27

Voorwaarden, repetities, concerten, inschrijven en tarieven Stichting Divertimento*: 1. U kunt voor alle orkesten, cursussen, workshops en muzieklessen uit deze brochure via onze website www.stichtingdivertimento.nl inschrijven door middel van het online inschrijfformulier. 2. De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Divertimento zodra het inschrijfformulier verzonden is. 3. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail en via ClubCollect een verzoek tot betaling. U kunt bij ClubCollect zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of via automatische incasso in termijnen. Per termijn rekent dit programma €1,- en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten. Voor de cursus Muziek op Schoot, OpZang en de improvisatie-workshop ontvangt u een factuur via de docent zelf. 4. Heeft u een corona-voucher aangevraagd, dan brengen wij het afgesproken bedrag in mindering op uw factuur. 5. Annuleren kan altijd tot 40 dagen voor aanvang van een Divertimentoproject. Wij brengen hiervoor €25,- administratiekosten in rekening. Meldt u later af dan bent u de gehele contributie verschuldigd. 6. De annuleringsregeling onder punt 5 geldt niet voor het “all-in pakket”. Bij boeking van het “all-in pakket” bent u ook bij annulering verplicht het gehele bedrag te voldoen. Dit heeft te maken met de hoge korting die op dit pakket gegeven wordt in combinatie met het financiële risico dat dit geeft voor Stichting Divertimento. Deze hoge korting is in het leven geroepen om de continuïteit van de spelers te stimuleren en te waarborgen. Annuleer je toch één van de projecten dan kom je een volgend seizoen niet in aanmerking voor een pakket met korting. 7. Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor doorgang van repetities, concerten en kampen niet maatschappelijk verantwoord is, zal worden gezocht naar een passende vervanging. Restitutie van de contributie is in geen van deze gevallen mogelijk. 8. In geval van een project/kamp annulering door Stichting Divertimento zelf buiten de genoemde zaken in punt 7 wordt altijd voor een passende oplossing gezorgd d.m.v. een vervangend project of een financiële regeling. 9. Bij ziekte van een docent/ dirigent bij reguliere repetities wordt binnen twee weken voor vervanging gezorgd. 10. Op de verkoop van concerttickets wordt in geen enkel geval restitutie verleend. Indien het concert door Stichting Divertimento wordt afgelast is uw ticket geldig als voucher voor een volgend Divertimentoconcert. 11. De bladmuziek die door Stichting Divertimento wordt verstrekt blijft eigendom van de stichting en dient na afloop van ieder project te worden ingeleverd. Bij schade of vermissing wordt €5,- per partij in rekening gebracht. 12. We verwachten dat leden en leiding aardig en zorgzaam zijn voor elkaar en zich netjes gedragen tijdens de repetities. 13. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij goed voorbereid op de repetities komt, partijen mee naar les neemt en bij alle projectactiviteiten aanwezig is. Bij het missen van meerdere activiteiten wordt besproken of verdere deelname mogelijk is. 14. Deelnemers nemen naar de repetitie altijd eigen partijen en potlood mee. Ook schrijven zij alle repetitie-aantekeningen in zijn/haar eigen partij. Heb je een repetitie gemist zoek dan contact met iemand uit het orkest om de aantekeningen vóór de volgende repetitie over te nemen. 15. Deelnemers zorgen bij iedere Divertimento-activiteit voor degelijke instrumenten en de daarbij horende attributen. Te denken aan: sordine, hars, celloplank, steun, potlood en partijen. Bij kampen, repetitieweekenden en concerten leggen we de verantwoordelijkheid voor het meebrengen van reservesnaren en reservestok bij de ouders en het Divertimentolid zelf. Stichting Divertimento kan onmogelijk instrumenten meebrengen. 16. Tijdens de concerten dragen alle leden nette kleding en schoenen (geen gympen) in de kleuren zwart en/of wit. 17. Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van iedere activiteit aanwezig te zijn. Deelnemers die later aankomen vooraf krijgen de volgende keer een verplichte hulptaak toegewezen. 18. Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de gehuurde gebouwen. De regels en instructies van de organisatie dienen opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden. 19. Stichting Divertimento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/diefstal van instrumenten of tijdens Divertimento-activiteiten. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Er wordt geen collectieve muziekinstrumen ten-verzekering afgesloten. 20. Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de informatie op onze website geen r De informatie, data en prijzen in deze folder en op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 21. Stichting Divertimento behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar wijzigingen aan te brengen en locaties van de in de brochure en op de website genoemde activiteiten. Zij zal dit tijdig communicer deelnemers. *De voorwaarden van Stichting Divertimento gelden niet voor de privé-muzieklessen, korte cursussen en workshops van Muziekschool Zuid-West.

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication