10

Voor onze cliënten en hun vertegenwoordigers voeren wij de volgende activiteiten uit: » We geven ze toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon. » We bezoeken cliënten in de zorgorganisaties waar zij verblijven. Het gaat daarbij ook om proactieve locatiebezoeken om op een laagdrempelige manier met hen in contact te komen. We informeren en adviseren cliënten en hun vertegenwoordigers over hun (rechts)positie in de zorg. » We bieden ze ondersteuning bij vragen en klachten rond onvrijwillige zorg. » We signaleren knelpunten in de zorg en rapporteren dit bij de zorgaanbieder en indien nodig bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. VERLIEFD EN VERHUIZEN Meneer van Delft, bewoner van een 24-uurs setting in de verstandelijk gehandicaptensector, wordt verliefd en wil graag de zorg met verblijf beëindigen en intrekken bij zijn geliefde. De medewerkers van de locatie waar hij verblijft hebben daar bedenkingen bij. Meneer van Delft vindt dat hij beperkt wordt om vrijelijk een keuze te maken over de invulling van zijn leven en benadert mij als CVP Wzd. De Cvp Wzd inschakelen is voldoende aanleiding voor de instelling om bewust na te gaan denken over gemotiveerde argumenten om meneer van Delft te weerhouden om deze stap te maken. En omdat een ‘ernstig nadeel’ hiervoor ontbreekt, eindigt de discussie tussen meneer en de instelling en kan hij zijn wens waarmaken. Enkele maanden later is het zover: hij trekt in bij zijn partner. Het aantal cliënten en ondersteuningsvragen is in het eerste jaar nog in een opstartfase. De meest voorkomende vragen en uitingen van ongenoegen gaan over de zorg en begeleiding; de meeste klachten hebben betrekking op het inrichten van het eigen leven (zie ook het hoofdstuk Cliëntenvertrouwenswerk in cijfers). Naar verwachting zal het aantal cliënten en ondersteuningsvragen in 2021 verder oplopen naarmate de bekendheid van de CVP Wzd toeneemt. 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication