28

CASUS Sandra is 26 en verblijft in een VG-woongroep met 24 uurs begeleiding. Sandra wordt soms gefixeerd om zeer ernstige escalatie te voorkomen. In oktober is een fixatie fout gegaan en heeft Sandra letsel opgelopen. De moeder van Sandra, tevens mentor, onderneemt verschillende stappen om het aan te kaarten. Ook zoekt ze contact met de CVP Wzd. Omdat de klachten al goed op papier staan, kan de CVP Wzd volstaan met het geven van een wettelijke onderbouwing van de klachten. Welke artikelen uit de Wet zorg en dwang zijn geschonden? Een week later volgt een gesprek met de directeur zorg en de bestuurder. In dit gesprek blijkt dat er veel niet op orde is: het zorgplan is al 18 maanden niet geëvalueerd, medewerkers zijn niet geschoold om te fixeren, er is gebrek aan kennis in de woning van de doelgroep. Tijdens het gesprek geven bestuurder en directeur aan erg geschrokken te zijn van de ernst van de klacht van de mentor en dat dit pas echt goed doordrong toen ze de brief met alle Wzd artikelen ontvingen. Uitkomst van het gesprek is dat er toezeggingen worden gedaan om de zorg te verbeteren. De belangrijkste zaken zijn binnen 2 weken gerealiseerd. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication