25

Lesvoorwaarden 2021-2022 -Een volledig lesseizoen gaat uit van 32 lesweken. -In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. -Muziekschool Haarlem Zuid-West rekent géén administratie- of inschrijfkosten. -De lessen worden in principe voor een heel seizoen aangegaan, in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. -Door de leerling verzuimde lessen kunnen in het algemeen niet worden ingehaald. -Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt na drie weken voor een financiële regeling of vervanger gezorgd. -Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor lesgeven niet maatschappelijk verantwoord is, worden lessen zo mogelijk online aangeboden. Restitutie van lesgeld is in deze gevallen niet mogelijk. -Bij niet op tijd betalen van lesgelden worden herinneringskosten à €5,- per factuur in rekening gebracht. -Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de gegevens op onze website geen rechten ontlenen. -De informatie, data en prijzen in deze folder en op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Tarieven Muziekschool Haarlem Zuid-West seizoen 2021-2022*: 32 lessen per seizoen kinderen: 30 min € 832,45 min €1248,60 min €1664,60 min € 832,16 lessen per seizoen/ kinderen 16 plus: 10 lessenkaart/ kinderen 18 plus: 45 min € 624,45 min €400,60 min €530,(10 lessenkaart is alleen geldig in het seizoen van uitgifte) *Volwassenen kunnen kiezen uit alle lesmogelijkheden, de bedragen worden opgehoogd met de wettelijke 21% btw. Proefles: €20,- per proefles, deze dient na de proefles contant aan de docent te worden voldaan. Inschrijven en administratie: Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op www.stichtingdivertimento.nl. Na het invullen van het inschrijfformulier krijg u binnen een week een bevestiging van ons; pas na deze bevestiging is uw inschrijving definitief. Later volgt een factuur via ClubCollect, ons ledenadministratiesysteem, met verzoek tot betaling. U kunt bij dit systeem zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of per automatische incasso in termijnen. Per termijn rekent dit programma €1,- extra en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten. Contact: muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com Informatie: www.muziekschoolhaarlemzuid-west.nl Veerle: (In 2020 aangenomen aan de HKU Utrechts Conservatorium) “Als ik terugdenk aan de altvioollessen bij Helena dan denk ik vooral aan het spelplezier en de liefde voor muziek die ze mij bijbracht. Daarnaast weet ze goed bij elke leerling wat bij hen past naar boven te halen en heeft ze als altviolist veel inzicht in wat je als altviolist moet kunnen. Anna: “De lessen zijn leuk en gezellig. Mijn leraar Bas de Rode speelt veel samen en hij helpt me ook altijd met mijn orkestpartijen of de stukken die ik zelf meeneem.” 25.

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication