23

De CVP Wzd kan in een ondersteuningstraject verschillende type acties inzetten, bijvoorbeeld het geven van informatie en advies, het voeren van een gesprek met de leidinggevende of het ondersteunen van een klacht bij de klachtencommissie. Per ondersteuningstraject kunnen dat ook meerdere acties zijn. Figuur 06 toont het totaal (1566) van de ingezette acties verdeeld naar het type acties. Zichtbaar is dat ongeveer de helft van alle acties uit informatie en advies bestaat. FIGUUR 06: INGEZETTE TYPE ACTIES Informatie en advies Geprek medewerkere Gesprek leidinggevende/staf/directie Gesprek klachtenfunctionaris Schrifteliljke afdoening Klachtencommissie Wzd Geschillencommissie Overig 0 2 62 200 400 600 800 1.000 213 63 31 18 879 298 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication