21

Doelstellingen Onze pijlers Economisch B B Doorontwikkeling themapark vanuit gezond verdienmodel Versterking aantrekkelijkheid park. Optimale aandacht voor communicatie. Verbreding van activiteiten en samenwerkingsverbanden, regionale aanjager en hotspot. Maatschappelijk Samenwerking onderwijs en borging kennis E Profilering en positionering zachtfruit sector Zachtfruit promotie vanuit inspirerende omgeving. Podium voor ervaring en innovatie. Etaleren van ontwikkelingen naar regionale, nationale en internationale omgeving. M Praktisch onderzoek O Zoektocht naar nieuwe verbindingen en verdienmodellen. Maximale samenwerking Brightlands Campus Greenport Venlo, Fresh Park Venlo. Zachtfruit, bron van gezondheid. M Opbouw netwerk “Partners van” Verbinding bedrijfsleven/onderwijs. Samenwerking lokale overheden. Interactie belangenorganisaties. Verbinding basisonderwijs met intensieve kennisontwikkeling. Stimulering gezonde leefstijl. Ervaren van de smaak, het gemak en de veelzijdigheid van zachtfruit. Stimuleren sociale betrokkenheid Zorg, begeleiding en dagbesteding voor jongeren. Sport en beweeg faciliteiten voor jongeren met verstandelijke beperking. Facilitering leer-werk-trajecten. 20

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication