5

ONE HEALTH DOOR: MARTINE CARRIÈRE, DIERENARTS Brucellose bij de hond One Health is een begrip dat kernachtig aangeeft dat mens en dier in onze wereld in een gemeenschappelijke gezondheid leven. Het is dan ook de plicht van overheden, organisaties en vooral de mensen zelf om te zorgen dat mens en dier in een zo optimaal mogelijke gezondheid samenleven. COVID-19 heeft maar weer eens aangetoond hoe verweven die gezondheid is. In Nederland zijn honderdduizenden nertsen geruimd omdat zij reservoir van dit gevaarlijke virus zijn en op die manier de gezondheid van de mens bedreigen. Heel triest voor deze dieren maar in deze fase waarin we COVID-19 nog lang niet onder controle hebben een noodzakelijke en onvermijdelijke stap. Gelukkig hebben we veel andere ziekten wel onder controle en zeker in Nederland waar de humane en diergeneeskundige zorg goed georganiseerd zijn. Zo is er een meldplicht voor gevaarlijke ziekten en deze keer een voorbeeld uit de dagelijkse kliniek: brucellose, een gevaarlijke bacteriële ziekte voor mens en dier. De patiënt en diagnosestelling Het betrof een volwassen hond met klachten van het bewegingsapparaat van de achterhand. Omdat de oorzaak van de klachten niet duidelijk werd was deze patiënt verwezen naar een meer gespecialiseerde kliniek op het gebied van de orthopedie. Nader röntgenologisch onderzoek toonde uiteindelijk de oorzaak aan in de wervelkolom. Er was sprake van een uitgebreide ontsteking die zenuwfuncties verstoorde en veel pijn veroorzaakte. 06 STeRK. uitgave 19 - Winter 2020 De hond was afkomstig uit Roemenië en het beeld deed denken aan een bacteriële ontsteking. Dit bij elkaar genomen was reden om het bloed te laten testen op de bacterie Brucella canis die de ziekte 'brucellose' veroorzaakt. De uitslag van het lab was positief: de hond kan deze bacterie mogelijk overbrengen op mens en dier. Momenteel is bekend dat brucellose in Oost-Europa voorkomt en af en toe meekomt met importhonden. Wat te doen? Ten eerste is de dierenarts wettelijk verplicht dit aan te geven bij de gezondheidsautoriteiten. Deze zullen in overleg met dierenarts en diereigenaar de afhandeling bespreken. Mogelijk wordt een vervolgonderzoek opgestart. De hond in kwestie is een groot risico voor zijn directe omgeving. Helaas is deze bacterie niet goed behandelbaar dus de hond kan niet 'vrijgemaakt' worden van deze bacterie. Wat is het risico voor de mens? Kinderen en mensen met een verlaagde weerstand lopen het meeste risico. De verschijnselen lopen uiteen maar hartspierontstekingen zijn bekend en daarmee is het een gevaarlijke infectie. Intensief contact met de hond verhoogt het risico. In het betreffende gezin was sprake van een kind met verlaagde weerstand. Mede omdat de pijn bij de hond slecht onder controle kwam en genezing uitgesloten was, is besloten het dier in te laten slapen. Uiteindelijk een trieste afloop maar het laat wel zien dat in Nederland de driehoek dierenarts-overheidlaboratorium goed werkt en over onze One Health waakt!

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication