39

Yn Waar & Wyn Wat Berneiepenloftspul is voor de kinderen van 10-12 jaar, is het Jongereniepenloftspul voor jongeren van 12-18 jaar. Marius Del Grosso, docent dramatische expressie en regisseur (Jorwert), voorzag zo’n zeven jaar gelegen in een behoefte. Hij sprong in het gat tussen de basisschool en de volwassen iepen loftspullen. Met stichting Yn waar en Wyn worden nu al een aantal jaren jongeren-iepen loftspullen opgevoerd in Jorwert. Bijzonder is dat de jongeren geen audities hoeven te doen voor deelname en zelf meeschrijven aan het script. Uit de Fjouwer Doarpen speelt dit jaar Marije van den Ende, Hinnaard, mee. Kaarten voor de voorstellingen in juli zijn te reserveren via www.ynwaarenwyn.frl. 

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication