5

Een bericht van de Werkgroep Lemele helpt Oekraïne Lemelerveld voelt zich niet gezien, Alles voor die ene glimlach Sinds half maart verblijven er op de Imminkhoeve in Lemele ongeveer 150 vluchtelingen uit Oekraïne. Direct is er spontaan een werkgroep opgezet met op dit moment meer dan 170 vrijwilligers om de Gemeente Ommen hierbij te ondersteunen. Dit ondersteunen varieert van het regelen van fietsen, wandelwagens, voer voor dieren, vervoer bij calamiteiten en kleding tot aan het organiseren taallessen en activiteiten. Voor het vertalen van onze posters en informatiebrieven, maar ook het vertalen tijdens onze gesprekken met de bewoners maken we dankbaar gebruik van onze tolk Elena, die zich net als alle andere vrijwilligers geheel belangeloos inzet. Het eerste waar we mee begonnen zijn is het structureel organiseren van taallessen voor kinderen en volwassenen; 12 keer per week worden deze lessen door vrijwilligers gegeven. De kinderen gaan inmiddels naar de Christelijke Basisschool Ichthus in Lemele of naar het Vechtdal College in Ommen, maar de taallessen gaan gewoon door. Daarnaast hebben we een kledingbank opgezet. Eerst tijdelijk in het gebouw De Schakel achter de kerk, later structureel in de voormalige supermarkt van de familie KleinHorsman. Deze kledingwinkel is elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend. Ook hier werken weer een behoorlijk aantal vrijwilligers. Een oproep in een groepsapp levert weer de nodig kleding op die vervolgens netjes gesorteerd wordt opgehangen. Inmiddels heeft deze kledingwinkel ook een sociale functie gekregen voor bewoners van Lemele en bewoners van de Imminkhoeve. Er ontstaan mooie maar ook intense gesprekken, maar ook vriendschappen. Omdat het openbaar vervoer in Lemele niet echt goed geregeld is heeft de Gemeente een extra busregeling opgezet naast de Buurtbus. Als Werkgroep hebben wij ons daar sterk voor gemaakt. Elke morgen en elke middag, 7 dagen per week rijdt een taxibusje (met ruimte voor rolstoelen) van Lemele naar Ommen en weer terug. Om de mobiliteit van de inwoners van de Imminkhoeve te vergroten hebben we fietsen geregeld. Deze zijn herkenbaar aan de blauwgele stickers op de fietsen. Voor degenen die (nog) niet kunnen fietsen, worden er fietslessen gegeven en kwam op 21 mei de ANWB de verkeersregels uitleggen. Als Werkgroep hebben we dat in het begin ook al een keer gedaan. Inmiddels kun je de fietsers overal in de omgeving tegen komen. Nog niet iedereen hanteert de verkeersregels even goed, maar het gaat steeds beter. Soms is het nodig dat er per direct vervoer nodig is en er geen taxi beschikbaar is. Dan wordt er een beroep gedaan door de gemeente op onze vrijwilligers. Tot nu toe hebben we elk verzoek kunnen inwilligen, van even mee naar de opticien tot een hele middag in het ziekenhuis omdat er gips gezet moet worden. De diensten in de Ichthuskerk worden regelmatig door bewoners van de Imminkhoeve bezocht. Een aantal van hen zegt zich in onze kerk thuis te voelen en heeft zelfs aangeboden om bij te dragen aan de diensten door bv. het lezen van de Bijbelteksten in het Oekraïens of Russisch. Om de mensen zoveel mogelijk bij de dienst te betrekken wordt de liturgie in twee talen op de beamer getoond. Daarnaast wordt een samenvatting van de overdenking in het beide talen uitgereikt aan de mensen. Er zijn Bijbelverhalen in het Oekraïens aangeschaft speciaal voor de kinderen. Na de dienst hebben de mensen de mogelijkheid om een kaars voor hun naasten te branden. Het is mooi om te zien dat wij als kerkelijke en burgerlijke gemeente met elkaar een “tijdelijk thuis” kunnen bieden aan hen die hun “thuis” zijn kwijtgeraakt. Nu de kinderen naar school gaan, heeft een grote groep bewoners behoefte om te gaan werken. Elke bewoner krijgt wekelijks leefgeld van de gemeente, maar men wil zelf geld verdienen. In samenspraak met Het Uitzendbureau.nl uit Den Ham hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in hun eigen taal. De opkomst was groot en er waren veel vragen. Een aantal vragen kon direct worden beantwoord en een aantal is voorgelegd aan de gemeente om te beantwoorden. Vervolgens zijn er middagen geweest waarop bewoners zich konden inschrijven en inmiddels heeft een aantal bewoners tijdelijk werk gevonden. Naast het zoeken en regelen van werk, verzorgt Het Uitzendbureau.nl ook de verzekeringen en contracten. Naast al deze zaken organiseren we als Werkgroep ook activiteiten of worden er activiteiten georganiseerd door bedrijven, verenigingen, kerken of vrijwilligers. •Woensdag 1 juni komt Contactclown Puk samen met haar 5 vrienden de kinderen vermaken met allerlei leuke verrassingen. •Zaterdag 4 juni geeft de muziekband Hotdamn Funk uit Zwolle een muzikaal optreden. Inmiddels hebben Accordeonvereniging Accordeola en vrijetijdskoor De Bargzangers ook aangeboden om een muzikale avond te verzorgen. Naast deze mooie activiteiten komt er ook behoorlijk wat geld binnen op het speciale bankrekeningnummer: NL66 RABO 0189 520 086 ten name van Vluchtelingenwerk Lokaal. De Rabobank heeft een bijzondere bijdrage gedaan van € 3.000,-, maar ook kleine bedragen worden gestort. Soms met een heel bijzonder en ontroerend verhaal. Daar word je dan echt stil van. Om alles in goede banen te leiden en al deze zaken te kunnen organiseren, werken meer dan 170 vrijwilligers mee in allerlei rollen en taken. En waar doen wij en zij het dan allemaal voor? Voor die ene glimlach van een kind of de knuffel van een blije moeder. In Lemele en omgeving wordt het Noaberschap uitgevoerd zoals het bedoeld is. Dank aan een iedereen die het mogelijk maakt, voor zover het kan, om de bewoners van de Imminkhoeve een warm en veilig thuis te bieden. Als Werkgroep zijn we trots en dankbaar dat we daar een onderdeel van mogen zijn. noch gehoord Inwoners van Lemelerveld voelen zich niet gezien, noch gehoord door de gemeente Dalfsen over het besluit om mee te werken aan een verkenning door het COA om vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen in het pand van het voormalige restaurant De Lantaren aan de Achterkampweg bij Lemelerveld. Dit was de slotzin van het betoog van Paul Stijns, die namens de direct aan- en omwonenden en veel Lemelervelders, vorige week maandagavond tijdens de raadsvergadering gebruik maakte van het spreekrecht. Voor een vooral met Lemelervelders gevulde publieke tribune benadrukte Stijns dat de omwonenden niet tegen de opvang van asielzoekers zijn op deze locatie. De bezwaren zijn gericht tegen de voorgestelde doelgroep van alleenstaande minderjarigen (tussen de 13 en de 17,5 jaar), de steeds veranderende samenstelling van deze groep en de periode van tenminste vijf jaar. De veiligheid en de openbare orde zijn volgens de inspreker ernstig in het geding. Daarbij verwees hij naar de brief die op 18 mei naar de gemeente is gestuurd. ‘Het besluit is bij iedereen ingeslagen als een bom’, volgens Stijns. Bert Ruitenberg (CDA) stelde een viertal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de mogelijke opvang. Burgemeester Erica van Lente nam de beantwoording voor haar rekening. Daarbij gaf zij aan dat het COA de verkenning naar de locatie uitvoert en uiteindelijk een definitief besluit neemt over de geschiktheid van deze plek voor de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook moet het COA nog afspraken maken met de eigenaar van De Lantaren. Pas nadat het COA een officieel verzoek heeft ingediend is de gemeente weer officieel aan zet. Het is dan aan het college om afspraken en voorwaarden vast te leggen in een bestuursovereenkomst. Inzet daarbij is om er samen voor te zorgen dat er voor omwonenden en bewoners van de locatie een prettig en veilig woonklimaat is. Dan komt er ook opnieuw overleg met eerst de direct omwonenden en vervolgens met het dorp Lemelerveld. Burgemeester Van Lente verwacht dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid komt. weet wat je met een vork moet doen? Veranderingen smaakvoorkeuren, in eetlust, in gewichtsverloop in eetpatronen, komen etc. Alzheimer Café Dalfsen Op maandagavond 20 juni 2022 is er Alzheimer Café in Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen. Mensen met (vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom. Om 19.30 uur start het programma en de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. De avond duurt ongeveer tot 21.30 uur. Het thema van deze avond is “Voeding en dementie” Heeft voeding effect op het voorkomen of verloop van dementie? Wat kan dementie doen met je smaak en geur? Wat te doen wanneer iemand niet meer veel voor bij mensen met dementie. Door het uitwisselen van ervaringen en tips hoopt Meriam Brinkhof, diëtiste bij Carinova, dat voor iedereen eten en drinken leuk en aantrekkelijk blijft! Wat is het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Informatie Voor informatie kunt u terecht bij: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383. CONCERT “Verlaat Nieuwjaarsconcert” met Martin Mans (orgel) in de WH Zwart Hal Het thema: “Verlaat Nieuwjaarsconcert” werd gekozen met een knipoog naar het concert dat op 8 januari jl. kwam te vervallen i.v.m. Corona. Zaterdag 11 juni om 20.00 uur kunt u dan toch volop genieten van het orgelspel van de populaire organist Marin Mans. Martin Mans (foto) is Nederlands bekendste en veel gevraagde organist. Hij trekt jaarlijks een grote groep trouwe bezoekers. Humor, passie en inspirerende orgelmuziek staan garant voor een heerlijke muzikale avond. Al op zeer jonge leeftijd begon hij met orgelspelen en won hij diverse concoursen. Bekendheid geniet hij vooral om zijn improvisaties over geestelijke liederen. Hij werkte mee aan maar liefst meer dan 500 cd-opnamen en vele DVD’s. Een aantal van zijn cd’s in is met platina en goud bekroond, een ongekend succes in de orgelwereld. Jaarlijks geeft hij zo’n 250 concerten, in binnen- en buitenland. Naast organist is Martin Mans ook componist en dirigent van vele koren. In 2010 ontving Martin Mans een koninklijke onderscheiding vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten. Reserveren via tel. 0572-371838 (Huetink), E: adhuetink@gmail.com of via de site. Locatie: Grensweg 17, Lemelerveld. Foto: EigEn Foto

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication