd van weleer, beschikbaar gesteld door de Historische Werkgroep Lemelerveld. 1925 Station Lemelerveld. 1909 Personeel station Lemelerveld. Aanpassingen. Foto: mArtin ZwAkenBerg COMPOSTACTIE Tel. 0572-37 12 90 Compost goed voor: ■ Gazon ■ Border ■ Plantgaten ■ Moestuin / groentetuin Gemaakt van natuurlijke reststoffen. Voor elke m³ verkochte compost gaat een deel naar Team Sukerbiet. Hiermee sponsort u vele goede doelen. Actie is geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 april.

ONDERNEMEND LUTTENBERG ACTIE paas-quarantainepakketten-drive-in Denk aan je naaste in deze moeilijke tijd en natuurlijk ook een beetje aan jezelf. Geef een Ondernemend Luttenberg Paas quarantaine pakket aan je naaste(n) cadeau. Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen. Ondernemend Luttenberg organiseert een paas-quarantaine-pakketen-drive-in op: VRIJDAG 10 APRIL – 18.00-20.00 UUR Keuze uit: • Cadeaupakket voor vrouwen à € 37,50 • Cadeaupakket voor mannen à € 35,00 • Borrelpakket, 4 personen • Dinerpakket, 4 personen à € 39,00 à € 60,00 Pakket(ten) bestellen 1. Bestellen kan tot donderdag 9 april 21.00 uur 2. Mail het pakket/de pakketten naar wens naar: ondernemersver.luttenberg@gmail.com 3. Vermeld naam en telefoonnummer bij de bestelling Werkwijze drive in voor afhalen pakketten – veiligheid voorop! 1. Kom vrijdag 10 april tussen 18.00-20.00 uur met de auto naar Elckerlyc 2. Volg de aanwijzingen ter plaatse op - 1.5 meter afstand - 3. Neem je pinpas mee 4. Reken af bij de mobiele pinautomaat - reiniging na elke transactie - 5. Open de achterklep van de auto of laat deze openen als dat van binnenuit niet kan 6. Het pakket/de pakketten inclusief een aardigheidje van Ondernemend Luttenberg worden achterin de auto gezet en de achterklep wordt gesloten 7. Drive-in verlaten 8. Fijne paasdagen! BESTELLEN: tot donderdag 9 april 21.00 uur ONDERNEMERSVER.LUTTENBERG@GMAIL.COM OPHALEN met auto: VRIJDAG 10 APRIL 18.00-20.00 UUR ELCKERLYC #STEUNJENAASTE #KOOPLOKAAL #BEDANKT! 3 PAAS-QUARANTAINE PAKKETTEN: 1 CADEAUPAKKET - vrouw € 37,50 Sorry mannen, vrouwen zijn altijd ietsie duurder... Gezichtsmasker, het Schaartje Haarmasker, het Schaartje Handcrème, Salon Sophie DIY sieraad, Renske Mollink Liefmans biertjes en wat lekkers, Schoenmaker Kippeneitjes, Klompenatelier Dijkman Tijdschrift, Coop Top Fit Salland zet je in beweging 2 CADEAUPAKKET - man € 35,00 Fles wijn, Spoolder Grote fles speciaalbier, Coop Speciaalbiertjes (2), Schoenmaker Kaas en worst, Schoenmaker Klompen flesopener, Klompenatelier Dijkman Styling gel, het Schaartje Klusspullen, Verschoor Verrassing, Vakgarage Mol Top Fit Salland zet je in beweging BORRELPAKKET - 4 pers. € 39,00 Speciaal biertjes (2), Schoenmaker Fles witte wijn, Spoolder Nootjes, Schoenmaker Luxe droge worst en chips, Coop Zakje knabbelvoer, Klompenatelier Dijkman Grillworst, Cater-Beter Klompen flesopener, Klompenatelier Dijkman Spelletje, ’t Salland Coaching Verrassing, Verschoor Top Fit Salland zet je in beweging 4 DINERPAKKET - 4 pers. € 60,00 Heerlijk soepje met stokbrood en kruidenboter, Schoenmaker 4 heerlijke biefstukken, Cater-Beter Opgemaakte salade, Spoolder Aardappelschotel en groenten, Coop Toetje, Coop Twee flessen wijn (rood en wit), Spoolder Spelletje, ’t Salland Coaching Top Fit Salland zet je in beweging

Berenjacht Wie kent niet het prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’ ? Nu we allemaal aan huis gekluisterd zitten is er in heel Nederland een berenjacht ontstaan. Wat is de bedoeling? Je zet een (knuffel) beer achter je raam en kinderen kunnen tijdens hun dagelijkse wandeling op ‘berenjacht’. Lemelerveld gaf aan de oproep om een beer voor het raam te zetten massaal gehoor. Met name in de kinderrijke wijken zie je de knuffels op veel plaatsen parmantig achter het glas zitten. En er wordt fanatiek gezwaaid door de kids naar de beren. Helaas kunnen de beren niet terug zwaaien. Er zijn ook ouderen, die zo’n pluche geval in de vensterbank zetten en zelf zwaaien naar de voorbij gaande berenjagers. Zij zitten aan huis gekluisterd en voor hen is dit een van de spaarzame contacten met de buitenwereld in deze krankzinnige tijd dat alle sociale contacten abrupt afgesneden worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in groepen op berenjacht gaat! Gewoon met je eigen gezin tijdens het wandelen even wat ontspanning voor de allerkleinsten. Vacature Machinist Mobiele Torenkraan/Autolaadkraan foto’s: hans heerink Zie je het als een uitdaging om aan het werk te gaan als machinist mobiele torenkraan/autolaadkraan kijk dan snel naar onze vacature. Voor onze opdrachtgevers ben je dagelijks onderweg met je “eigen” kraan. Als kraanmachinist ben je verantwoordelijk voor het verplaatsen van materialen op en van het dak, het veilig bedienen en het onderhouden van de Mobiele kraan. Je taken zullen bestaan uit: Het verladen en verplaatsen van dak producten. Zorgen voor een veilige werkomgeving. Bijspringen bij werkzaamheden op het hellende dak. Plegen van onderhoud en schoonmaak van de mobiele kraan. Functie-eisen: Je hebt affiniteit met kranen en/of grondverzetmachines. Je kunt jouw werk zelfstandig uitvoeren en controleren. In bezit van Rijbewijs B CE code 95 is een pré. Wat krijg je ervoor terug: Een gevarieerde uitdagende functie. Een uitstekend salaris. Uitzicht op een vast dienstverband. Neem contact op voor meer informatie en/of interesse met Combidak tel. 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink of stuur een mail naar h.reimink@combidak.nl Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl WATERSTRAALSNIJDEN

paasdagen j u uw MAX. 4 KRATTEN PER KLANT Hertog Jan pils krat 24 fl esjes à 300 ml of 3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml MAX. 6 MULTIPACKS PER KLANT 17.29 17.97 9.49 Alle witte asperges bak 400 gram of zak 500 gram 5.99 6.99 3.99 Johma brood- en toastsalades 3 bakjes à 175 gram combineren mogelijk 5.25 9.15 5.Coop roomboter croissants naturel 2.36 1.19 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur Ola Viennetta 2 dozen à 750 ml combineren mogelijk 4.55 3.41 _ _ 7.20 5.40 Alle authentieke vleeswaren 3 pakjes combineren mogelijk 4.95 3.30 _ _ 10.86 7.24 Zalmfi let zonder of op huid pak 175-300 gram 5.38 2.69 _ _ 6.78 3.39 Coop of I’m verse sappen of smoothies 2 flessen à 500 ml combineren mogelijk 4.10 2.05 _ _ 4.90 2.45 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 6 t/m maandag 13 april 2020. Week 15. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 2+1 GRATIS* 25% KORTING* 3 STUKS 1+1 GRATIS* 4 STUKS 1+1 GRATIS*

ADVERTENTIE Informatie van de huisartsenpraktijk Lemelerveld, de stand van zaken met betrekking tot Covid 19 (Corona) infectie Allereerst willen we de vele gulle gevers bedanken die mondkapjes en beschermende kleding naar de huisartsenpraktijk hebben gebracht. Wij hebben dankzij u nu voor de komende tijd voldoende materialen om besmettingen van onszelf, en via ons naar anderen te voorkomen! De deuren van het praktijkgebouw zijn gesloten. Een klein team is dagelijks aanwezig en bereikbaar via de telefoon en de mail. Een wisselend deel van het team werkt vanuit huis. Binnen ons team is nog niemand besmet geraakt met het Covid 19 virus. Wij zijn bereikbaar voor alle medische klachten die de gezondheid kunnen schaden en die niet afgewacht kunnen worden. De doorverwijsmogelijkheden zijn beperkt. Net als veel andere hulpverleners proberen we lichamelijke contacten te vermijden. Een controle zonder klachten of onderzoek “voor de zekerheid” wordt momenteel niet uitgevoerd. Zo veel mogelijk proberen we telefonisch of per mail te bepalen wat uw probleem is en hier advies over te geven. Net als de ziekenhuizen, en de ambulancediensten zorgen ook wij voor een schone en veilige omgeving. De patiënten met mogelijke Covid 19 infectie worden in een apart deel van de praktijk onderzocht, en komen niet met elkaar of met andere patiënten in aanraking. Wij merken dat er zeer weinig voor spoedeisende gevallen wordt gebeld! Wij vermoeden dat mensen uit bescheidenheid of angst voor oplopen Covid 19 infectie te lang wachten met klachten die géén uitstel kunnen verdragen. Neemt u aub wél contact op bij mogelijk ernstige klachten!! Er is zowel bij ons als in de ziekenhuizen voldoende mogelijkheid om u te onderzoeken en eventueel behandeling te starten. Tot slot: Sommige mensen worstelen met de vraag of beademing of een ziekenhuisopname in hun situatie zinvol is. Dat er in het ziekenhuis geen bezoek mag komen maakt het dilemma nog groter. Daarbij hebben sommigen twijfels of zij wel volledig kunnen herstellen en terug zullen keren in hun oude woonsituatie. Herkent u zich in deze vragen? Wij willen graag met u meedenken over uw persoonlijke situatie en u eventueel adviseren. Neemt u contact op met de huisartsenpraktijk als u deze twijfels heeft. Wij wensen u veel sterkte met het volhouden van de noodgedwongen afzondering, en met de mogelijke financiële gevolgen voor velen. Met vriendelijke groeten van alle medewerkers van de huisartsenpraktijk Lemelerveld ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 Digitale vieringen Beste medeparochianen, Ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten om alle liturgische vieringen, in de weekenden en door de week, op te schorten tot 1 juni a.s. Ook mogen er in de kerken en parochiecentra geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn. Vanaf nu is het mogelijk om elke zondag om 11.00 uur de Eucharistieviering vanuit Ommen live mee te vieren via internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk. Hieronder vindt u het vieringenrooster: Witte Donderdag 9 april 2020, 11.00 uur Eucharistieviering. Celebrant: Pastoor Monninkhof Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur: Gebedsviering. Agens: pastor Rutgers Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur: Gebedsviering. Agens pastoor Monninkhof Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor Rutgers Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastoor Monninkhof Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor de Vries (of pastor Rutgers) Gratis Mentale Pitstop voor hulpverleners in de zorg In deze coronacrisis is een heel groot gedeelte van Nederland stilgevallen. Terwijl het in de zorg ‘alle hens aan denk’ is. Het is steeds duidelijker dat het uiterste wordt gevraagd van ons zorgpersoneel. En dat dit fysiek, maar ook mentaal zeer belastend is. Coaching Lemelerberg wil hulpverleners in de zorg graag een hart onder de riem steken met een gratis Mentale Pitstop voor iedereen die dat nodig heeft. Met een Mentale Pitstop kun je even op adem komen en je verhaal doen. Even echte aandacht voor de zorgverlener zelf. Weer ruimte maken in je hoofd en aandacht voor je eigen grens en gezondheid. Stoom afblazen. Een uitlaatklep voor gedachten en emoties en stress. Werken aan mentale veerkracht zodat je er weer tegenaan kunt. Coaching in bijzondere tijden De Mentale Pitstop kan op een aantal manieren plaatsvinden, met E-coaching of telefonische coaching, uiteraard in een goed beveiligde online omgeving. Daarnaast heeft Coaching Lemelerberg ook een verwarmde buitencabine gemaakt, met uitzicht op de Lemelerberg. Zo zijn ook op een veilige manier fysieke afspraken mogelijk. Ben je hulpverlener in de zorg en toe aan een Mentale Pitstop? Neem contact op met Coaching Lemelerberg. Bel 06-45436963 of stuur een mail naar klostermann@ coachinglemelerberg.nl. Deze week: BEVRIJDINGSWEEK! ____________________________________________________. ____________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl. Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. ____________________________________________________ ‘Ach ja, weet je nog wel…’ Beeldbellen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Vanaf maandag 13 april start het mantelzorgteam met ‘Ach ja, weet je nog…’. Twee keer per week, op maandagochtend en op donderdagochtend, komt een kleine groepje van mensen met dementie en hun naaste via de tablet of computer online bijeen in een beeldbelprogramma om samen, onder leiding van Janny en Ilja van het mantelzorgteam, herinneringen op te halen. De meeste mensen met dementie hebben door de coronamaatregelen momenteel geen dagbesteding. Dat betekent in veel gevallen dat ze samen met hun partner of een andere naaste thuis zijn. Het mantelzorgteam gaat online bijeenkomsten organiseren voor mensen met dementie en hun naaste. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar herinneringen ophalen aan de hand van verhalen, foto’s, liedjes en gebruiksvoorwerpen. Door samen herinneringen op te halen verbetert het contact tussen de persoon met dementie en de mantelzorger. De online bijeenkomsten zijn 2 keer per week en duren ongeveer een uur. Het zijn positieve momenten waarmee zowel de mantelzorger als degene met dementie veel plezier kan beleven. ‘Ach ja, weet je nog….’ is een aangepaste variant van de cursus ‘De Kracht van Herinneringen’. Mensen die vragen hebben hierover of mee willen doen kunnen zich aanmelden via de email: i.bomers@saamwelzijn.nl of telefonisch 06-19218070. Bent u (nog) niet zo heel erg vaardig met de computer of de tablet dan gaan wij u (op afstand) helpen om te kunnen beeldbellen met een klein groepje. Vijfenzeventig jaar geleden werd Salland bevrijd van Duitse overheersing. Dat gebeurde in de richting van zuid-oost naar noord-west. Elke dag kwamen een paar dorpen en steden in geallieerde handen en konden de dolblije bewoners de Nederlandse vlag mét oranje wimpel uithangen, die vijf jaar la ng onderin de kast bewaard was. Beste Luttenbergers: laten ook wij dat in deze week en speciaal op 10 april doen: de bevijdingsvlag uithangen als teken van hoop en verwachting op betere tijden, nu het coronavirus ons in haar greep houdt. De vlag mag blijven wapperen tot en met 5 mei. Dat gaan we elk jaar herhalen in deze periode! Te koop bij COOP Alfring. Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 IETS TE VIEREN?! VERJAARDAG OF GEBOORTE? Wij verhuren opblaasbare figuren van 3 tot 4 m hoog. Bijvoorbeeld Abraham of Sara, 3 dagen € 35,00. Halve Abraham of Sara, 3 dagen € 25,00. Geboortefiguren 7 dagen € 25,00. Bij al onze objecten wordt standaard een moker, kabelhaspel 15 m en bouwlamp meegeleverd. Voor meer info: ABF Verhuur Lemele, bel of app 06-29 18 38 12 (na 18.00 uur i.v.m. andere werkzaamheden).

Voorjaarsacties geldig t/m 14 april Potgrond 37,5 liter Per zak € 3,70 Hoogwaardige Jardino potgrond 70 liter Per zak € 7,99 5 halen = 4 betalen 3 halen = 2 betalen Lavendel Anouk Hortensia Culterra hoogwaardige bemesting 10 + 4 + 6 25 kg Actieprijs € Diverse vaste planten Van € 3,49 Actieprijs € Potmaat 19 cm Per stuk € 7,99 2 stuks € 15,00 23 cm pot Adviesprijs € 12,99 Actieprijs € 7,99 2,99 28,95 37,5 liter Per zak € 2,75 5 halen = 4 betalen Spaanse Margriet Potmaat 10,5 cm Per stuk € 1,79 4 stuks € 5,00 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-19.00 uur zaterdag 8.30-17.00 uur 2e paasdag geopend 9.00-13.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 info@multimatelemelerveld.nl 2e paasdag geopend van 9-13 uur Bemeste tuinaarde Actie geldig op 11 + 13 april: 20% korting op alle tuinmachines zoals: grasmaaiers, robotmaaiers, hogedrukreinigers, heggescharen etc. Uitgezonderd: vaste lage prijzen en actieprijzen Tevens uitgezonderd: Makita tuinmachines, hierop geldt 10% korting TE KOOP: Houten landhekken Tel. 06 54 95 14 33 Wilt u met ons We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, hun gezinnen én onze samenleving. Door ons te focussen op werkzaamheden die wél veilig uitgevoerd kunnen worden, kunnen we mensen hun banen garanderen en hoeven we geen beroep te doen op overheidssteun. Continuïteit van ons bedrijf is daarbij van cruciaal belang. Helpt u onze ambitieuze plannen te realiseren? SAMEN HELPEN WE ELKAAR Ambachtsweg 4 - 8152 BA Lemelerveld (0572) 37 17 77 - info@lenferink.com www.lenferink.com meedenken of we ook voor u op een veilige manier een betekenisvolle klus kunnen uitvoeren? We doneren dan 10% van deze omzet aan Het Rode Kruis (of een goed doel dat u een warm hart toedraagt). Wat een geweldige verrassing voor Jo Reimink. Op maandagochtend 6 april werd Jo verrast door haar kinderen en kleinkinderen voor haar 90e verjaardag. De familie Reimink kwam met een hoogwerker naar Brugstede om Jo voor haar eigen balkon op gepaste afstand toe te zingen op deze speciale dag. En er werd spontaan een polonaise ingezet door de rest van de familie op straat. Binnen in het Grand Café vierde Jo haar feestje bij het raam. Zo kon zij samen met de bewoners en de familie, die buiten op het terras zaten, genieten van koffie en taart. Wat een leuke actie van de familie en wat heeft Jo Reimink ervan genoten. Foto’s: hAns heerink

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication