27

Algemene voorwaarden en inschrijven Stichting Divertimento* 1. U kunt voor alle orkesten, cursussen, workshops en muzieklessen uit deze brochure inschrijven via onze website www.stichtingdivertimento.nl door middel van het online inschrijfformulier. 2. De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Divertimento zodra het inschrijfformulier verzonden is. 3. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail en via ClubCollect een verzoek tot betaling. U kunt bij ClubCollect zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of via automatische incasso in termijnen. Per termijn rekent dit programma €1,- en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten. 4. Annuleren kan altijd tot 40 dagen voor aanvang van een Divertimentoproject. Wij brengen hiervoor €25,- administratiekosten in rekening. Meldt u later af dan bent u de gehele contributie verschuldigd. 5. Heeft u een corona-voucher aangevraagd, dan brengen wij het afgesproken bedrag in mindering op uw factuur. 6. Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor doorgang van repetities, concerten en kampen niet maatschappelijk verantwoord is, zal worden gezocht naar een passende vervanging. Restitutie van de contributie is in geen van deze gevallen mogelijk. 7. In geval van een project/kamp annulering door Stichting Divertimento zelf buiten de genoemde zaken in punt 6 wordt altijd voor een passende oplossing gezorgd d.m.v. een vervangend project of een financiële regeling. 8. Bij ziekte van een docent/dirigent bij reguliere repetities wordt binnen twee weken voor vervanging gezorgd. 9. Op de verkoop van concerttickets wordt in geen enkel geval restitutie verleend. Indien het concert door Stichting Divertimento wordt afgelast is uw ticket geldig als voucher voor een volgend Divertimentoconcert. 10. De bladmuziek ontvang je op de eerste repetitie of wordt ruim van te voren thuisbezorgd bij projecten waar zelfstudie vooraf vereist is. De bladmuziek die door Stichting Divertimento wordt verstrekt blijft eigendom van de stichting en dient na afloop van ieder project te worden ingeleverd. Bij schade of vermissing wordt €5,- per partij in rekening gebracht. 11. Deelnemers zijn verplicht om bij alle repetitiedagen, repetitieweekenden, generale repetities en concerten aanwezig te zijn tenzij hier voorafgaande aan een project in overleg met de artistieke leiding andere afspraken over zijn gemaakt. Als een lid de keuze maakt om tijdens een lopend project een deel van een activiteit eenzijdig af te zeggen voor b.v. een sportwedstrijd dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een solisten- of aanvoerdersrol, ook al was deze eerder wel toegewezen. 12. We verwachten dat leden en leiding aardig en zorgzaam zijn voor elkaar en zich netjes gedragen tijdens de repetities. 13. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij goed voorbereid op de repetities komt, partijen mee naar les neemt en bij alle projectactiviteiten aanwezig is. Bij het missen van meerdere activiteiten wordt besproken of verdere deelname mogelijk is. 14. Deelnemers nemen naar de repetitie altijd eigen partijen en potlood mee. Ook schrijven zij alle repetitie-aantekeningen in hun eigen partij. Heb je een repetitie gemist zoek dan contact met iemand uit het orkest om de aantekeningen vóór de volgende repetitie over te nemen. 15. Deelnemers zorgen bij iedere Divertimento-activiteit voor degelijke instrumenten en de daarbij horende attributen. Te denken aan: sordine, hars, celloplank, steun, potlood en partijen. Bij kampen, repetitieweekenden en concerten leggen we de verantwoordelijkheid voor het meebrengen van reservesnaren en reservestok bij de ouders en het Divertimentolid zelf. Stichting Divertimento kan onmogelijk voor iedereen vervangende instrumenten meebrengen. 16. Tijdens de concerten dragen alle leden nette kleding en schoenen (geen gympen) in de kleuren zwart en/of wit. 17. Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van iedere activiteit aanwezig te zijn. Deelnemers die later aankomen zonder bericht vooraf krijgen de volgende keer een verplichte hulptaak toegewezen. 18. Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de gehuurde gebouwen. De regels en instructies van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden. 19. Stichting Divertimento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/diefstal van instrumenten of andere eigendommen tijdens Divertimento-activiteiten. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Er wordt geen collectieve muziekinstrumenten-verzekering afgesloten. 20. Stichting Divertimento is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of gebouwen die is veroorzaakt door kinderen tot 14 jaar. In geval van schade worden hiervoor de ouders of wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. 21. Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de informatie op onze website geen rechten ontlenen. De informatie, data en prijzen in deze folder en op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 22. Stichting Divertimento behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar wijzigingen aan te brengen in data en locaties van de in de brochure en op de website genoemde activiteiten. Zij zal dit tijdig communiceren met de deelnemers. *De voorwaarden van Stichting Divertimento gelden niet voor de privé-muzieklessen, korte cursussen en workshops van Muziekschool Haarlem Zuid-West. 27.

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication