30

OVER DE CVP WZD-AANBIEDERS ADVIESPUNT ZORGBELANG Adviespunt Zorgbelang is het samenwerkingsverband van Zorgbelangorganisaties op het gebied van individuele ondersteuning van mensen. Onder dit label voeren Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant|Zeeland en Burgerkracht Limburg het cliëntenvertrouwenswerk Wzd uit. Wij komen op voor de belangen van zorggebruikers en zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg. De volgende dienstverlening wordt door Adviespunt Zorgbelang aangeboden: » Vertrouwenswerk (o.a. Jeugd, VG en V&V) » Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz en Wmo) » Klachtenfunctionarissen (Wkkgz) Bezoek voor meer informatie: adviespuntzorgbelang.nl. HET LSR (LANDELIJK STEUNPUNT MEDEZEGGENSCHAP) De stem van de cliënt laten horen. Dat is waar het LSR voor staat in al zijn dienstverlening. Onze organisatie is actief op drie terreinen: klachtopvang, kwaliteitstoetsingen vanuit clientperspectief en (ondersteunen van) cliëntmedezeggenschap en participatie. De ondersteuning bij klachtopvang doen we in de volgende functies: » Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang. » Vertrouwenspersoon zorg en Vertrouwenspersoon sociaal domein/Wmo gemeentelijk) » Klachtenfunctionaris » Ambtelijk secretaris klachtencommissie Bezoek voor meer informatie: hetlsr.nl. 30

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication