40

pen dat we hier nog lang van kunnen genieten. Afgelopen maand zijn onze dorpen ook weer opgesierd geweest met een heuse kerstboom. De school is actief geweest in het maken van versieringen. Dit jaar hadden we het grootser willen oppakken. De bedoeling was om op de zaterdag na Sinterklaas de bomen te plaatsen en dan na afloop bij het dorpshuis een gezellig samen zijn te hebben met warme chocomelk of een glühwein. Helaas kon ook dit niet doorgaan. Ook hier was Corona weer de spelbreker. We hopen op een herkansing in 2022. Onze laatste vergadering was weer online via Teams. Dit maal met onze adspirant bestuursleden. Bij de eerst volgende jaarvergadering hopen we drie nieuwe, vrouwelijke, bestuursleden te mogen verwelkomen. Twee oudgedienden zullen dan afzwaaien. Fris nieuw bloed in het bestuur! We kijken allen uit naar de nieuwe samenstelling. Er kunnen dan ook nieuwe afspraken gemaakt worden over de verdeling van de taken. Nu komt er veel op dezelfde schouders terecht en zijn we niet altijd even actief en alert genoeg. Een van de zaken die ter sprake kwam was de nieuwe straatverlichting in Rien en Lytsewierrum. Afgelopen zomer hebben we hier een paar maal contact over gehad met de betreffende ambtenaar. Toegezegd was dat dit voor het einde van 2021 gerealiseerd zou zijn. Dit is helaas niet gelukt. We zijn hier uiteraard niet blij mee. We hebben de gemeente hier ook op aangesproken. Er is ons nu toegezegd dat de betreffende ambtenaar dit in januari 2022 weer zal oppakken en de klus laat aanbesteden. We hoorden dat ook Hinnaard nu in de plannen zal worden meegenomen. We wachten af. Vorige keer heb ik een oproep gedaan aan alle verenigingen en groepen om hun pagina op onze website up te daten. Zover ik kan nagaan heeft nog niet iedereen dat gedaan. Dus heb je het nog niet gedaan doe het dan de komende maand. Gaan we weer fis het jaar in. Ook hoort het bestuur graag of er binnen de dorpen nog plannen leven waar we het komende jaar ons mee bezig moeten houden. Meld het dan bij het bestuur, zetten we het op onze jaarplanning en kunnen we eventueel al subsidie aanvragen. We horen graag wat er leeft. Bestuur is vanaf nu weer voltallig en we hebben er zin in. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication