29

...vervolg: Op’e planken Foto: ‘Nim it sa’t it is’ spilet ‘de Reafin’ op 5 novimber 1956 by Van der Heide yn Itens en op 7 novimber 1956 by D. Smeding yn Rien. Fan lofts nei rjochts: frou A. Winkler-Sikkema, Jisk Huizinga, Tj. De JongVisser, Wiebe Bonnema (mei pet), Jan Verloop, Tys Jaarsma, frou R. Spannenburg-Kooistra, P. Visser en E. Hiemstra. NB, wisten jimme wol dat ‘Nim it sa’t it is’ al 103 jier bestiet?! Nieuws uit Dorpshuis Door het bestuur Corona | Als bestuur kunnen we niets anders doen, dan het rijksbeleid volgen. Dat betekent dat we op dit moment in de avonden gesloten blijven. Incidenteel zullen de verenigingen in de weekenden iets organiseren. ANBI | Vanaf 1 januari 2021 heeft de stichting De Lytse Fjouwere de ANBI - status verkregen. Wat houdt dat in? ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Naast een gift in geld, mogen ook de gewerkte uren als vrijwilliger als een gift worden aangemerkt. Per gewerkt uur mag 5 euro als een gift aan de stichting worden beschouwd bij de aangifte inkomstenbelasting. De stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als “Stichting vrijetijds– en ontmoetingscentrum De Lytse Fjouwere”, RSIN 5546710. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication