36

vrachtwagen en toen zijn ze samen naar SBS De Romte gereden. Wat een prachtig feest hebben we gehad. De groepen 5 t/m 8 vierden het sinterklaasfeest met surprises. Iedereen had erg zijn best gedaan met het knutselen en het schrijven van een gedicht. Onze complimenten hiervoor! De middenbouw/bovenbouw hebben zich eerst ook verdiept in verschillende beroepen. Ook zij hebben interviews gehouden met mensen uit verschillende werkvelden. Ze hebben zelf mailcontact gezocht met mensen die hun droomberoep hadden. Bij de bovenbouw staan op dit moment de feesten Kerst, Divali en Chanoeka centraal. In kleine groepjes werken ze aan het project. Ze maken prachtige bouwwerken die bij deze feesten van verschillende godsdiensten horen. Het samenwerken met elkaar, maar ook het werken aan vaardigheden zoals plannen, omgaan met tegenslag of het begrijpen wat een symbool is integreren we in het project. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn naar het sinterklaas sprookje geweest in Winsum. Fijn dat deze dingen gewoon door konden gaan. Want ook de corona heeft onze school ook niet gespaard. Wij zijn een week dicht geweest, gelukkig is iedereen weer gezond bij ons op school. Op school dragen de leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8 mondkapjes op de gang. In pear wetters om Itens hinne Troch Douwe Willemsma It ferhaaltsje oer de plannen fan Hindrik en Jolanda yn de foarige doarpskrante is de oanlieding fan dit artikeltsje. Yn de plannen fan Hindrik en Jolanda komt in rapport foar fan Zeldenrust dêr’t yn stiet: “Met name de Hidaardervaart opent letterlijk nieuwe (vaar) wegen”. De Hidaarderfeart it wetter fan de Eastereiner Feart nei Hidaard. De feart nei Itens ta is de Itenser Opfeart of de Itenser Feart. De foute namme is wol te begripen want der binne kaarten dêr’t it ferkeard op stiet. Dy feart hâldt no op achter by Hindrik mar rûn earder troch oer it paad dat no nei Jellema rint en makke by de Hearedyk in bocht nei rjochts. Skûtsjes koene doe yn de buorren komme en leinen foar de pastory fan de fam. Van der Velde. 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication