24

Tilja Muizelaar, 45 jaar jobcoach WELZIJN EN WERK Tilja is jobcoach bij zowel De Participatiefabriek als Learn2Work. Waar De Participatiefabriek zich richt op 45-plussers en statushouders zonder werk, richt Learn2Work zich op jongeren. Doel in beide projecten is het vinden van een baan, al dan niet in combinatie met een opleiding. In beide projecten vormen de talenten van de deelnemers het uitgangspunt. Gedurende het traject van scholing, opdoen van werkervaring en coaching leveren de deelnemers op hun beurt een substantiële bijdrage aan de Almeerse samenleving. Ik heb mijn plek in Almere gevonden Murad voelt zich thuis in Almere. Hij en zijn vrouw hebben zich echt enorm ingezet om contacten op te bouwen met Nederlandse gezinnen. Mede dankzij hun dochters van nu 13 en 16 jaar is dat ook gelukt. In Syrië was Murad meubelmaker en dat vak wilde hij in Nederland ook weer oppakken. In zijn tijd bij De Participatiefabriek heeft hij deelgenomen aan diverse cursussen: empowermenttraining, sollicitatiebegeleiding en conversatielessen. Via diverse klussen heeft hij praktijkervaring opgedaan. Hij heeft bijvoorbeeld meubels gemaakt voor buurtcentrum Het Kardoes! Vervolgens heeft hij werkervaring opgedaan bij enkele bedrijven, waaronder Groen en Meer. Deze zomer was hij klaar voor een echte baan. Daar heeft Tilja hem goed bij geholpen. Murad: “Tilja neemt je bij de hand. In haar netwerk heeft ze deze baan voor mij gevonden. Ik heb met haar het sollicitatiegesprek geoefend. Dat ik deze baan heb gevonden, daar ben ik haar heel dankbaar voor.” Tilja: “Ik leerde Murad kennen als deelnemer bij Het Kardoes. Hij heeft de trainingen en lessen met veel enthousiasme gevolgd en was super gemotiveerd om een baan te veroveren.” Haar favoriete plek in Almere? “Dat is de nieuwe bibliotheek in Almere Stad. Ik houd van boeken en ga graag met mijn kinderen naar de bibliotheek. Houden van lezen vind ik een van de belangrijkste dingen die je een kind kan bijbrengen.” 23

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication